Formularze PIT 2015 deklaracja PIT druki PITY 2015
Pobierz darmowy program do wypełniania pitów 2015 pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39 - PITy 2015 FORMAT

Aktywne formularze pit 37 druk deklaracje PIT druki deklaracja pit 37 36 36L 38

Druki PIT 2015 pdf nieaktywne, przeznaczone do wydruku i wypełnienia długopisem ręcznie

 

Aktywne druki PIT 2015 pdf do wypełnienia na komputerze i wydrukowania, automatycznie obliczające i weryfikujące wpisane kwoty

Formularze aktywne PIT 2015 - najpopularniejszy pit 37 druk - Aktywne deklaracje PITy 2015 - Druki pitów 2015 aktywny pit 37 druk - Formularze podatkowe PIT 2015 - Deklaracje podatkowe pity2015

Deklaracje pit aktywny 2015 - pity 2015 aktywne formularze - pity 2015 druki aktywne pit 37 druk i inne - aktywne pity 2015 deklaracje - pobierz bezpłatnie deklaracje pit 2015 w PDF lub/i XLS!

 

Aktywne formularze deklaracji PIT w tym najpopularniejszy pit 37 druk to nowoczesny i wygodny sposób na wypełnienie rocznego zeznania podatkowego i złożenie go w urzędzie skarbowym. Z naszej strony można bezpłatnie ściągnąć aktualne wzory formularzy deklaracji PIT-36, PIT-36L, PIT-37 druk oraz PIT-38, na których można złożyć zeznanie podatkowe PIT za 2015 rok. Aby w pełni korzystać z formularzy deklaracji PIT wystarczy po pobraniu zapisać je na swoim komputerze.

Na naszej stronie dostępne są dwa formaty aktywnych formularzy deklaracji PIT: format XLS oraz format PDF. Aktywny formularz deklaracji w formacie PDF (Adobe Reader) można po pobraniu wypełnić na komputerze i wydrukować. Natomiast dla tych, którzy wolą wypełnić zeznanie w programie excel, przygotowalismy format XLS (Microsoft Excel). Oba formaty formularzy pit 2015 posiadają aktywne pola, dzięki którym wszystkie obliczenia oraz kopiowanie danych odbywa się automatycznie. Wypełnienie zeznania staje się przez to niezwykle proste i zajmuje tylko kilka minut. Co ważne, aktywne pola zmniejszają możliwość popełnienia błędu w zeznaniu PIT niemal do zera. Tak wypełnione formularze PIT 2015 po wysłaniu ich do urzędu skarbowego możesz w czytelnej formie przechowywać na dysku swojego komputera bez żadnych ograniczeń czasowych, nawet przez wiele lat.

 

Formularz PIT 37 druk aktywny 2015 - deklaracja aktywna PIT-37 druk 2015 - aktywny druk PIT37 2015

Opis formularz aktywny druk PIT 37 2015:

Deklaracja PIT-37 to najbardziej popularny formularz pity 2015, przeznaczony dla podatników, którzy w ubiegłym roku otrzymywali dochody z tytułu wynagrodzenia, umowy zlecenia a także emerytury, renty, działalności wykonywanej osobiście oraz praw autorskich. Formularz pit 37 powinni też wypełnić podatnicy otrzymujący stypendia, przychody z działalności wykonywanej osobiście oraz uzyskujący przychody z praw autorskich i innych praw majątkowych, a także osoby otrzymujące należności z umowy aktywizacyjnej.

Co ważne, deklaracja PIT-37 druk nie wybierają osoby, które mają obowiązek doliczyć do swoich dochodów dochody małoletnich dzieci oraz obniżają dochód o straty z lat ubiegłych. W przypadku podatników wnoszących o wspólne opodatkowanie małżonków, oboje muszą spełniać warunki do wyboru formularza PIT-37 druk.

Pobierz plik deklaracja pit 37 druk 2015 w formacie PDF(adobe reader):

Deklaracja pit 37 2012 PDF

Pobierz plik formularz pit 37 druk 2015 w formacie XLS(microsoft excel):

 

Formularz PIT 36 2015 - deklaracja PIT-36 2015 - druk PIT36 2015

Opis formularza PIT 36 2015:

Na formularzu PIT-36 rozliczają się z fiskusem osoby, które prowadziły działalność gospodarczą (nierolniczą), niezależnie od tego, czy mieli dochody także z innych źródeł. Deklaracja PIT-36 jest też m.in. dla: osób mających dochody z najmu lub dzierżawy czy osób otrzymujących z zagranicy rentę, emeryturę lub wynagrodzenie.

Formularz PIT-36 przeznaczony jest zarówno dla podatników opodatkowujących swoje dochody indywidualnie, jak i łącznie z dochodami małżonka, albo w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci. Małżonkowie rozliczą się wspólnie na formularzu PIT-36 jednak tylko wtedy, gdy chociaż jeden z nich uzyska dochody uprawniające do skorzystania z tego formularza, czyli np. z pozarolniczej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych. Pobierz aktywny druk pit 36 w formacie PDF lub XLS.

Pobierz plik deklaracja pit 36 2015 w formacie PDF(adobe reader):

Deklaracja pit 36 2012 PDF

Pobierz plik formularz pit 36 2015 w formacie XLS(microsoft excel):

 

Formularz PIT 36L 2015 - deklaracja PIT-36L 2015 - druk PIT36L 2015

Opis formularza PIT 36L 2015:

Formularz PIT-36L przeznaczony jest dla podatników, którzy w 2015 roku prowadzili pozarolniczą działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem liniowym według stawki 19 proc. Deklaracja PIT 36L wypełnia podatnik, który rozlicza się samodzielnie. Nie można na nim rozliczać dochodów wspólnie z małżonkiem czy samotnie wychowywanym dzieckiem. Podatnicy wypełniający druk PIT-36L nie mogą korzystać z wielu ulg i odliczeń. Nie mogą korzystać na przykład z prawa do pomniejszania podatku o 1 proc. przekazany na organizacje pożytku publicznego. Przysługuje im jedynie prawo do odliczenia składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne oraz straty z lat ubiegłych.

Pobierz plik deklaracja pit 36L 2015 w formacie PDF(adobe reader):

Deklaracja pit 36L 2012 PDF

Pobierz plik formularz pit 36L 2015 w formacie XLS(microsoft excel):

 

Formularz PIT 38 2015 - deklaracja PIT-38 2015 - druk PIT38 2015

Opis formularza PIT 38 2015:

Formularz PIT-38 składają osoby, które uzyskały przychody np. z odpłatnego zbycia papierów wartościowych, z udziałów w spółkach mających osobowość prawną i z objęcia udziałów (akcji) w spółkach mających osobowość prawną. Do prawidłowego rozliczenia deklaracja PIT-38 niezbędny jest formularz PIT-8C, jaki podatnik-inwestor powinien otrzymać po zakończeniu roku podatkowego od biura maklerskiego, w którym posiada rachunek inwestycyjny.

Pobierz plik deklaracja pit 38 2015 w formacie PDF(adobe reader):

Deklaracja pit 38 2012 PDF

Pobierz plik formularz pit 38 2015 w formacie XLS(microsoft excel):

 

Formularz PIT 39 2015 - deklaracja PIT-39 2015 - druk PIT39 2015

Opis formularza PIT 39 2015:

Deklaracja PIT-39 to nowość, którą podatnicy w tym roku będą składać po raz pierwszy. Formularz pit 39 mają obowiązek złożyć osoby, które nabyły, a następnie sprzedały mieszkanie lub dom. W przypadku druk PIT-39 niezwykle istotne jest to, że deklarację tę składają jedynie te osoby, które w ubiegłym roku sprzedały mieszkania nabyte nie wcześniej niż 1 stycznia 2015 roku.

 

Pobierz plik deklaracja pit 39 2015 w formacie PDF(adobe reader):

Deklaracja pit 39 2012 PDF

Pobierz plik formularz pit 39 2015 w formacie XLS(microsoft excel):

 

Formularz załącznik PIT B 2015 - deklaracja załącznik PIT-B 2015 - druk załącznik PIT39 2015

Opis formularza załącznik PIT B 2015:

PIT-B to załącznik składany przez osoby, które w roku podatkowym prowadziły pozarolniczą działalność gospodarczą. W załączniku tym podatnicy wykazują przychody, koszty oraz dochód lub stratę z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie, jak również w spółkach niemających osobowości prawnej, w których są wspólnikami (proporcjonalnie do wysokości udziału w spółce). W przypadku zarówno małżonków wnoszących o łączne rozliczenie swoich dochodów w PIT 2015, jak i małżonków rozliczających się indywidualnie załącznik PIT-B wypełnić musi odrębnie każdy z małżonków.

Pobierz plik zalacznik pit B 2015 w formacie PDF(adobe reader):

Pobierz plik zalacznik pit B 2015 w formacie XLS(microsoft excel):

 

Formularz załącznik PIT D 2015 - deklaracja załącznik PIT-D 2015 - druk załącznik PITD 2015

Opis formularza załącznik PIT D 2015:

PIT-D to załącznik do zeznania w podatku dochodowym od osób fizycznych. Przeznaczony jest dla podatników, którzy dokonują odliczeń od dochodu (przychodu) lub podatku z tytułu wydatków poniesionych w 2015 r. np. na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego. Małżonkowie rozliczający się indywidualnie oraz małżonkowie wnoszący o łączne opodatkowanie dochodów, jeżeli dokonują odliczeń z tytułu wydatków mieszkaniowych, składają jeden załącznik PIT-D. 

Pobierz plik zalacznik pit D 2015 w formacie PDF(adobe reader):

Pobierz plik zalacznik pit D 2015 w formacie XLS(microsoft excel):


formularze podatkowe pit - deklaracje pit 2015 - deklaracje podatkowe pit - formularze pit 2015 - pity 2015 formularze - pity 2015 druki - pit b 2015 - pit d 2015