RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Chcesz skorzystać z odliczenia składek ZUS od dochodu? Pomoże w tym program PITy 2015

Każdy z nas, chcąc odliczyć od dochodu składki zusowskie, powinien zapoznać się z procedurą ich odliczania oraz z ważnymi informacjami o tym, jakie składki takiemu odliczeniu nie podlegają. Powinniśmy wiedzieć, że odliczeniu od dochodu podlegają składki, które zostały określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli składki emerytalne, rentowe, składki chorobowe oraz wypadkowe podatnika a także osób z nim współpracujących. Z kolei od podatku odliczamy składkę zdrowotną, która podlega odliczeniu w pierwszej kolejności – przed innymi odliczeniami od podatku. Odliczenie składek zusowskich przysługuje tym podatnikom, którzy rozliczają się na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-37, o ile ich składki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodów czy przychodów w innym zeznaniu. Jako podatnicy, przy wypełnianiu pit 2015 musimy pamiętać, że odliczeniu nie podlegają składki, których podstawę wymiaru stanowi dochód zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz te składki, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

 

Z jednej strony wypełniając pit 2015, chcielibyśmy skorzystać z wszelkich przysługujących nam odliczeń czy to od dochodów, czy to od podatków. Z drugiej jednak strony niejednokrotnie przekonujemy się, że nie jest to prosta czynność. Proces przeprowadzenia takiego odliczenia, brak wiedzy o tym, czy daną składkę odliczamy od dochodu czy od podatku, możliwość błędnego przepisania danych z PIT-11 – to tylko niektóre z trudności, jakie napotykamy jako podatnicy. Niewątpliwym utrudnieniem jest też fakt, iż to my odpowiadamy za to, aby składki zostały wskazane na naszej deklaracji we właściwej kwocie. W praktyce oznacza to, że to my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby nie zaniżyć dochodu oraz kwoty samego podatku. To my mamy obowiązek sprawdzenia, czy płatnik (nasz pracodawca) pobiera od nas składki w odpowiedniej wysokości. Jeśli tak nie jest, czyli w sytuacji, gdy pobrana wysokość składek ZUS nie jest taka sama jak ta wykazana w PIT-11, musimy wystąpić do pracodawcy o korektę PIT-11, a następnie wykazać skorygowaną wysokość składek w rozliczeniu rocznym 2015.

Na szczęście nie musimy martwić się limitami odliczenia składek ZUS. Takim limitem objęta jest jedynie składka zdrowotna – nie może ona przekroczyć 7,75% podstawy wymiaru tej składki.

Przepisy dotyczące składek ZUS i ich odliczania są naprawdę obszerne i nie zawsze zrozumiałe dla podatników. Nie musimy jednak sięgać do ustaw ani korzystać z pomocy księgowych, aby samodzielnie odliczyć składki zusowskie od dochodu. Niezbędny będzie do tego program PITy 2015, który sprawi, że odliczenie każdej składki stanie się dziecinnie proste. Aby móc skorzystać z aplikacji, wystarczy pobrać ją ze strony internetowej i zainstalować. Program PITy 2015 ułatwi nam nie tylko odliczenie składek, ale też przypomni o wypełnieniu wszystkich niezbędnych rubryk tak, abyśmy mogli spać spokojnie, nie bojąc się wezwań do urzędu celem uzupełnienia braków. Dzięki programowi, będziemy w stanie bezproblemowo rozliczyć się z fiskusem, a samo odliczenie składek zajmie nam nie więcej niż kilkadziesiąt sekund. Co ważne, aplikacja jest całkowicie darmowa. Oprócz intuicyjnej obsługi oferuje nam także możliwość wysłania naszego pita 2015 za pośrednictwem internetu lub wydrukowania i wysłania deklaracji tradycyjną pocztą. Jeśli wybierzemy tę drugą opcję, pamiętajmy jednak o złożeniu podpisu na wydruku.


Tematyka

Zobacz również

Opodatkowanie i "ozusowanie" nagrody rzeczowej - wygrana nagroda a podatek pit 2015

Nagrody rzeczowe wywołują po stronie podatnika powstanie przychodu. Może to być albo przychód z pracy, jeśli nagroda rzeczowa jest przyznawana pracownikowi przez pracodawcę, np. za szczególne osiągnięcia w pracy, albo jako przychód z innych źródeł. Jeśli nagroda rzeczowa jest przyznawana przez pracodawcę pracownikowi w wyniku rozstrzygnięcia danego konkursu, będzie ona definiowana najczęściej jako przychód z pracy.  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że wygrane rzeczowe w konkursach mogą być dla pracownika przychodem ze stosunku pracy.

Czytaj więcej

Ograniczenia odliczania składek zdrowotnych - deklaracja podatkowa z Programem PITy 2015

Jeżeli zamierzamy odliczyć składki zdrowotne w deklaracji rozliczenia rocznego 2015, skorzystajmy z internetowej aplikacji ułatwiającej wypełnianie formularzy podatkowych. Dzięki Pity 2015 programowi łatwiej będzie nam ustalić wszystkie ograniczenia związane z odliczaniem składek. W zależności bowiem od tego, czy: jesteśmy osobą fizyczną czy prawną, obejmuje nas nieograniczony lub ograniczony obowiązek podatkowy, składki odprowadza za nas pracodawca lub samodzielnie płacimy dobrowolne składki na ubezpieczenie zdrowotne (lub też zawarliśmy z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego), rozliczamy się ze współmałżonkiem lub też osobno odliczanie składek zdrowotnych będzie przebiegało w nieco inny sposób i będzie podlegało innym ograniczeniom.

Czytaj więcej