RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Ciekawe PITy 2015 - Karta podatkowa a etat

Podatnik uzyskujący dochody z pracy zawodowej, na etacie, wypełnia zeznania PITy 2015 na formularzu PIT-37. Takie deklaracje podatkowe PITy 2015 przeznaczone są dla podatników, którzy osiągali w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Należy powiedzieć, że rozliczenie roczne 2015 na druku PIT-37 umożliwia podatnikowi skorzystanie z licznych ulg i preferencji podatkowych.

 

Etat i karta podatkowa

Jeśli równolegle z pracą na etacie podatnik uzyskuje przychód opodatkowany w formie zryczałtowanego podatku dochodowego za pośrednictwem karty podatkowej, musi go rozliczyć na dodatkowej deklaracji podatkowej. Rozliczenie roczne z dochodów pochodzących z działalności gospodarczej opodatkowanej kartą podatkową podatnik składa na formularzu PIT-16A. Takie deklaracje podatkowe PITy 2015 nie mogą jednocześnie wykazywać  dochodów opodatkowanych według dwustopniowej skali podatkowej. Formularz PIT-16A nie pozwala na uwzględnienie ulg i odliczeń podatkowych, ale nic nie stoi na przeszkodzie, aby podatnik ujął je w formularzu PIT-37, wypełnianym w związku z wykonywaniem pracy zawodowej na etacie.


Tematyka

Zobacz również

Rozliczenie formularza PIT-16A dla karty podatkowej w PITy 2015 programie

Karta podatkowa jest uproszczonym sposobem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. Od innych metod naliczania podatku różni ją to, że w celu określenia wysokości należnego podatku, nie jest ustalana podstawa opodatkowania. Prawo do wyboru karty podatkowej przysługuje osobom, które prowadzą własną działalność gospodarczą, a także niektórym spółkom cywilnym. Podatnicy korzystający z karty podatkowej mają obowiązek złożyć rozliczenie roczne 2015 tak samo jak osoby korzystające z innych form opodatkowania. Ostatecznym terminem złożenia zeznania jest 31 stycznia 2016 roku. Do rozliczenia z urzędem skarbowym należy wykorzystać PIT-16A druk, który można pobrać jako papierowy formularz w każdym urzędzie albo z Internetu w formie elektronicznej – albo wypełnić w programie PITy 2015.

Czytaj więcej

Rozlicz premie oraz prezenty dla pracowników z programem PIT 2015

Każdy pracownik uzyskujący wynagrodzenie ze stosunku pracy, czy też służbowego stosunku pracy, musi rozliczyć się ze swoich dochodów przed fiskusem. W tym celu wypełnia odpowiedni formularz PIT. Rozliczenie roczne 2015 dla pracowników najczęściej jest realizowane z wykorzystaniem formularza PIT-37, który wypełniany jest na podstawie informacji PIT-11 przekazanej pracownikowi przez jego pracodawcę. Warto powiedzieć, że wypełnienie zeznania podatkowego i jego złożenie do Urzędu skarbowego może być łatwe i szybkie, jeśli zastosujemy przy tym program PIT 2015.

Czytaj więcej

Rozliczenie dochodów z tytułu pracy najemnej w zaktualizowanym PITy 2015 Programie

Pity 2015 program pomoże w rozliczeniu każdego pracownika wykonującego pracę najemną, niezależnie od tego, gdzie zlokalizowane będzie źródło jego dochodów. Jeśli krajem tym będzie Polska, podatnik rozliczenie roczne 2015 złoży do Urzędu Skarbowego najpewniej na druku PIT-37, który przeznaczony jest dla pracowników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, które opodatkowane są według skali podatkowej. PIT-37 można wypełnić w PITy 2015 Programie, który dostępny jest za darmo w Internecie dla każdego. Większe kłopoty mogą pojawić się, jeśli pit 2015 będzie wypełniała osoba pracująca za granicą w formie pracy najemnej.

Czytaj więcej