RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy darowizna przekazana przeze mnie na dom dziecka bez statusu OPP uprawnia mnie do ulgi w PIT 2015

Podatnik może w ramach swojej rocznej deklaracji podatkowej przekazać 1% podatku na rzecz Organizacji Pożytku Publicznego. Czy jednak taki status niezbędny jest w przypadku przekazywania darowizn przez podatnika i korzystania z odpowiedniej ulgi? Czy rozliczenie pit 2015 polskiego podatnika, który przekazał darowiznę na rzecz domu dziecka nieposiadającego statusu Organizacji Pożytku Publicznego (OPP), będzie mogło uwzględnić ulgę na darowiznę? Czy ulga podatkowa będzie wówczas wykorzystana poprawnie? Odpowiada na to PITy 2015 Program.

 

Ulga na darowiznę

Ulga podatkowa na darowiznę nie ma charakteru nieograniczonego. Jest to ulga limitowana, która przysługuje osobom fizycznym i przedsiębiorcom, jacy dokonują przekazania darowizny – w formie finansowej lub rzeczowej na rzecz organizacji pożytku publicznego.

Darowizna odliczana jest od dochodu wykazanego w rocznym rozliczeniu podatkowym. PITy 2015 Program ułatwia prawidłowe ujęcie takiej ulgi. Rozliczenie pit 2015 może ujmować ulgę podatkową na darowiznę w kwocie maksymalnej do 6% dochodu podatnika, wskazanego w deklaracji podatkowej.

W limicie 6% dochodu przy odliczeniach podatkowych bierze się pod uwagę darowizny przekazane na:

  • Rzecz organizacji pożytku publicznego (OPP),
  • Rzecz kultu religijnego,
  • Cele krwiodawstwa.

Z ulgi na darowiznę skorzystają podatnicy rozliczający się z Urzędem Skarbowym na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. Generalnie, od dochodu podatnik odlicza, w granicach wyznaczonego limitu, darowizny przekazane na cele określone ustawowo organizacjom, o których mowa w ustawie o działalności pożytku publicznego, prowadzącym działalność w sferze zadań publicznych.

Darowizna na organizację bez statusu OPP

Jeżeli podatnik przekazuje darowiznę na rzecz organizacji nie będącej organizacją pożytku publicznego, na przykład na dom dziecka, to pomimo że jest ona darowizną na szczytny cel, nie daje ona prawa do dokonania odliczenia podatkowego. W takiej sytuacji podatnik nie będzie miał możliwości skorzystania z ulgi podatkowej na darowiznę, bez względu na jej wysokość i tryb udokumentowania.

Darczyńca nie będzie miał prawa do ulgi podatkowej na darowiznę, jeśli podzieli się swoim majątkiem z potrzebującymi, ale skupionymi w organizacji, która nie ma statusu organizacji pożytku publicznego. Dlatego też dokonując przekazania pewnej kwoty pieniędzy domowi dziecka lub innym podobnym placówkom, licząc na ulgę podatkową, podatnik powinien sprawdzić dokładnie status wybranej organizacji, aby skontrolować, czy darowizna da mu prawo do ulgi podatkowej. 


Tematyka

Zobacz również

Deklaracja PIT przez Internet a 1% podatku na OPP

Możliwość rozliczenia PITy przez Internet sprawia, że podatnicy nie muszą już obecnie odwiedzać Urzędu Skarbowego, aby wywiązać się ze swojego zobowiązania wobec fiskusa. Mogą nie wychodząc z domu wysłać swój roczny Pit przez Internet, korzystając z poczty elektronicznej, do Urzędu Skarbowego i uzyskać w ciągu zaledwie kilku minut UPO, czyli dokument Urzędowego Potwierdzenia Odbioru. Jest on zaświadczeniem, że deklaracja PIT została sporządzona i wysłana fiskusowi poprawnie. Nawet więc jeśli, druk PIT podatnika w jakikolwiek sposób by zaginął w systemie, ma on potwierdzenie tego, że sam, terminowo wywiązał sie z obowiązku rozliczenia rocznego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Czy formularze edeklaracji PITy podatników wypełniane są na takich samych zasadach jak papierowe, tradycyjne rozliczenia roczne? Czy wypełniając rozliczenie PIT przez Internet będzie istniała możliwość przekazania przez podatnika 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego?

Czytaj więcej

Kto może przekazać 1 procent na OPP z PITy 2015 programem?

Wraz z rozliczeniem rocznym, pity 2015 program, daje nam szansę pomocy osobom i instytucjom, które takiej pomocy potrzebują.  Niezależnie od naszej pozycji, statusu, czy majątku, każdy z nas może stać się darczyńcą i wspomóc potrzebujących. Co ważne, nic nas to nie kosztuje. Nie zmusza nas do odwiedzania placówek, czy dokonywania przelewów na określone instytucje czy jednostki. Wystarczy tylko dobra wola i darmowy program PIT 2015, który pomoże nam wypełnić nasz formularz podatkowy. Dzięki temu programowi, nasz pit 2015 wypełnimy szybko i sprawnie. I co ważne, jeśli nie mamy pomysłu, na którą Organizację Pożytku Publicznego (OPP) przekażesz swoje środki, program służy nam pomocą, wskazując informacje na temat dostępnych organizacji i ich numerów KRS.

Czytaj więcej

Czy darowiznę wolną od podatku muszę zgłosić w US? Rady w PITy 2015 Programie

Darowizną nazywamy nieodpłatne przekazanie swojego majątku innym. Nie ma znaczenia, czy darowizna ma formę pieniężną, czy też inną – materialną. Obdarowany darowizną nie musi płacić od niej żadnego podatku tylko wówczas, jeżeli otrzymał ją od osoby zaliczanej do tzw. grupy zerowej. Do zerowej grupy podatkowej należą: wstępni – czyli rodzice, zstępni – czyli dzieci, mąż, żona, rodzeństwo, pasierb, ojczym oraz macocha. Zwolnienie takie jest całkowite, co oznacza, że cała otrzymana kwota jest zwolniona od podatku od darowizny. Jest ono także nielimitowane, dzięki czemu kwota darowizny (lub wartość jej przedmiotu) nie jest w żaden sposób ograniczona. Jeżeli rodzice przekazują darowiznę zamężnym dzieciom, połowa wartości darowizny, przypadająca np. na córkę, nie zostanie opodatkowana, jednak połowa przypadająca na zięcia będzie podlegała obowiązkowi podatkowemu. Aby tego uniknąć, należy wyraźnie zaznaczyć, że całość kwoty darowizny (lub cała jej wartość) zostaje przekazana na córkę. Obdarowany darowizną ma obowiązek w ciągu sześciu miesięcy zgłosić ją w urzędzie skarbowym za pomocą oświadczenia SD-Z2.

Czytaj więcej

Czy darowiznę wpisać w rozliczenie PIT 2015, pit 2015 program darowizny

Czy darowiznę dla najbliższych trzeba wpisać w rozliczenie PIT za 2015? Darowizna w programie do rozliczania pitów za 2015 rok. Zgodnie z ustawą podatkową, podatnik, który przekazał darowiznę osobie z najbliższej rodziny, np. swojemu dziecku i zgłosił ją do urzędu skarbowego, nie będzie musiał wpisywać  jej w rozliczenie roczne. Do grona osób, którym można przekazać darowiznę bez konieczności wpisywania jej w PIT, oprócz dzieci należą także: rodzice, małżonek, pasierb, rodzeństwo, ojczym i macocha (tzw. zerowa grupa podatkowa). Osoby otrzymujące darowiznę od najbliższych, korzystają ze zwolnienia od podatku. Na zgłoszenie właściwemu urzędowi skarbowemu danych o darowiźnie (za pomocą druku zawiadomienia SD-2), obdarowany podatnik ma sześć miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego, czyli otrzymania darowizny. Do jego obowiązków należy także udokumentowanie otrzymania darowizny dowodem przekazania na rachunek bankowy.

Czytaj więcej