RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy dodatek pielęgnacyjny rozliczamy ze skarbówką? Program PITy 2015 prostuje wątpliwości

W naszym kraju w dalszym ciągu umowa o pracę i wynagrodzenia minimalne są zdecydowanie wyższe niż na przykład kwoty wypłacane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych z tytułu opieki nad chorym, wymagającym stałego nadzoru i troski. Tak kwoty, to dodatek pielęgnacyjny, który często oznacza ciężką pracę dla opiekuna – trudniejszą od np.: etatu w biurze. Tego typu świadczenia pobierają osoby, które opiekują się obłożnie chorymi, trwale nie zdolnymi do samodzielnego funkcjonowania. Może to być rodzic, dziecko, brat lub siostra lub opiekun prawny.

 

Jeśli podatnik ma jakiekolwiek wątpliwości przed wypełnieniem formularza pit 2015, powinien skorzystać z Programu pity 2015. Dzięki aplikacji rozliczą się wszyscy ci, którzy zarobkują na zasadzie umowy o pracę, oraz ci, którzy pobierają świadczenia socjalne, pielęgnacyjne – takie jak ww dodatek.

Kreator pokaże nam, jak wypełnić pit 2015, będąc osobą pobierającą dodatek pielęgnacyjny. Twoje rozliczenie pit 2015 nie będzie sprawą skomplikowaną, kiedy wraz z programem samodzielnie wykonasz swoje obowiązki podatkowe. Coraz więcej podatników, pobierających wynagrodzenie z bardzo różnych źródeł, docenia program PITy 2015. Ta aplikacja stanowi spore ułatwienie.


Tematyka

Zobacz również

Którzy podatnicy nie mają uprawnień do rozliczenia się z fiskusem za pomocą edeklaracji?

Generalnie, z możliwości rozliczenia podatkowego za pośrednictwem Internetu i odpowiedniego programu komputerowego mogą skorzystać wszyscy podatnicy, którzy rozliczają się na standardowych formularzach PIT. Rozliczenie PIT w ten sposób złożą w formie e-deklaracji wszyscy pracownicy i pracodawcy. Warunkiem formalnym tego, aby edeklaracja była ważna i równoznaczna ze złożeniem deklaracji podatkowej jest posiadanie wiedzy o kwocie przychodu wskazanej w poprzednim rozliczeniu podatkowym. Jeśli z różnych przyczyn podatnik nie jest w stanie poznać tej kwoty, nie zostanie zweryfikowany przez system e-deklaracji i nie będzie mógł tym samym złożyć rozliczenie PIT w trybie online. Pozostanie mu tylko złożenie rozliczenia podatkowego za poprzedni rok tradycyjnie – osobiście we właściwym Urzędzie Skarbowym, albo wysyłając odpowiedni formularz deklaracji podatkowej pocztą, listem poleconym. Nie wszystkie formularze podatkowe w podatku dochodowym od osób fizycznych można składać bez ważnego podpisu kwalifikowanego, a więc w wielu przypadkach będzie on uprawnieniem koniecznym dla rozliczania się z fiskusem przez Internet.

Czytaj więcej

Czy dojazd samochodem do sklepu także podlega pod ulgę rehabilitacyjną w Pit 2015

Osoby posiadające orzeczenie lekarskie zaświadczające o niepełnosprawności, mogą korzystać z odliczenia podatku o nazwie ulga rehabilitacyjna. W tej kwestii bardzo ciekawym zagadnieniem jest sprawa samochodu osoby niepełnosprawnej. Jak podaje Program Pity 2015, ustawodawca rozróżnia tutaj nielimitowaną kwotę odliczenia na przystosowanie samochodu ma potrzeby osoby posiadającej orzeczenie o niepełnosprawności, natomiast mniej liberalnie podchodzi do kosztów poniesionych na użytkowanie tegoż pojazdu. Tutaj spotykamy się z limitem, a ulga do realnego odliczenia, to maksymalnie 2 280 zł rocznie. Zeznanie PIT 2015 osoby korzystającej z ulgi rehabilitacyjnej dotyczącej zwrotu kosztów poniesionych na użytkowanie pojazdu, nie jest nadto szczegółowe.

Czytaj więcej

Komu przysługuje ulga uczniowska? Rozliczenie roczne z pomocą programu PITy 2015

Przygotowanie do wykonywania pracy na danym stanowisku musi być często dokonane przez samego właściciela przedsiębiorstwa. Szkoły nie zawsze nauczą młodych ludzi tego, jak w praktyce wykonywać dane czynności zawodowe. To na przedsiębiorcy może więc spocząć obowiązek spełnienia misji przygotowania ucznia i nauczenia go, w jaki sposób bezpiecznie i poprawnie wykonywać dany zawód. Jeszcze kilka lat temu podjęcie się takiej pracy dla przedsiębiorcy skutkowało możliwością skorzystania z ulgi uczniowskiej. Niemniej jednak, rozliczenie pit za ten rok nie będzie mogło wykorzystywać tego rodzaju odliczenia, jeśli ulga uczniowska nie była nabyta przez podatnika już wcześniej. Ulga uczniowska funkcjonuje, ale jedynie na zasadzie praw nabytych uprzednio przez podatników.

Czytaj więcej

Limit kosztów i odliczeń - Program PITy 2015 pomocny w rozliczeniu

Na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm. - wyliczany jest limit odliczenia i limit kosztów, jakie można ująć w pity 2014. Program Pity 2015 pomoże w prawidłowym rozliczeniu twojej deklaracji podatkowej za bieżący rok podatkowy. Program ten jest dostępny bezpłatnie w Internecie dla każdego podatnika. Uwzględnia on aktualne limity odliczeń, dzięki czemu podatnik nie przekroczy nieumyślnie ich we własnym formularzu PIT.

Czytaj więcej

Dla kogo ulga rehabilitacyjna w rozliczeniu podatkowym 2015

Rozliczenie podatkowe 2016. Kto może skorzystać z ulgi rehabilitacyjnej - i rozliczyć pit w programie do rozliczeń? Osoby niepełnosprawne lub podatnicy mający na utrzymaniu takie osoby, mogą pomniejszyć swój dochód w rozliczeniu podatkowym za 2016 rok o wydatki na cele rehabilitacyjne oraz wydatki związane z ułatwieniem wykonywania czynności życiowych. Aby jednak skorzystać z tego odliczenia należy spełnić pewne warunki. Ulga rehabilitacyjna jest przewidziana wyłącznie dla osób niepełnosprawnych oraz podatników, którzy mają na utrzymaniu osoby niepełnosprawne. Przepisy określają przy tym zarówno to, kogo należy uważać za osobę niepełnosprawną, jak i kiedy można mówić o tym, że na utrzymaniu podatnika znajduje się osoba niepełnosprawna.

Czytaj więcej