RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy honorowi dawcy krwi płacą mniejszy podatek PIT 2015

Wypełniając swój pit w Programie PITy 2015, honorowy dawca krwi wykazuje niższą podstawę opodatkowania. Ulgę za oddaną krew mogą odliczyć ci podatnicy, którzy składają rozliczenie PIT 2015 na formularzach:

  • PIT-37
  • PIT-36
  • PIT-28

Honorowi krwiodawcy rozliczający się przy pomocy deklaracji PIT-37 lub PIT-36 pomniejszą swój dochód o wartość oddanej krwi. Z kolei tak zwani ryczałtowcy wykażą w zeznaniu PIT-28 odpowiednio pomniejszony przychód. Zarówno pierwsi, jak i drudzy uzyskają w ten sposób obniżenie podstawy opodatkowania, a więc zapłacą niższy podatek.

 

W jaki sposób można obliczyć wysokość przysługującej ulgi?

Honorowi dawcy krwi rozliczając zeznania Pity 2015 powinni przyjąć 130 złotych jako ekwiwalent każdego oddanego litra krwi lub osocza. Kwota ta pozostaje bez zmian bez względu na grupę oddanej krwi. Do składanego zeznania rocznego honorowi krwiodawcy powinni dołączyć wypełniony w Programie PITy 2015 załącznik PIT/0. To właśnie w nim muszą wykazać wartość oddanej krwi, a więc kwotę ulgi, oraz wpisać dane obdarowanego. W przypadku ulgi za krew nie mogą to być dane osoby fizycznej, lecz wyłącznie stacji honorowego krwiodawstwa.

Trzeba również pamiętać, że honorowych krwiodawców obowiązuje limit ulgi za krew. Nie może ona w rozliczeniu PIT 2015 przekroczyć 6% dochodu (przychodu) krwiodawcy. Jeśli dokonujemy również darowizn:

  • na cele kultu religijnego
  • na cele szlachetne

wtedy suma wszystkich darowizn nie może być wyższa od tego limitu. Ale jeśli składamy dwa zeznania Pity 2015, na przykład PIT-37 i PIT-28, wtedy odliczymy ulgę nie przekraczającą 6% dochodu (zasady ogólne) oraz ulgę nie przekraczającą 6% przychodu (ryczałt). Nie wolno nam natomiast odpisać dwa razy tej samej kwoty.


Tematyka

Zobacz również

Ulga dla krwiodawców

Zgodnie z polskim prawem krwiodawca może skorzystać z ulgi zmniejszającej wysokość podatku należnego. Warunek jest jeden – musi oddać krew bezpłatnie, kierując się ustawą o publicznej służbie zdrowia. W praktyce oznacza to, iż musi zostać zarejestrowany w jednostce organizacyjnej publicznej służby krwi (PSK) oraz dysponować odpowiednim zaświadczeniem, potwierdzającym fakt honorowego krwiodawstwa. Podatnik, który nie spełnia obu tych warunków (np. sprzedał krew w celach zarobkowych lub zgodził się na jej pobranie w sytuacji kryzysowej ratującej ludzkie życie) – nie może skorzystać z powyższego odliczenia. Warto w tym miejscu wyjaśnić, iż oddanie krwi „na ratunek” w szpitalu publicznym jest interpretowane przez urząd skarbowy jako darowizna na rzecz takiej placówki, to zaś oznacza, iż nie można odliczyć jej od dochodu. Jeśli jednak szpital posiada status PSK i może dopełnić wszystkich formalności (czyli zarejestrować okazjonalnego krwiodawcę oraz wydać mu zaświadczenie), przetoczenie krwi „na ratunek” kwalifikuje podatnika do skorzystanie z ulgi. Dodajmy jeszcze, iż krwiodawca nie traci prawa do odliczenia, jeżeli odda krew konkretnej osobie (np. komuś z najbliższej rodziny). Musi jednak przekazać swoją darowiznę za pośrednictwem publicznej służby zdrowia.

Czytaj więcej

Ulga podatkowa dla honorowych krwiodawców w rozliczeniu rocznym PIT 2015 przez PITy 2015 program

Honorowi krwiodawcy mają swoją ulgę podatkową, do wpisania w rozliczenie roczne 2015. Za każdy litr oddanej w 2015 roku krwi, mogą od rozliczenia pitu odliczyć 130 zł. Maksymalnie można odliczyć nie więcej niż sześć procent swojego dochodu, wliczając w to inne odliczane darowizny, w tym te na rzecz organizacji pożytku publicznego i na cele kultu religijnego.

Czytaj więcej