RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czy jest możliwe, by jeden podatnik musiał złożyć kilka formularzy PITy 2015?

Z najprostszą w zasadzie formą rozliczenia podatkowego – spotykamy się w przypadku podatników wykonujących pracę zawodową na etacie. Ich roczne rozliczenie 2015 sporządzane jest na druku PIT-37. Mają oni również możliwość, aby ich formularze PITy 2015 zostały wypełnione i złożone we właściwym Urzędzie Skarbowym przez samych pracodawców, ale w takim przypadku podatnik nie może skorzystać z przysługujących mu odliczeń i ulg podatkowych. Znacznie lepiej jest więc wypełnić roczne rozliczenie 2015 samodzielnie. Pity 2015 Program okazuje się być bardzo pomocny przy sporządzaniu rocznej deklaracji podatkowej każdego podatnika, nie tylko tego, który pozyskuje dochody za pośrednictwem płatnika.

 

Różne źródła dochodów

Nie jest zabronione, aby w trakcie roku podatkowego polski podatnik osiągał przychody z różnych źródeł, opodatkowanych w odmienny sposób. Może on  na przykład:

  • prowadzić działalność gospodarczą opodatkowaną liniowo,
  • pracować na podstawie umów zlecenie w danych przedsiębiorstwach
  • oraz osiągać przychód z tytułu najmu prywatnego, opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Uzyskiwanie przychodów z różnych źródeł, opodatkowanych w odmienny sposób – może skomplikować zeznanie Pit takiego podatnika. Takie osoby muszą złożyć w Urzędzie Skarbowym różne formularze PITy 2015, nie zapominając o obowiązujących terminach granicznych na ich doręczenie fiskusowi. W innym bowiem terminie rozlicza się ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, a w innym podatek liniowy, czy podatek opłacany na zasadach ogólnych.

Różne druki podatkowe

Dla osób uzyskujących dochody opodatkowane według dwustopniowej skali podatkowej przeznaczone są dwa formularze PITy 2015. Mowa tu o formularzu PIT-36 oraz PIT-37. Pierwszy z nich wypełniają głównie przedsiębiorcy, podatkujący swoje dochody firmowe na zasadach ogólnych. Z kolei PIT-37 jest przeznaczony dla podatników, osiągających dochody za pośrednictwem płatnika. Na PIT-36 rozliczy się osoba prywatna, która osiągała dochody z najmu opodatkowane na zasadach ogólnych, czy podatnik chcący rozliczyć na swoim formularzu podatkowym dochody małoletniego dziecka.

Złożenie PIT-36 czy PIT-37 w Urzędzie Skarbowym nie wyklucza możliwości złożenia i innych druków PIT. Jeśli osoba pracująca na etacie jednocześnie osiąga dochody z obrotu papierami wartościowymi, rozliczy je na odrębnym formularzu podatkowym – PIT-38. W przypadku, gdy ma ona również przychody z najmu prywatnego, opodatkowanego ryczałtem, będzie zmuszona wypełnić trzeci PIT, na druku PIT-28.


Tematyka

Zobacz również

Czym różni się druk PIT36 od PIT36-L

Wśród różnych druków podatkowych podobne są formularze PIT36-L oraz druk PIT36. Takie druki Pity wybierają odpowiednio podatnicy, którzy wybrali opodatkowanie podatkiem liniowym lub opodatkowanie skalą podatkową. Czym jeszcze druki te różnią się między sobą i kto będzie zobowiązany do ich wypełnienia?

Czytaj więcej

Czym różni się PITy 2015 program od edeklaracji?

Rozwój nowoczesnych technologii sprawił, iż rozliczanie rocznych pitów stało się łatwiejsze. Obecnie podatnik nie musi się zjawiać w US osobiście, by złożyć obowiązkowe rozliczenie roczne 2015. Nie musi również korzystać z usług biura rachunkowego, które za opłatą wypełni za niego pit 2015 oraz wyliczy kwotę podatku należnego. Dziś podatnik może skorzystać z takich narzędzi, jak program PIT 2015 oraz e-deklaracje. Programy te pozwalają nawet i tym osobom, które nie mają pojęcia o rachunkowości, na szybkie, bezstresowe - i co najważniejsze! - poprawne rozliczenie roczne 2015. Spróbujmy w tym miejscu krótko wyjaśnić, na czym polega różnica między programem PIT 2015 a e-deklaracją, jako że wiele osób myli te pojęcia.

Czytaj więcej

Różnice między ograniczonym a nieograniczonym obowiązkiem podatkowym PIT 2015

Zakres obowiązku podatkowego jest wyznaczony w Polsce przez dwie odmienne zasady: zasadę rezydencji (i związane z nią pojęcie nieograniczonego obowiązku podatkowego) oraz zasadę źródła, decydującą o ograniczonym obowiązku podatkowym. W zależności od tego, która z owych zasad nas dotyczy, nasze rozliczenie pit 2015 będzie dotyczyło całości lub jedynie części dochodów, które uzyskaliśmy w danym roku podatkowym.

Czytaj więcej

Składasz kilka różnych druków pit w PITy 2015 program z różnymi wskazaniami OPP 1%?

Podatnik, który za 2015 rok składa kilka różnych egzemplarzy pit, używając programu do rozliczeń PIT, może w każdym z nich wpisać inną organizację pożytku publicznego, której chce przekazać 1 proc. swojego podatku. Podatnik, który składa za pomocą programu kilka różnych druków pit może 1 proc. swojego podatku przekazać dla jednej wybranej przez siebie organizacji pożytku publicznego. Sytuacja zmienia się, gdy podatnik będzie składał kilka zeznań, np. PIT-28, rozliczając przychody z najmu, PIT-38, rozliczając przychody ze zbycia papierów wartościowych, oraz PIT-37, wykazując w nim przychody uzyskane ze stosunku pracy. W każde rozliczenie podatkowe 2015 będzie można wpisać inną organizację, dla której ma trafić 1 proc. podatku.

Czytaj więcej