RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Czym się kierować przy wyborze odpowiedniego formularza PIT dla siebie?

Podatnicy rozliczają się z fiskusem z tytułu uzyskanych w poprzednim roku przychodów lub dochodów, objętych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wybór odpowiedniego formularza PIT powinien opierać się o to, z jakiego źródła pochodzą dochody bądź przychody podatnika z ubiegłego roku podatkowego. Problem pojawia się wtedy, gdy podatnik uzyskiwał dochody i przychody z kilku różnych źródeł, opodatkowanych w zupełnie odmienny sposób. Pamiętajmy, że różnice między drukami Pity nie są przypadkowe, bowiem w inny sposób rozlicza się na przykład dochody opodatkowane podatkiem liniowym, a inaczej przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Jak wybrać odpowiedni na swoje rozliczenie podatkowe formularz PIT?

 

Metoda opodatkowania

Przede wszystkim, przed przystąpieniem do wyboru deklaracji podatkowej odpowiedniej dla rozliczenia się z fiskusem, podatnik powinien sprawdzić, w jaki sposób opodatkowane są jego źródła przychodów. Istnieją cztery metody opodatkowania dochodów lub przychodów podatników podatkiem PIT:

 • skala podatkowa,
 • podatek liniowy,
 • ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,
 • karta podatkowa.

Warto przy tym podkreślić, że ryczałtowa forma rozliczenia może dotyczyć w równym stopniu przychodów z wynajmu prywatnego, z działalności gospodarczej opodatkowanej w ten sam sposób, jak i np. z odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnej przed upływem 5 lat od chwili jej nabycia lub wybudowania przez podatnika. W każdym z tych przypadków podatnik może być zobowiązany do wypełnienia zupełnie innego druku PIT jako swojego rocznego rozliczenia podatkowego.

Najbardziej popularną metodą opodatkowania jest skala podatkowa. Jest to opodatkowanie dochodów podatników na zasadach ogólnych, według skali składającej się z dwóch progów - 18 i 32% podatku dochodowego. Taki podatek odprowadzają pracownicy etatowi czy zleceniobiorcy, a także przedsiębiorcy wybierający tę metodę opodatkowania.

Podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych i karta podatkowa są natomiast metodami opodatkowania dochodów lub przychodów podatników prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą. Muszą oni wybrać albo z początkiem roku podatkowego, albo w trakcie trwania roku, przy rejestrowaniu się w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, w jaki sposób chcą opodatkowywać dochody lub przychody z działalności gospodarczej. Niedokonanie tego wyboru powoduje, że będą oni opodatkowani automatycznie - skalą podatkową.

Wybór formularzy PIT

Wybierając formularz do e-Deklaracji PIT, należy brać pod uwagę metodę opodatkowania przychodów lub dochodów oraz ich źródła. Na roczne rozliczenie podatkowe można wykorzystać jeden z poniższych druków PIT:

 • PIT-37 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
 • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
 • PIT-19A przeznaczony na rozliczenie osób duchownych,
 • PIT-40  przeznaczony na roczne zeznanie PIT za pracownika,
 • PIT-40A przeznaczony na rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę,
 • PIT-38 przeznaczony na rozliczenie dochodów kapitałowych i dochodów pochodzących z giełdy,
 • PIT-39 przeznaczony na rozliczenie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości.

Tematyka

Zobacz również

Wybierz dobry formularz PIT - rozliczenie roczne 2015

Wybór właściwego rocznego rozliczenia podatkowego jest kluczowy dla podatników przy składaniu formularzy rocznych PITy 2015 w Urzędzie Skarbowym. Jeśli formularz PIT wypełniony przez podatnika okaże się niewłaściwy dla źródła i metody opodatkowania dochodów czy przychodów, rozliczenie roczne 2015 będzie złożone w Urzędzie Skarbowym nieskutecznie. Dlatego też należy zadbać o to, aby już na etapie wybierania druku PIT wybrać właściwy formularz. Jak tego dokonać?

Czytaj więcej

W Programie PITy 2015 - kompletny zestaw formularzy PIT do wydrukowania

Rozliczenie podatkowe 2015 każdy podatnik musi wypełnić i dostarczyć do Urzędu Skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika, w wyznaczonym ustawą terminie. Bardzo istotne jest to, aby rozliczenie to zostało dokonane na odpowiednim druku. Formularze PIT 2015 mogą w sposób zdecydowany różnić się od tych, które były aktualne w rozliczeniu za poprzedni rok. Nie musimy szukać w sieci internetowej aktualnych druków. Wystarczy, że rozliczenie podatkowe 2015 sporządzimy za pośrednictwem darmowego programu komputerowego. Program PITy 2015 zawiera wszystkie aktualne formularze Pit 2015.

Czytaj więcej

Pity 2015 program instalacja i wybór właściwego formularza PIT 2015

"PITy 2015 program" reklamowany jest jako niezwykle praktyczne narzędzie do rozliczania pitów, przy tym bardzo łatwe w obsłudze. Rzeczywiście, ten darmowy program posiada wiele zalet ujawniających się podczas użytkowania. Również instalacja tej aplikacji nie należy do zadań trudnych. Program do pobrania jest na stronie epity.pl lub pity2015program.pl. Należy kliknąć w ikonę z napisem „pobierz”, by uruchomić ściąganie aplikacji na własny komputer. Dobrze jest w tym czasie zamknąć okna wszystkich aplikacji, by nie blokowały instalacji. Kolejnym krokiem jest uruchomienie programu i wybór nowego formularza, aby przejść do tworzenia własnego zeznania podatkowego. Ponieważ program pozwala na zamknięcie niedokończonego formularza i powrót do edycji, w przyszłości będziemy mogli wybrać nowy formularz lub otworzyć poprzedni.

Czytaj więcej