RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Darowizna wolna od podatku - czy trzeba umieszczać ją w rocznym zeznaniu PIT?

Osoby wręczające darowiznę - pieniężną lub niepieniężną, nie są podatnikami podatku dochodowego od osób fizycznych z tego tytułu. Zupełnie inaczej wygląda sytuacja osób obdarowanych, które płacą podatek od darowizny. Ich roczne zeznanie PIT powinno uwzględniać kwotę darowizny oraz podatek należny fiskusowi. Czy jednak w sytuacji, gdy podatnik korzysta z ulgi na darowiznę i nie płaci od niej podatku, jego zeznanie podatkowe powinno obejmować kwotę uzyskanej darowizny? Czy darowizna wolna od podatku jest wykazywana w drukach PIT osób obdarowanych?

 

Podatek od darowizny

Przepisy ustawy o spadkach i darowiznach wskazują, że darowizna podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym, a podatek ten podobnie jak kwota czy wartość samej darowizny, powinny zostać wykazane w rocznej deklaracji podatkowej. Opodatkowanie darowizny ma zastosowanie, jeśli miejsce opodatkowania znajduje się na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, zaś osoby biorące udział w przekazaniu darowizny podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. O ile zwolnienie od podatku do spadków i darowizn nie przysługuje podatnikowi, musi on odprowadzić podatek w odpowiedniej wysokości, właściwej dla danej grupy podatkowej. Wysokość podatku zależy od kwoty darowizny. Jeśli podatnik zobowiązany jest do odprowadzenia na rzecz Urzędu Skarbowego takiego podatku, automatycznie będzie musiał wykazać w rocznym PIT otrzymaną uprzednio darowiznę.

Jeśli darowizna podlega opodatkowaniu, a podatnik, który ją otrzymał nie może skorzystać ze zwolnienia z opłacania podatku dochodowego, wówczas należy wyliczyć podatek według stawek:

 • Dla I grupy podatkowej: Darowizny w kwocie do 10 278 zł – podatek w wysokości 3% nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku, darowizny w kwocie pomiędzy 10 278 – 20 556 zł – podatek w wysokości 308,30 zł i 5% nadwyżki ponad 10 278 zł, darowizny w kwocie ponad 20 556 zł – podatek w wysokości 822,20 zł i 7% nadwyżki ponad 20 556 zł.
 • Dla II grupy podatkowej:
 • Darowizny w kwocie do 10 278 zł – podatek w wysokości 7% nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku,
 • Darowizny w kwocie pomiędzy 10 278 – 20 556 zł – podatek w wysokości 719,50 zł i 9% nadwyżki ponad 10 278 zł,
 • Darowizny w kwocie ponad 20 556 zł – podatek w wysokości 1644,50 zł i 12% nadwyżki ponad 20 556 zł.
 • Darowizny w kwocie do 10 278 zł – podatek w wysokości 12% nadwyżki ponad kwotę wolną od podatku,
 • Darowizny w kwocie pomiędzy 10 278 – 20 556 zł – podatek w wysokości 1233,40 zł i 16% nadwyżki ponad 10 278 zł,
 • Darowizny w kwocie ponad 20 556 zł – podatek w wysokości 2877,90 zł i 20% nadwyżki ponad 20 556 zł.

Bez zgłaszania fiskusowi

Darowizna według przepisów podatkowych jest definiowana jako nieodpłatne przekazanie rzeczy lub środków pieniężnych innej osobie fizycznej lub organizacji. Na ogół, wiąże się z nią konieczność obliczenia i przekazania fiskusowi podatku od darowizny, ale nie w każdym przypadku podatek ten będzie płacony. Fakt uzyskania darowizny może nawet nie powodować konieczności jej zgłoszenia do Urzędu Skarbowego. Jeśli darowizna przekazywana jest w obrębie najbliższej rodziny, w tzw. I grupie podatkowej, można skorzystać z nielimitowanej ulgi w podatku od spadków i darowizn. W takim przypadku nie trzeba umieszczać darowizny wolnej od podatku w rocznym zeznaniu podatkowym, o ile jej wysokość zmieści się w granicach:

 • 9.637 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
 • 7.276 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
 • 4.902 zł - jeżeli nabywcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Do I grupy podatkowej w przypadku przepisów dotyczących podatku od spadków i darowizn, wlicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.

Do II grupy podatkowej zaliczani są: zstępni rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępni i małżonkowie pasierbów, małżonkowie rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonkowie rodzeństwa małżonków, małżonkowie innych zstępnych.

Darowizny przekazane w okresie 5 kolejnych lat, sumują się ze sobą, jeśli przekazywane są od tej samej osoby. W odniesieniu do zsumowanej kwoty darowizny oblicza się w takim przypadku podatek należny fiskusowi.


Tematyka

Zobacz również

Kto w PIT 2015 nie może odliczyć darowizny na szczytne cele?

Darowizna w Pity 2015 pozwala podatnikom na zmniejszenie  podstawy opodatkowania, od której wyliczany jest podatek PIT 2015. Zarówno przedsiębiorcy, jak i osoby prywatne, mogą przekazać darowiznę na szczytny cel i ująć ją w rocznym rozliczeniu podatkowym, z pomocą PITy 2015 Programu. Aplikacja komputerowa pokazuje jednak, kto nie ma możliwości odliczenia darowizny, pomimo jej dokonania w poprzednim roku podatkowym.

Czytaj więcej

Gdy pożyczka od brata przechodzi w formę darowizny - czy jest to możliwe i jak wpłynie na moje rozliczenie Pit

Pożyczenie pieniędzy na przykład od brata jest tańsze, szybsze i mniej ryzykowne (nie obawiamy się interwencji komornika w przypadku chwilowej niewypłacalności), niż zapożyczenie się w banku lub innej instytucji finansowej. Z kolei członkowie naszej rodziny zazwyczaj nie domagają się od nas deklaracji o zarobkach, wskazania żyrantów, czy wreszcie płacenia odsetek. Ale nawet pożyczka od brata może nakładać na nas obowiązek poinformowania Urzędu Skarbowego o otrzymaniu gotówki w tej właśnie formie. Czy jednak zawsze musimy dostarczać taką informację? I czy płacimy od takiej pożyczki – podatek? Oraz czy wykazujemy ten fakt w rozliczeniu Pit? W przypadku pożyczek od najbliższej rodziny — czyli osób należących do tak zwanej I grupy podatkowej (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy) — mamy szansę w ogóle nie płacić podatku od otrzymanej kwoty. Obowiązuje tu jednak limit 9637 złotych. A zatem, jeżeli brat pożyczył nam na przykład 3000 złotych, nie zapłacimy podatku. Co więcej, pożyczek od najbliższej rodziny w kwocie nie przekraczającej 9637 złotych nie musimy nawet zgłaszać do Urzędu Skarbowego. Tym samym nie musimy ich wykazywać w naszych deklaracjach PITy.

Czytaj więcej

Czy istnieje możliwość ominięcia podatku od darowizny w rozliczeniu pit 2015?

Oczywiście nie każda darowizna może być objęta zwolnieniem z podatku, dlatego zanim popełnimy niedopatrzenie, lepiej przeczytajmy artykuł, by upewnić się, kiedy może przysługiwać nam takie zwolnienie, zaś kiedy powinniśmy koniecznie rozliczyć się z fiskusem z podatku od darowizny. Najbliższa rodzina obdarowanego może skorzystać ze zwolnienia podatkowego w przypadku otrzymania darowizny. Do najbliższej rodziny w przypadku ulgi podatkowej w podatku od spadku i darowizny wlicza się: małżonka, zstępnych, tj. dzieci, wnuki, prawnuki; wstępnych, tj. rodziców, dziadków, pradziadków, pasierba, rodzeństwo oraz ojczyma i macochę.

Czytaj więcej

Czy alimenty mogą być darowizną? PITy 2015 Program niezbędny przy rozliczeniu rocznym 2015

Alimenty są często mylone z darowizną. Należy jednak pamiętać, że alimenty i darowizny są regulowane przez odrębne przepisy podatkowe i nie istnieje między nimi powiązanie. Alimenty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i są przez prawo podatkowe traktowane jako przychody z innych źródeł. Z podatku są zwolnione alimenty wypłacane dzieciom, które nie ukończyły dwudziestu pięciu lat, oraz dzieciom otrzymującym rentę/zasiłek, niezależnie od tego, w jakim są wieku. Jeżeli obowiązek alimentacyjny występuje w stosunku do innej osoby, alimenty podlegają zwolnieniu jedynie do kwoty 700 zł miesięcznie. Od nadwyżki ponad ten limit, należy zapłacić podatek, który w pity 2015 programie jest naliczany na zasadach ogólnych. Darowizny nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz podatkiem od darowizn i spadków. Właśnie z tego powodu alimenty nie mogą być darowizną.

Czytaj więcej

Kto ustala wartość podarowanych rzeczy? Podatek od darowizny a PITy 2015 Program w rozliczeniu

Wartość darowizny jest zwykle ustalana pomiędzy darczyńcą a beneficjentem, ale to ten drugi wpisuje w deklarację składaną do Urzędu Skarbowego wartość danej rzeczy. Fiskus dopuszcza możliwość przekazywania sobie drogocennych ruchomości i nieruchomości, gdyż na przykład na łonie rodziny, najbliższych znajomych powinna funkcjonować taka naturalna możliwość. Jednak rozliczenie darowizny ma na celu wyeliminowanie praktyk przekazywania sobie w sposób oficjalny ruchomości i nieruchomości za darmo, a rozliczania się pod przysłowiowym stołem w celu uniknięcia podatku. Jak podaje PITy 2015 Program, darowizny przekazywane w najbliższej rodzinie są zwolnione od podatku. W zależności, co wchodzi w skład darowanej masy, czasami trzeba jednak zapłacić podatek, jeśli praktyka przekazania odbywa się wśród osób niespokrewnionych.

Czytaj więcej

Kogo obciąża podatek od darowizny? Dający a obdarowany w rozliczeniu z programem PITy 2015

Generalnie, podatek od darowizny ciąży wyłącznie na osobach fizycznych. Oznacza to, że jeśli obdarowanymi są osoby prawne lub inne jednostki i podmioty, to nie będą one w świetle prawa obowiązującego w Polsce płatnikami podatku od spadków i darowizn.  Obdarowany będący jednak osobą fizyczną – zapłaci od darowizny należny fiskusowi podatek.

Czytaj więcej