RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Do czego służy druk Pit39 ?

Rozliczenie podatkowe PIT musi być zawsze składane na odpowiednim druku podatkowym przez podatników. Muszą oni więc wiedzieć, dla kogo przeznaczony jest dany formularz na zeznanie roczne podatkowe. Jednym z kłopotliwych formularzy PIT jest druk Pit39. Nie jest on standardowym drukiem służącym na rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z fiskusem. Kto zatem wypełni PITy na takich drukach? Kiedy PIT-39 znajduje swoje zastosowanie i w jakim terminie powinien on trafić do Urzędu Skarbowego?

 

Odpłatne zbycie nieruchomości

Formularze podatkowe PITy powinny zawsze być wybierane pod kątem źródła pochodzenia przychodów lub dochodów podatnika. Nie inaczej jest w przypadku druku Pit39, który przeznaczony jest dla podatników odpłatnie zbywających nieruchomość nabytą lub wybudowaną w latach 2009-2012. W takiej sytuacji podatnik pozyskuje na mocy dokonanej transakcji zbycia nieruchomości dochód, który podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Musi on więc rozliczyć się z fiskusem i do tego właśnie służy PIT-39. Nie wypełniają go podatnicy, którzy pomimo uzyskania w rzeczywistości przychodu z odpłatnego zbycia nieruchomości nabytej lub wybudowanej w latach 2009-2012, mają prawo do skorzystania z ulgi podatkowej. W przeciwnym wypadku rozliczenie PIT-39 będzie obowiązkiem zbywcy nieruchomości.

PIT-39 nie znajdzie zastosowania w przypadku sprzedaży nieruchomości w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej lub nieruchomości nabytej lub wybudowanej przed 1 stycznia 2009 roku. Jeśli sprzedaż dokonywana była z majątku firmowego, również przedsiębiorstwo się z niej rozlicza na mocy wybranej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

Jak wypełnić PIT-39?

Druk Pit39 wymaga wykazania w deklaracji przychodu powstałego po stronie podatnika po dokonaniu transakcji odpłatnej sprzedaży nieruchomości. Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w takiej sytuacji jest dochód, czyli różnica pomiędzy kwotą przychodu a kosztem poniesionym w związku z przeprowadzeniem transakcji zbycia nieruchomości. Koszty ulegają odliczeniu od przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest przy tym wartość wyrażona w cenie określonej w umowie kupna-sprzedaży. Kosztem w takim przypadku są wydatki poniesione przez podatnika na:

  • akt notarialny,
  • ogłoszenia o sprzedaży mieszkania,
  • koszty pośrednictwa w sprzedaży mieszkania.

Dochód powstały po odjęciu od przychodu kosztów ich uzyskania w przypadku sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w zryczałtowanej formie, w wysokości 19% podstawy opodatkowania. Odliczeniu od przychodu podlegają generalnie wszystkie koszty, jakie właściciel mieszkania poniósł w okresie posiadania nieruchomości.

Druk podatkowy PIT-39 należy złożyć we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędzie Skarbowym, w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, umieszczając w nim informacje dotyczące zbytej nieruchomości mieszkalnej. W tym samym terminie podatnik musi uiścić należny fiskusowi podatek. Oznacza to, że nie trzeba od razu po sprzedaży nieruchomości, wybudowanej lub nabytej w latach 2009-2012, uiszczać podatku i składać deklaracji podatkowej, ale dopiero po zakończeniu roku podatkowego.

Deklaracja podatkowa PIT-39 nie będzie uwzględniała żadnych ulg  i preferencji podatkowych. Nie może ona zostać złożona jako wspólna deklaracja współmałżonków, czy zeznanie podatkowe roczne osoby samotnie wychowującej dziecko. Podatek płaci się bez pomniejszania go o inne ulgi i odliczenia.


Tematyka

Zobacz również

Podatek od nieruchomości wynajętej przez małżeństwo

Wynajmując mieszkanie, podatnik uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Taki podatek od nieruchomości można opłacać na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wynajem nieruchomości traktowany jako najem prywatny, nie jest realizowany w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego też tylko te dwie metody opodatkowania będą dostępne dla podatników. Jak opłacać podatek od nieruchomości, jeśli jest ona wynajmowana przez małżeństwo? Czy PIT małżeństwa może wykazywać łączny podatek od nieruchomości? Jak rozlicza się pod względem podatkowym wynajem nieruchomości przez małżeństwo? Czy rozliczenie Pit małżonków będzie mogło zostać złożone na jednym druku PIT, jeśli najem prywatny zostanie opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Czytaj więcej

Nieruchomość nabyta w ramach zamiany a skutki podatkowe

Jedynym sposobem, aby stać się właścicielem nieruchomości, jest jej nabycie. Okazuje się jednak, że kupno nie jest jedynym sposobem nabywania nieruchomości. Można przestać być właścicielem mieszkania i wejść w posiadanie następnego, nie wydając na to ani grosza. Takie możliwości daje zamiana. Jednak przepisy podatkowe traktują zamianę analogicznie do transakcji gotówkowych. Pod koniec roku podatkowego trzeba ją również wykazać w rozliczeniu Pit.

Czytaj więcej

Prawa majątkowe tytułem zachowku a podatek dochodowy w programie PIT 2015

Co roku każdy podatnik ma obowiązek rozliczenia się z Urzędem Skarbowym ze swoich dochodów. Jednym z ich składników mogą być prawa majątkowe, jakie podatnik nabył tytułem zachowku. Rozliczenie roczne 2015 generalnie powinno ujmować wszystkie dochody opodatkowane podatkiem dochodowym. Czy jednak zasada ta odnosi się również do zachowku? Pity 2015 Program podpowiada, czy PIT 2015 ma ujmować dochody z tytułu zachowku, czy też nie.

Czytaj więcej

Pracodawcy nie rozliczą Twojego pitu w 2015, a program do pitów tak.

Pracodawcom nie w smak rozliczanie pitów. Zapowiadało się na rewolucję w systemie rozliczeń z fiskusem – rząd planował zdjąć z podatników obowiązek sporządzania i składania PIT do urzędu skarbowego i obarczyć nim ich pracodawców. Skończyło się jednak na marzeniach, bo rząd zrezygnował ze zmian. Wszystkiemu winni pracodawcy, ponieważ to właśnie oni silnie przeciwstawili się takim planom rządu. Zatem wciąż najłatwiejszym sposobem na rozliczenie roczne pit-u pozostaje program do rozliczenia podatku pit. Pięć milionów podatników, już od stycznia 2015 roku, zamiast martwić się o rozliczenie roczne pit-u za 2015 rok mogłoby poświęcić ten czas na przykład na wyjście do kina, bo rozliczenia dokonałby za nich ich pracodawca. W rozliczeniu uwzględniłby on także ulgi podatkowe, z których korzysta pracownik, a także jego wniosek o przekazanie jednego procenta podatku na organizację pożytku publicznego. Z rozliczenia przez pracodawcę miały korzystać osoby, które są zatrudnione u jednego pracodawcy. Pracownik, który chciałby rozliczyć się sam, musiałby do 15 stycznia zawiadomić o tym pracodawcę.

Czytaj więcej