RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Dochody małoletniego dziecka a PIT/ZG

Rodzic zobowiązany jest rozliczyć zagraniczne dochody małoletniego dziecka oraz wszelkie inne dochody, jeśli spełnione są warunki wskazane w ustawie podatkowej PIT. W takich przypadkach wraz z własną deklaracją podatkową PIT-36 złoży także odpowiedni załącznik PIT/ZG.

 

Kiedy rodzic rozlicza dochody dziecka?

Osoba małoletnia, czyli do ukończenia 18. roku życia, jest w świetle polskiego prawa cywilnego osobą niepełnoletnią, która nie posiada pełnej zdolności do czynności prawnych. Może jednak uzyskiwać ona własne dochody, które będą podlegały opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

W wielu przypadkach to rodzic lub opiekun prawny zarobkującego dziecka będzie mieć obowiązek wykazania i doliczenia w swojej deklaracji rocznej jego dochodów. Dzieje się tak, jeśli są one związane z wykonywaną przez dziecko działalnością gospodarczą czy pozyskiwaniem nagród za wyniki sportowe i naukowe. Łącznie z dochodami rodzica rozliczeniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych podlegają dochody z pracy wykonywanej przez dziecko i pozyskiwane z przedmiotów, jakie uprzednio zostały oddane dziecku do swobodnego wykorzystywania.

Małoletni musi rozliczyć się samodzielnie i złożyć swój PIT do urzędu skarbowego podpisany ręką rodzica lub opiekuna prawnego, jeśli pozyskiwał dochody pochodzące z:

 • pracy na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło lub umowy zlecenie,
 • praw autorskich prac małoletniego,
 • udzielonych licencji przez małoletniego,
 • stypendiów naukowych i socjalnych,
 • przedmiotów oddanych do swobodnego użytku.

Wśród nich również mogą znaleźć sie dochody zagraniczne, z których będzie trzeba się rozliczyć z wykorzystaniem druku PIT/ZG. Jeśli dziecko samo jest zobowiązane do rozliczania się z fiskusem, wypełnia deklarację podatkową PIT-37 lub PIT-36 i składa do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego do urzędu skarbowego.

W przypadku rozliczania dochodów małoletniego w PIT rodzica, należy złożyć do urzędu skarbowego druk PIT-37, w którym do dochodów rodzica dolicza się dochody dziecka.

W praktyce polega to na tym, że w deklaracji PIT-36 rodzic wpisuje w pierwszej kolejności swoje własne dane i ubiegłoroczne dochody, a następnie wpisuje dochody dziecka.

Suma dochodów rodziców i dziecka opodatkowana jest według odpowiedniej stawki skali podatkowej:

 • dochody w kwocie poniżej 85 528 zł opodatkowane są według stawki 18 proc. podatku dochodowego,
 • dochody w kwocie powyżej 85 528 zł opodatkowane są według stawki 32 proc. podatku dochodowego, ponad limit I progu skali podatkowej.

Oprócz deklaracji PIT-36 rodzic doliczający dochody małoletniego dziecka do swoich własnych, musi złożyć jednocześnie załącznik PIT/M właściwy dla rozliczania dochodów małoletnich dzieci.

Dochód zagraniczny małoletniego i jego rozliczenie

PIT/ZG jest załącznikiem do deklaracji głównej podatnika PIT-36 lub PIT-36L. Jeśli dziecko w poprzednim roku podatkowym pozyskiwało dochody zagraniczne i podlegają one rozliczeniu w PIT rodzica, to wówczas powinien on złożyć wraz z deklaracją roczną także formularz PIT/ZG, w którym wskazuje się państw zarobkowania (skąd pochodził dochód zagraniczny dziecka), wysokość uzyskanego zagranicznego dochodu małoletniego oraz ewentualnie wysokość podatku zapłaconego za granicą.

Warto podkreślić, co też nazywane jest dochodem zagranicznym. Jest to dochód pozyskany poza krajem rezydencji podatkowej podatnika. Jeśli więc dziecko i jego rodzic są polskimi rezydentami podatkowymi, to dochody z Niemiec, Francji czy z innych krajów zagranicznych muszą być wyszczególnione w polskiej deklaracji podatkowej i odpowiednio opodatkowane.

Status polskiego rezydenta podatkowego jest nadawany wszystkim tym podatnikom, którzy posiadają na terenie Rzeczpospolitej Polskiej swoje miejsce zamieszkania. Są to osoby, które mają w Polsce tzw. centrum interesów osobistych lub gospodarczych oraz przebywają na terenie RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Za rezydenta podatkowego uznaje się w naszym kraju podatnika, który:

 • posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych bądź,
 • przebywa na terenie Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym.

W zależności od tego, z jakiego państwa pochodzą dochody zagraniczne małoletniego, mogą one być opodatkowane u źródła, w kraju zarobkowania lub w kraju rezydencji podatkowej. Trzeba sprawdzić, jaką metodę unikania podwójnego opodatkowania należy w stosunku do nich wykorzystać. Może to być:

 • odliczenie proporcjonalne,
 • zwolnienie z progresją.

Metoda unikania podwójnego opodatkowania obejmująca odliczenie proporcjonalne wymaga, aby podatnik wykazał w swoim polskim rozliczeniu podatkowym, składanym na druku PIT-36, takie dochody i doliczył podatek zapłacony u źródła w kraju obcym, ale wyłącznie proporcjonalnie nie więcej niż podatek, który należy zapłacić z tego tytułu w Polsce w zakresie przypadającym na kwotę dochodu z zagranicy. Dodatkowo do deklaracji rocznej musi załączyć formularz PIT/ZG, w którym oblicza podatek zapłacony u źródła za granicą proporcjonalnie, w wysokości podatku przypadającego na kwotę dochodu z zagranicy.

W przypadku drugiej z metod - zwolnienia z progresją, podatnik powinien doliczyć do dochodów krajowych, ale nie będzie obowiązku jego opodatkowania podatkiem dochodowym.


Tematyka

Zobacz również

Jak rozliczamy dochody zagraniczne na druku PIT/ZG?

Polscy podatnicy osiągający w poprzednim roku podatkowym dochody zagraniczne mogą być zobowiązani do ujęcia ich w swoim rozliczeniu PIT, składanym w polskim Urzędzie Skarbowym. W jaki sposób należy rozliczyć takie dochody? Czy trzeba przy tym złożyć zestawienie podatkowe na druku PIT/ZG? Jak opodatkowane są dochody zagraniczne i gdzie płaci się podatek - w Polsce, czy w kraju, w jakim zostały osiągnięte?

Czytaj więcej

Jak prawidłowo wypełnić zestawienie Pit jako eDeklerację

Podatnik po wypełnieniu swojego rocznego rozliczenia podatkowego powinien dostarczyć go w założonym terminie, wraz z niezbędnymi załącznikami, do właściwego względem miejsca zamieszkania lub miejsca prowadzenia działalności gospodarczej Urzędu Skarbowego. Najczęściej zestawienie Pit składane jest przez podatników w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. W takim terminie rozliczają się podatnicy opodatkowani skalą podatkową czy podatkiem liniowym. Z kolei, do 31 stycznia kolejnego roku podatkowego należy rozliczyć się przy opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych czy kartą podatkową. Rozliczenie PIT można złożyć osobiście w Urzędzie Skarbowym, wysłać papierowy formularz listem poleconym na adres konkretnego urzędu, bądź też wysłać rozliczenie w wersji elektronicznej pocztą mailową do Urzędu Skarbowego. Jak powinna wyglądać eDeklaracja podatkowa i czy podatnik może mieć pewność, że została ona poprawnie złożona?

Czytaj więcej