RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Formularze Pity główne i załączniki - czym się różnią

Podatnicy muszą składać formularze Pity chcąc wywiązać się z obowiązku podatkowego wobec fiskusa. Każdy podatnik wybiera takie PITy główne, które są zgodne z wybraną lub narzuconą im metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo, deklaracje główne mogą mieć odpowiednie PITy załączniki, które pozwalają między innymi na skorzystanie z ulg i preferencji podatkowych. Czym różnią się między sobą załączniki i PITy główne?

 

Deklaracje główne

Przede wszystkim, podatnik chcąc rozliczyć się z fiskusem ze swoich ubiegłorocznych dochodów lub przychodów, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, powinien wypełnić odpowiednie formularze Pity. Istnieje wiele formularzy dostosowanych pod kątem metody opodatkowania dochodów lub przychodów podatnika. Można wybierać spośród następujących formularzy:

 • PIT-37 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
 • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
 • PIT-38  przeznaczony dla podatników osiągających dochody kapitałowe,
 • PIT-39 przeznaczony dla podatników osiągających dochody ze zbycia nieruchomości nabytych lub wybudowanych w roku 2009, 2010, 2011 i 2012.

Załączniki do deklaracji głównych

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku wymieniony jest cały szereg załączników do PIT, które służą przede wszystkim do wykazywania ulg podatkowych. Wśród nich wymienia się między innymi:

 • Załącznik PIT/O – przeznaczony dla podatników korzystających z odliczeń od dochodu lub od podatku, z wyjątkiem odliczeń wydatków mieszkaniowych.
 • Załącznik PIT/D – służący do odliczeń z tytułu wydatków poniesionych na przykład na spłatę odsetek od kredytu mieszkaniowego, zaciągniętego  latach 2002-2006.
 • Załącznik PIT/Z – informacja o wysokości dochodu lub straty z pozarolniczej działalności gospodarczej, prowadzonej przez podatników korzystających ze zwolnienia w PIT.
 • Załącznik PIT/B - przeznaczony dla podatników prowadzących działalność gospodarczą i stanowiący informację o wysokości dochodu bądź straty, który został osiągnięty przez przedsiębiorcę w trakcie danego roku podatkowego, w wyniku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • Załącznik PIT/M – informacja o dochodach małoletnich dzieci podlegających w roku podatkowym łącznemu opodatkowaniu z dochodem rodziców.

To tylko niektóre z licznych załączników, jakie podatnicy dołączają do głównych deklaracji PITy. Jeśli załącznik jest wymagany, a podatnik nie dołączy go do swojego rozliczenia rocznego, może mieć konieczność złożenia korekty zeznania podatkowego.

Różnice pomiędzy załącznikami a głównymi deklaracjami podatkowymi są oczywiste. PITy główne zawierają informacje o wysokości osiągniętego dochodu lub przychodu podatnika oraz wykazuje się w nich opłacony i należny do opłacenia podatek dochodowy. Z kolei, w załącznikach wykazuje się konkretne elementy dochodu, przychodu, kosztów, strat czy ulgi podatkowe.


Tematyka

Zobacz również

Rodzaje formularzy podatkowych PITy 2015 - główne i załączniki

Z roku na rok podatnicy mają coraz mniej kłopotów z wypełnianiem zeznań dla fiskusa. Dzieje się tak dlatego, że formularze podatkowe posiadają wyczerpującą instrukcję wypełniania, a poza tym wiele osób decyduje się na to, by wypełniać  PITy 2015 drogą elektroniczną. Osoby, które miały takie możliwości i chęci, mogły zasięgnąć porady w biurze rachunkowym bądź skorzystać z opracowań dostępnych w internecie (gotowych bezpłatnych aplikacji komputerowych do rozliczeń rocznych typu PIT). PITy to przede wszystkim formularze główne, a te najbardziej powszechne, to PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28. Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych mogą skorzystać z ulg podatkowych. Aby móc odliczyć daną kwotę od podatku, trzeba spełnić dwa ogólne, formalne wymogi ustawodawcy podatkowego. Po pierwsze trzeba faktycznie być uprawnionym do skorzystania z preferencyjnych warunków, a po drugie należy wypełnić odpowiednie załączniki PIT. Najbardziej popularne formularze podatkowe, to druki pit o numerach 36, 37 oraz 28. Te dwa pierwsze wypełniają osoby, które  rozliczają się zasadach ogólnych.  Formularze główne PIT-36 wypełniają podatnicy, którzy czerpią przychody z tytułu umowy o pracę lub mają podpisane umowy zlecenia albo umowy o dzieło.

Czytaj więcej

Sprawdź, które formularze PIT rozliczysz z programem PITy 2015

Program PITy 2015 jest narzędziem pomagającym w prawidłowym wypełnieniu zeznania podatkowego PIT 2015. Podatnik, odpowiadając na poszczególne pytania, stopniowo uzupełnia deklarację pit 2015. Pity 2015 program pozwala na wypełnienie 5 formularzy podatkowych: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Przez PIT-36 rozliczają się osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, opodatkowane na zasadach ogólnych (czyli według skali podatkowej 18% lub 32%). Dotyczy to także osób prowadzących działy specjalne produkcji rolnej opodatkowanych na zasadach ogólnych przy użyciu skali podatkowej. PIT-36 służy też do rozliczenia dochodów osób korzystających z kredytu podatkowego. Kredyt podatkowy jest zwolnieniem z odprowadzania zaliczek na podatek dochodowy i z podatku rocznego. Może z niego skorzystać podatnik w drugim lub trzecim roku prowadzenia działalności. W zeznaniu PIT-36 dolicza się wówczas kwotę 20% należnego podatku przez pięć kolejnych lat. PIT-36 składają także osoby uzyskujące przychody z tytułu najmu, dzierżawy i innych umów o podobnym charakterze. Podatnicy samodzielnie odprowadzający zaliczki na podatek oraz zarabiający za granicą również korzystają z powyższego formularza w rozliczeniu rocznym 2015.

Czytaj więcej

Punktualne rozliczenie roczne z Programem PITy 2015

Dla większości podatników w Polsce, którzy rozliczają się na drukach PIT-37 czy PIT-36, czyli z dochodów uzyskiwanych w pracy zawodowej albo z prowadzenia własnej działalności gospodarczej opodatkowanej na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, ostatecznym terminem na rozliczenie PIT 2015 będzie dzień 30 kwietnia 2016 roku. Z kolei osoby rozliczające się na deklaracji PIT-28 z dochodów opodatkowanych ryczałtem, będą zmuszone złożyć PIT w terminie do 31 stycznia 2016 roku. Jeśli podatnik przekroczy ten termin, poniesie tego prawne i finansowe konsekwencje. Pity 2015 Program szybko i sprawnie wypełni wraz z podatnikiem właściwą deklarację PIT, a co więcej, pozwoli na jej przesłanie w trybie online do Urzędu Skarbowego. Podatnik dopełni swojego obowiązku podatkowego za darmo, ponieważ korzystanie z Pity 2015 programu nie pociąga za sobą żadnych kosztów.

Czytaj więcej

Różnice między ograniczonym a nieograniczonym obowiązkiem podatkowym PIT 2015

Zakres obowiązku podatkowego jest wyznaczony w Polsce przez dwie odmienne zasady: zasadę rezydencji (i związane z nią pojęcie nieograniczonego obowiązku podatkowego) oraz zasadę źródła, decydującą o ograniczonym obowiązku podatkowym. W zależności od tego, która z owych zasad nas dotyczy, nasze rozliczenie pit 2015 będzie dotyczyło całości lub jedynie części dochodów, które uzyskaliśmy w danym roku podatkowym.

Czytaj więcej

Stosując program do rozliczania pit-ów PITy 2015 program unikniesz błędów.

Rozliczenie pit za 2015 rok podatnik powinien wypełniać bardzo uważnie. Jeśli popełni w nim błąd, będzie musiał złożyć korektę zeznania lub zostanie wezwany do Urzędu Skarbowego. W najgorszym przypadku może nawet zostać ukarany za to grzywną. Skorzytanie z aktualnej edycji aplikacji komputerowej do wykonania rozliczenia podatkowego pozwoli uniknąć błędów.

Czytaj więcej