RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Jak rozliczamy dochody zagraniczne na druku PIT/ZG?

Polscy podatnicy osiągający w poprzednim roku podatkowym dochody zagraniczne mogą być zobowiązani do ujęcia ich w swoim rozliczeniu PIT, składanym w polskim Urzędzie Skarbowym. W jaki sposób należy rozliczyć takie dochody? Czy trzeba przy tym złożyć zestawienie podatkowe na druku PIT/ZG? Jak opodatkowane są dochody zagraniczne i gdzie płaci się podatek - w Polsce, czy w kraju, w jakim zostały osiągnięte?

 

Gdzie rozlicza się dochody zagraniczne?

Dla ustalenia, w którym Urzędzie Skarbowym - polskim czy zagranicznym - trzeba rozliczyć  swoje dochody zagraniczne, w pierwszej kolejności określa się rezydencję podatkową podatnika. Dochody zagraniczne podlegają wykazaniu w deklaracji rocznej PIT w fiskusie w Polsce, jeśli podatnik posiada tzw. polską rezydencję podatkową.

Status polskiego rezydenta podatkowego jest nadawany podatnikom posiadającym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej swoje miejsce zamieszkania. Są to osoby, które mają w Polsce tzw. centrum interesów osobistych lub gospodarczych oraz przebywają na terenie RP dłużej niż 183 dni w roku podatkowym. Za rezydenta podatkowego uznaje się zatem w naszym kraju podatnika, który:

  • posiada na terenie Rzeczpospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych
  • albo który przebywa na terenie Polski dłużej niż 183 dni w roku podatkowym

Na polskich rezydentów podatkowych nakładany jest nieograniczony obowiązek podatkowy, który oznacza, że muszą oni rozliczyć się w kolejnym roku podatkowym ze wszystkich przychodów z poprzedniego roku, bez względu na to, czy dochody pozyskiwali w Polsce, czy za granicą. Zbiorczy PIT trafia w takim wypadku do polskiego Urzędu Skarbowego, odpowiedniego pod względem adresu zamieszkania (nie zamledowania) podatnika.

W przypadku braku polskiej rezydencji podatkowej, podatnik rozlicza w Polsce wyłącznie te dochody, które pozyskał na terenie Rzeczpospolitej Polskiej w poprzednim roku podatkowym, i które objęte są u nas opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Obowiązek ten może zostać dodatkowo ograniczony na mocy zawartych umów o unikaniu podwójnego opodatkowania.

Tryb opodatkowania dochodów zagranicznych

Dla prawidłowego opodatkowania dochodów zagranicznych w Polsce należy sprawdzić, jaką metodę unikania podwójnego opodatkowania powinno się w danej sytuacji zastosować. W tym celu sprawdza się umowę międzynarodową, jaką strona polska podpisała z krajem, w którym podatnik uzyskiwał dochody zagraniczne w poprzednim roku podatkowym. Przede wszystkim trzeba określić, czy podatnik ma w ogóle obowiązek odprowadzenia w Polsce podatku dochodowego od osób fizycznych, czy też nie.

Polak, posiadający nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce, będzie musiał w swoim rozliczeniu rocznym PIT wykazać:

  • dochody pozyskane w Polsce
  • dochody pochodzące z zagranicy
  • dochody wypłacane podatnikowi przez zagraniczne przedsiębiorstwa, bez względu na to, czy praca na ich rzecz jest wykonywana w Polsce, czy poza terenem kraju

Nie wszystkie dochody z zagranicy, jakie w poprzednim roku podatkowym uzyskał podatnik, będą podlegały rozliczeniu w polskiej deklaracji podatkowej. Decydujące znaczenie ma tutaj zasada unikania podwójnego opodatkowania, która będzie obowiązywała w przypadku danego kraju zarobkowania.

W każdej umowie o unikaniu podwójnego opodatkowania mogła zostać wykazana inna zasada opodatkowania przychodów zagranicznych. Mogą one podlegać opodatkowaniu:

  • tyko w jednym państwie – albo w  kraju zarobkowania, albo w kraju rezydencji podatkowej
  • w obu państwach, ale pobór podatku tylko w jednym z nich do wartości określonego limitu
  • w obu państwach, z prawem zastosowania określonych zasad unikania podwójnego opodatkowania: zwolnienia z progresją, proporcjonalnego odliczenia

Umowy mogą uwzględniać metodę:

  • odliczenie proporcjonalne
  • zwolnienie z progresją

Metoda unikania podwójnego opodatkowania polegająca na odliczeniu proporcjonalnym narzuca podatnikowi, aby dochody zagraniczne wykazał on w swoim polskim rozliczeniu podatkowym, składanym na druku PIT-36. Podatnik będzie zobowiązany przy tym do odliczenia podatku zapłaconego u źródła w kraju obcym, ale wyłącznie proporcjonalnie - nie więcej, niż podatek, który należy zapłacić z tego tytułu w Polsce w zakresie przypadającym na kwotę dochodu z zagranicy. Dodatkowo, do deklaracji rocznej musimy załączyć formularz PIT/ZG, na jakim oblicza się podatek zapłacony u źródła za granicą - proporcjonalnie, w wysokości podatku przypadającego na kwotę dochodu zagranicznego.

W wypadku drugiej z metod - zwolnienia z progresją - podatnik winien doliczyć ją do dochodów krajowych, ale nie będzie obowiązku  opodatkowania podatkiem dochodowym.


Tematyka

Zobacz również

Dochody z zagranicy (praca w Anglii) i rozliczenie PIT w Polsce po powrocie

Polska emigracja na Wyspach Brytyjskich utworzyła na przestrzeni ostatnich 10 lat ogromną społeczność. Anglicy doceniają nasze zaangażowanie w pracę i solidność, dlatego też pracownicy mogą liczyć na zatrudnienie w angielskich firmach. Praca w Wielkiej Brytanii może być sposobem na to, aby odbudować swoje finanse i zdobyć pieniądze na budowę domu w Polsce. Niektórzy emigranci po kilku latach pracy w Wielkiej Brytanii postanawiają powrócić do ojczyzny i tu układać sobie życie. Wielu z nich już podczas wyjazdu wiedziało, że nie chce na stałe osiedlać się na Wyspach, a przygodę z pracą w Anglii traktuje tymczasowo. Jak takie osoby powinny rozliczyć dochody z zagranicy, jeśli rozliczenie PIT po powrocie składają w polskim Urzędzie Skarbowym?

Czytaj więcej

Dochody zagraniczne małżonków a obowiązek podatkowy w Rzeczypospolitej Polskiej - Program PIT 2015

Małżonkowie mają możliwość wspólnego rozliczenia się z osiąganych dochodów, które podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Aby móc skorzystać z tej preferencyjnej formy opodatkowania, należy posiadać wspólność majątkową. Łączne rozliczenie roczne 2015 może przynieść małżeństwu znaczne korzyści, jednak warto podkreślić, że nie zawsze złożenie jednej deklaracji podatkowej pozwala na obniżenie wysokości należnego podatku. Korzyści pojawiają się w momencie, gdy jeden z małżonków osiąga dochody obciążone 32% podatkiem, a dochody drugiego z małżonków znajdują się poniżej progu podatkowego (85528 zł). Zsumowanie dochodów obu osób, a następnie podzielenie ich na pół, będzie stanowiło podstawę naliczenia podatku. W ten sposób możliwe jest uniknięcie 32% podatku, a tym samym zmniejszenie obciążenia podatkowego. Jeżeli każdy z małżonków zarabia mniej niż 85528 zł rocznie, wspólne rozliczenie roczne 2015 nie przyniesie żadnych korzyści, ale pozwoli na zaoszczędzenie czasu, niezbędnego do wypełnienia zeznania przez program PIT 2015.

Czytaj więcej

Kto jest zwolniony z podatku od dochodów zagranicznych?

Jeśli w roku ubiegłym osiągnąłeś dochody z pracy zagranicą, sprawdź koniecznie, czy jesteś zobowiązany do sporządzenia druku podatkowego, jakim jest PIT 2015. Zanim przystąpisz do sporządzenia swojego rozliczenia rocznego 2015 – warto sprawdzić, czy Twoje dochody otrzymane za stosunek pracy za granicą, podlegają obowiązkowi rocznego rozliczenia się z fiskusem. Bowiem zgodnie z ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych, tylko dochody osiągane w niektórych krajach podlegają opodatkowaniu i obowiązkowi uwzględnienia ich w zeznaniu rocznym składanym w Polsce. W związku z dwojakimi umowami międzynarodowymi, jakie zawarła Polska z poszczególnymi krajami, istnieją również przypadki, kiedy Twoje zagraniczne dochody nie muszą być ujęte w druku pit 2015. Jeśli słabo orientujesz się w przepisach podatkowych, jeśli na samą myśl o druku, jakim jest rozliczenie roczne 2015, przechodzą Cię ciarki i zaczyna boleć głowa, czas sięgnąć po pomoc. Pity 2015 program – to komputerowa aplikacja, z pomocą której szybko przebrniesz przez swoje rozliczenie roczne 2015 zwłaszcza w sytuacji, w jakiej osiągasz profity wynikające z pełnienia pracy poza granicami naszego kraju.

Czytaj więcej