RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Jaki adres wpisujemy w rozliczeniu rocznym?

Rubryką, która pojawia się we wszystkich bez wyjątku drukach PITy 2015, jest "Adres zamieszkania podatnika", w którą musimy wpisać aktualne dane. Często zdarza się jednak, iż to w sumie proste zadanie w praktyce okazuje się mocno skomplikowane. Po pierwsze dlatego, iż wielu podatników myli miejsce zameldowania z miejscem zamieszkania i tym samym podaje niepoprawny adres. Po drugie - niekiedy podatnik nie potrafi samodzielnie ustalić, które z miejsc, w jakich w danym roku przebywał, odpowiada kryteriom miejsca zamieszkania. Wreszcie, wielu przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą zamiast swojego adresu zamieszkania podaje adres siedziby firmy (lub adres prowadzenia działalności gospodarczej, np. adres sklepu lub punktu usługowego).

 

Do tego typu pomyłek dochodzi najczęściej w określonych sytuacjach, np. wówczas, gdy:

  • podatnik kilkukrotnie w ciągu roku zmieniał miejsce zamieszkania (np. przeprowadzał się z miasta do miasta),
  • w trakcie roku podatkowego posiadał kilka adresów, pod którymi na zmianę przebywał (np. w ciągu tygodnia pracował w Warszawie, zaś weekendy spędzał w swoim rodzinnym mieście, pod adresem, pod którym był na stałe zameldowany),
  • podatnik postanowił rozliczać się wspólnie z małżonkiem, jednak każde z nich miało inne miejsce zamieszkania,
  • podatnik przeprowadził się pod nowy adres przed złożeniem zeznania i nie zgłosił tego faktu fiskusowi.

Miejsce zameldowania jest nieistotne

Warto podkreślić, iż obecnie dla organ podatkowych adres zameldowania, a także jego rodzaj - nie posiadają najmniejszego znaczenia. Dla fiskusa liczy się jedynie, gdzie podatnik faktycznie przebywa (w domyśle - gdzie uzyskuje dochód), a nie - jaki ma adres zameldowania. Obowiązek meldunkowy - traktowany jako kontrowersyjna spuścizna po czasach komunizmu - posiada dziś przede wszystkim charakter administracyjny i służy do ewidencjonowania ludności (umożliwia rejestrację danych o miejscu pobytu osób). Istnieją duże szanse, iż od 2016 roku obowiązek ten zostanie całkowicie zniesiony.

Ważne miejsce zamieszkania

Przypomnijmy, iż zgodnie z art. 25 Kodeksu cywilnego miejsce zamieszkania to miejscowość, w której dana osoba przebywa z zamiarem stałego pobytu, i w której znajduje się ośrodek jej osobistych oraz majątkowych interesów. Aby więc można było uznać jakiś adres za adres miejsca zamieszkania, muszą zostać spełnione łącznie dwie przesłanki: podatnik musi fizycznie przebywać w danej miejscowości i nie może tego czynić okazjonalnie.

W praktyce zdarza się jednak, iż nawet w oparciu o owe kryteria ustalenie miejsca zamieszkania bywa dość skomplikowane - zwłaszcza, kiedy podatnik pracuje w innym mieście niż miasto, w którym mieszka ze swoją rodziną (do której np. wraca na weekendy) lub w trakcie roku pomieszkuje pod różnymi adresami. W takiej sytuacji rozstrzygnięcie, gdzie faktycznie znajduje się ośrodek interesów życiowych podatnika, warto scedować na przedstawiciela fiskusa i przed złożeniem rocznego rozliczenia 2015 upewnić się, czy w rubrykę "Adres zamieszkania" zostały wpisane poprawne dane. Ponieważ organa podatkowe wychodzą z założenia, iż to podatnik powinien sam ustalić, który urząd skarbowy jest właściwy dla jego miejsca zamieszkania, lepiej zasięgnąć wcześniej języka, niż być wzywanym do korekty zeznania.

Czy za wpisanie złego adresu Urząd Skarbowy może nas ukarać?

Wpisanie niewłaściwego adresu zamieszkania traktowane jest najczęściej jako uchybienie formalne i nie powoduje sankcji skarbowych. Z reguły w takiej sytuacji organ podatkowy prosi podatnika o skorygowanie niepoprawnych danych oraz wypełnienie zgłoszenia aktualizującego dane.


Tematyka

Zobacz również

Jeżeli małżonkowie mają różne adresy zameldowania, to mogą razem skorzystać z jednej ulgi podatkowej? PITy 2015 małżonków

Preferencja podatkowa polegająca na wspólnym rozliczeniu  na jednej deklaracji PITy 2015 małżonków daje wiele korzyści. Rozliczenie Pit 2015 jest składane w takim przypadku na jednym druku deklaracji. Taki formularz można wypełnić w PITy 2015 Programie, podając dane współmałżonków i uzyskane przez nich dochody w poprzednim roku podatkowym. Do wspólnego rozliczenia podatkowego w PIT 2015 spełniony musi być warunek bycia małżeństwem przez cały poprzedni rok podatkowy, ustanowienie wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami i nierozliczanie się z dochodów opodatkowanych ryczałtem lub liniowo. Czy taka ulga w opodatkowaniu będzie przysługiwała współmałżonkom, mającym inny adres zameldowania?

Czytaj więcej

Nie pomyl się w adresie fiskusa - spis urzędów skarbowych zawarty w PITy 2015 Programie

W pierwszej części naszego druku podatkowego PIT 2015 zobligowani jesteśmy wpisać wiele podstawowych informacji dotyczących naszej osoby. Do informacji tych z pewnością możemy zaliczyć takie dane, jak:

  • dane osobowe,
  • nr NIP,
  • aktualnie – również nr PESEL,
  • czy nasze dane adresowe.

Czytaj więcej