RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Jakie faktury uniemożliwiają odliczenia Vat - roczny PIT 2015 z Programem

Podatnicy zarejestrowani w Urzędzie Skarbowym jako czynni płatnicy podatku VAT, mają możliwość odliczenia wartości zapłaconego VAT od kwoty podatku należnego do zapłaty w związku z prowadzoną przez nich działalnością gospodarczą. Oprócz tego, podatnicy ci niezależnie od podatku VAT, opłacają podatek dochodowy od osób fizycznych. Rozliczenie Pit 2015 składają na odpowiednim dla nich formularzu. Wszystkie aktualne formularze PITy 2015 można znaleźć w PITy 2015 Programie, dostępnym bezpłatnie za pośrednictwem Internetu.

 

Które faktury uniemożliwiają odliczenie podatku VAT?

W ustawie o VAT zawarto wyjątki, które uniemożliwiają dokonanie odliczenia VAT od kwoty podatku należnego do zapłaty fiskusowi.

Przede wszystkim, przedsiębiorca nie odliczy podatku VAT od faktury nieposiadającej żadnej wartości dla płatnika. Takimi fakturami są dokumenty księgowe wystawione przez nieistniejące lub nieuprawnione do wystawiania faktur VAT podmioty. Jeśli faktura VAT dokumentuje transakcję, która zasadniczo, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, nie podlega opodatkowaniu, też nie będzie możliwości odliczenia od niej podatku VAT.

Błędnie wystawione faktury to kolejny wyjątek, który nie pozwala na dokonanie odliczenia podatkowego w dziedzinie VAT. Wśród błędów na fakturach wymienia się:

  • Dublowanie się faktur dla jednej i tej samej transakcji,
  • Wystawianie faktur dla fikcyjnych transakcji. 

Tematyka

Zobacz również

Ciekawostki ze świata: Co to jest podatek od kart SIM?

Już pod koniec lipca w Tanzanii ma obowiązywać podatek od kart SIM, tożsamy z podatkiem wprowadzonym pod koniec 2012 roku w Czarnogórze. Jest to podatek telefoniczny, obowiązujący wszystkich obywateli. Na czym polega jego konstrukcja i kto zapłaci nowy podatek od kart SIM w Tanzanii? Czy taki podatek zacznie wkrótce obowiązywać również i w naszym kraju?

Czytaj więcej

Ciekawe PITy 2015 - Karta podatkowa a etat

Podatnik uzyskujący dochody z pracy zawodowej, na etacie, wypełnia zeznania PITy 2015 na formularzu PIT-37. Takie deklaracje podatkowe PITy 2015 przeznaczone są dla podatników, którzy osiągali w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Należy powiedzieć, że rozliczenie roczne 2015 na druku PIT-37 umożliwia podatnikowi skorzystanie z licznych ulg i preferencji podatkowych.

Czytaj więcej

Chcesz skorzystać z odliczenia składek ZUS od dochodu? Pomoże w tym program PITy 2015

Każdy z nas, chcąc odliczyć od dochodu składki zusowskie, powinien zapoznać się z procedurą ich odliczania oraz z ważnymi informacjami o tym, jakie składki takiemu odliczeniu nie podlegają. Powinniśmy wiedzieć, że odliczeniu od dochodu podlegają składki, które zostały określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli składki emerytalne, rentowe, składki chorobowe oraz wypadkowe podatnika a także osób z nim współpracujących. Z kolei od podatku odliczamy składkę zdrowotną, która podlega odliczeniu w pierwszej kolejności – przed innymi odliczeniami od podatku. Odliczenie składek zusowskich przysługuje tym podatnikom, którzy rozliczają się na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-37, o ile ich składki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodów czy przychodów w innym zeznaniu. Jako podatnicy, przy wypełnianiu pit 2015 musimy pamiętać, że odliczeniu nie podlegają składki, których podstawę wymiaru stanowi dochód zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz te składki, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Czytaj więcej