RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Jakie warunki trzeba spełnić, aby skutecznie złożyć e-deklarację?

Obowiązkiem polskiego rezydenta podatkowego jest złożenie do urzędu skarbowego rocznej deklaracji z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Można dopełnić tego obowiązku, wypełniając papierowy PIT i zanosząc go lub wysyłając pocztą listem poleconym albo też skorzystać z wygodnego systemu PIT przez internet. E-deklaracje podatkowe są traktowane na równi z rozliczeniem tradycyjnym, papierowym. Dlatego PIT online tak samo skutecznie pomoże wywiązać się podatnikowi z obowiązku wobec fiskusa. Sprawdźmy, jakie warunki należy spełnić, aby e-deklaracja została złożona w trybie online i została ona zaakceptowana przez organ skarbowy.

 

Kto skorzysta z PIT online?

System rozliczeń podatkowych online, czyli system e-deklaracji podatkowych, jest dostępny niemal dla wszystkich podatników, bez względu na wybraną przez nich metodę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. w ten prosty, wygodny sposób rozliczą się z urzędem skarbowym przedsiębiorcy opodatkowani liniowo, pracownicy etatowi odprowadzający podatek w formie skali podatkowej, jak i osoby wynajmujące prywatnie mieszkania i odprowadzające z tego tytułu do fiskusa podatek w zryczałtowanej formie.

Popularne formularze służące na sformułowanie deklaracji głównej, czyli podstawowego rozliczenia podatkowego PIT rocznego, są dostępne w trybie online. Zalicza się do nich m.in. takie druki jak:

  • PIT-37 - druk przeznaczony dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej 18 i 32 proc.,
  • PIT-36 - druk przeznaczony dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej 18 i 32 proc.,
  • PIT-28 - druk przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, tzw. ryczałtowców
  • PIT-36L - druk przeznaczony dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego 19 proc., tzw. liniowców,
  • PIT-16A - druk przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej, tzw. kartowiczów,
  • PIT-19A - druk przeznaczony na rozliczenie osób duchownych,
  • PIT-40  - druk przeznaczony na roczne zeznanie PIT za pracownika wypełniane przez pracodawcę,
  • PIT-40A - druk przeznaczony na rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę,
  • PIT-38 - druk przeznaczony na rozliczenie dochodów kapitałowych i dochodów pochodzących z giełdy,
  • PIT-39 - druk przeznaczony na rozliczenie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości.

Druki PIT dostępne w systemie e-deklaracji podatkowych są takie same, jak te wypełniane w formie tradycyjnej, papierowej. Są aktualne na rozliczenie za dany rok podatkowy, dlatego nie trzeba się martwić, że omyłkowo wypełnimy nieaktualny druk.

Jak potwierdzić tożsamość podatnika?

Niska popularność elektronicznych deklaracji podatkowych jeszcze kilka lat temu wynikała z faktu, że podatnik musiał dysponować podpisem elektronicznym z ważnym certyfikatem kwalifikacji, aby móc złożyć skutecznie PIT online i potwierdzić w nim swoją tożsamość. Podpisy elektroniczne i odnowienie ważności certyfikatu są płatne, dlatego mało który podatnik, zwłaszcza osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej, decydował się na wyrobienie takiego elektronicznego podpisu. Dziś podpis elektroniczny ani odręczny nie jest wymagany od podatników rozliczających się przez internet z fiskusem.

Można zupełnie inaczej zweryfikować, że osoba podająca się za danego podatnika w rocznej deklaracji podatkowej PIT rzeczywiście nim jest. Tożsamość podatnika uwierzytelniana jest na etapie wysyłania deklaracji rocznej do urzędu skarbowego za pośrednictwem poczty elektronicznej. W tym celu program e-deklaracji podatkowych żąda podania przez podatnika dokładnej, co do grosza, kwoty przychodu, jaki został wykazany przez niego w ubiegłorocznej deklaracji podatkowej. Jeśli kwota podana przez podatnika będzie zgodna z tą, jaka zapisana jest w systemie skarbowym urzędu skarbowego, wówczas  edeklaracja PIT zostanie złożona skutecznie i poprawnie przez internet na ręce fiskusa.

Zdarza się, że podatnik nie zna tej kwoty, dlatego w takim przypadku albo posłuży się elektronicznym podpisem z ważnym certyfikatem kwalifikowanym, albo też wydrukuje wypełnione rozliczenie roczne, podpisze je własnoręcznie i zaniesie do urzędu skarbowego właściwego względem jego miejsca zamieszkania. Może też wydrukowany PIT wysłać pocztą, listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru na adres urzędu.

Przy wysyłce za pośrednictwem poczty elektronicznej, podatnik powinien mailem zwrotnym otrzymać elektroniczny dokument UPO. To urzędowe poświadczenie odbioru, które potwierdza, że podatnik za dany rok podatkowy się rozliczył z fiskusem.


Tematyka

Zobacz również

Czy deklaracje PITy przez Internet pozwalają na rozliczenie wszystkich dostępnych ulg podatkowych?

Dużym ułatwieniem dla wszystkich podatników w Polsce jest możliwość składania zdecydowanej większości rocznych formularzy podatkowych PIT online. Deklaracje PITy przez Internet są wypełniane na drukach elektronicznych, zawierających dokładne te same pola, co tradycyjne druki papierowe. Czy będzie możliwe rozliczenie ulg podatkowych w PIT składanym przez internet? Czy ulga podatkowa nierozerwalnie związana jest z papierowym zeznaniem podatkowym rocznym?

Czytaj więcej

Czy PITy przez Internet są bezpieczne dla danych personalnych podatnika?

System e-deklaracji podatkowych rocznych, który pozwala na składanie PIT drogą internetową, jest całkowicie bezpieczny. Fiskus jest administratorem danych osobowych osób składających deklaracje podatkowe roczne w trybie tradycyjnym, z wykorzystaniem papierowych druków, jak i PIT przez Internet. Podatnik nie musi więc martwić się, czy jego dane personalne są rzeczywiście bezpieczne przy rozliczeniu rocznym online. Kolejną kwestią jest konieczność weryfikacji swoich danych zawartych w e-deklaracji rocznej. Na jakiej zasadzie się to odbywa?

Czytaj więcej

Czy deklaracje PIT przez Internet wymagają podpisu elektronicznego?

Składanie rozliczeń podatkowych przez Internet to wygodny sposób na wywiązanie się ze zobowiązania wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W ramach unowocześniania systemu fiskalnego w Polsce, rozliczenie za rok 2015 można złożyć przez Internet. Czy jednak takie rozliczenie roczne PIT musi zostać opatrzone podpisem elektronicznym z certyfikatem kwalifikowalności? Czy deklaracja PIT przez Internet wymaga jakiegokolwiek potwierdzenia, że ten kto ją składa jest rzeczywiście osobą, za którą się podaje?

Czytaj więcej

Czy pracodawca może przesłać mi przez internet PIT-11 do rozliczenia rocznego 2015?

czy pit można przesłać InternetemKażdy, kto w roku podatkowym uzyskuje jakikolwiek dochód, zobowiązany jest złożyć rozliczenie roczne 2015. W tym celu należy pobrać odpowiedni formularz PIT i zgromadzić wymagane do jego wypełnienia dokumenty. Aby prawidłowo wypełnić pit, potrzebne są przede wszystkim dane jak numer PESEL albo NIP, czyli Numer Identyfikacji Podatkowej, niezbędny do zidentyfikowania podatnika przez właściwy urząd skarbowy, a także formularz PIT11. Druk ten przesyła nam pracodawca lub pracodawcy, u których pobieraliśmy wynagrodzenie w czasie trwania roku podatkowego, z jakiego będziemy się rozliczać. Formularz PIT-11 zawiera wszelkie informacje o naszych dochodach. Pracodawca ma obowiązek dostarczyć go nam do końca lutego 2016, abyśmy mogli sporządzić swoje rozliczenie roczne 2015 i złożyć je w urzędzie w wymaganym terminie. Taki dokument (PIT11) trafia równocześnie do Urzędu Skarbowego.

Czytaj więcej