RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Korzystam z kredytu podatkowego prowadząc działalność - czy rozliczam się za pomocą PIT-36? Wskazówki w Programie PITy 2015

Kredyt podatkowy jest jedną z preferencji podatkowych przewidzianych w ustawie o PIT. Osoby rozpoczynające prowadzenie własnej działalności, mają możliwość zwolnienia z opłacania podatku dochodowego. Należny fiskusowi podatek, podatnik musi zwrócić w terminie kolejnych pięciu lat, bez doliczania do niego odsetek ustawowych. Dzięki kredytowi podatkowemu na początku funkcjonowania przedsiębiorstwa, kiedy koszty działalności na ogół są bardzo wysokie i przedsiębiorca musi własnej kieszeni dopłacać do nich, ulga w postaci kredytu podatkowego okazuje się być bardzo przydatna.

 

Kto może skorzystać z kredytu podatkowego?

Nie każdy młody przedsiębiorca będzie uprawnionym do skorzystania z kredytu podatkowego. Przede wszystkim, aby móc nie płacić podatku dochodowego w ramach omawianego zwolnienia, przedsiębiorca mus posiadać status małego podatnika w rozumieniu przepisów o działalności gospodarczej. Status ten musi zostać utrzymany od dnia rozpoczęcia prowadzenia działalności do 1 stycznia roku podatkowego, w którym podatnik rozpoczyna korzystanie ze zwolnienia. Dodatkowo, w roku poprzedzającym rok korzystania z kredytu podatkowego, podatnik musi w każdym miesiącu zatrudniać co najmniej 5 osób w przeliczeniu na pełne etaty.

Szansę na skorzystanie z kredytu podatkowego mają również przedsiębiorcy, którzy w okresie poprzedzającym rok korzystania ze zwolnienia, osiągają przychód z działalności gospodarczej średniomiesięcznie w wysokości równej co najmniej 1000 euro.

Kredyt podatkowy nie dla opodatkowania liniowego

Jeśli podatnik korzysta w toku prowadzenia swojej działalności gospodarczej z opodatkowania liniowego, według jednolitej, 19% stawki podatku dochodowego, nie może jednocześnie zastosować kredytu podatkowego. Oznacza to, że jedynie przedsiębiorcy opodatkowani według skali podatkowej, na zasadach ogólnych, korzystają z tej ulgi podatkowej.

Rozliczenie ulgi podatkowej

Rozliczenie pit 2015 przedsiębiorców korzystających z ulgi podatkowej w postaci kredytu podatkowego, musi być dokonane z użyciem formularza PIT-36. Program Pity 2015 pomoże w jego prawidłowym wypełnieniu. Nie ma przy tym znaczenia, że podatnik korzysta ze zwolnienia z płacenia podatku dochodowego. Jego obowiązkiem i tak będzie rozliczenie pit 2015 we właściwym Urzędzie Skarbowym, na druku PIT-36. Ponadto, w roku skorzystania z kredytu podatkowego, podatnik ma obowiązek wykazać dochód z działalności gospodarczej w załączniku PIT/B, jak również w załączniku PIT/Z, jako zwolniony z obowiązku zapłaty podatku.

Program Pity 2015 udostępnia użytkownikom wskazówki do rozliczenia kredytu podatkowego również w latach jego spłaty. Kredyt wobec fiskusa należy spłacić w ciągu kolejnych 5 lat podatkowych, następujących po roku, w którym podatnik korzystał ze zwolnienia. Podatnik może przy tym wykorzystać Program Pity 2015 do doliczania w zeznaniu rocznym PIT-36 po 20% dochodu, uzyskanego w roku objętym zwolnieniem z obowiązku zapłaty podatku. Oprócz PIT-36, w tych 5 latach podatnik musi składać do Urzędu Skarbowego, także załącznik PIT-Z i PIT/B.

Utrata ulgi

Przedsiębiorca, który straci w roku podatkowym status małego podatnika, automatycznie nie będzie miał prawa do korzystania z kredytu podatkowego. W takim przypadku będzie on musiał uiścić do właściwego Urzędu Skarbowego, odsetki za zwłokę w zapłacie podatku. 


Tematyka

Zobacz również

Gdy pożyczka od brata przechodzi w formę darowizny - czy jest to możliwe i jak wpłynie na moje rozliczenie Pit

Pożyczenie pieniędzy na przykład od brata jest tańsze, szybsze i mniej ryzykowne (nie obawiamy się interwencji komornika w przypadku chwilowej niewypłacalności), niż zapożyczenie się w banku lub innej instytucji finansowej. Z kolei członkowie naszej rodziny zazwyczaj nie domagają się od nas deklaracji o zarobkach, wskazania żyrantów, czy wreszcie płacenia odsetek. Ale nawet pożyczka od brata może nakładać na nas obowiązek poinformowania Urzędu Skarbowego o otrzymaniu gotówki w tej właśnie formie. Czy jednak zawsze musimy dostarczać taką informację? I czy płacimy od takiej pożyczki – podatek? Oraz czy wykazujemy ten fakt w rozliczeniu Pit? W przypadku pożyczek od najbliższej rodziny — czyli osób należących do tak zwanej I grupy podatkowej (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy) — mamy szansę w ogóle nie płacić podatku od otrzymanej kwoty. Obowiązuje tu jednak limit 9637 złotych. A zatem, jeżeli brat pożyczył nam na przykład 3000 złotych, nie zapłacimy podatku. Co więcej, pożyczek od najbliższej rodziny w kwocie nie przekraczającej 9637 złotych nie musimy nawet zgłaszać do Urzędu Skarbowego. Tym samym nie musimy ich wykazywać w naszych deklaracjach PITy.

Czytaj więcej

Pożyczkodawca będący osobą fizyczną - rozliczenie z PITy 2015 Programem

Wydaje się, że przepisy podatkowe są niezwykle trudne, skomplikowane i nieoczywiste. A niezbyt jasna sytuacja podatkowa powoduje, że rozliczenie PIT 2015 konsultujemy z kompetentną osobą z biura rachunkowego lub udajemy się do urzędu skarbowego, aby wyjaśnić wątpliwe kwestie. Za każdym razem kiedy wypełniamy deklarację roczną dla fiskusa, jak np.: PITy 2015, wydaje się, że jest to kontekst nie do przejścia; mnóstwo obliczeń i kalkulacji. Na szczęście już od kilku lat z coraz większym sukcesem Program pity 2015 wkracza w życie podatników. Aplikację możesz pobrać za darmo ze strony internetowej; przekonasz się, że Twoje rozliczenie Pit2015 będzie łatwe, szybkie i bezbłędne. O tym, że program jest wart polecenia, świadczą rekomendacje Ministerstwa Finansów, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, czy wreszcie kilku milionów podatników, którzy nie wyobrażają już sobie wypełniania pitów inaczej, niż z ww programem. Bez wychodzenia z domu możemy wypełnić każdy dostępny formularz: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT/B, D, 2K, O, Z, ZG, NIP-1 i NIP-3...

Czytaj więcej

Jak rozliczyć swój kredyt w programie PITy 2015?

Zasadniczo ulga odsetkowa nie istnieje od 2007 roku. Została ona wykreślona z katalogu ulg podatkowych, jakie obowiązują polskich podatników. Rozliczenie PIT 2014 może jednak pomimo tego faktu ujmować tą ulgę, zmniejszającą wysokość należnego fiskusowi podatku. Jak to możliwe? Otóż, związane jest to z występowaniem tzw. praw nabytych. Podatnicy, którzy mieli prawo do ulgi odsetkowej przed 1 stycznia 2007 roku, nadal mogą korzystać z niej. Prawo wskazuje na to, że ulga odsetkowa będzie wykorzystywana w rozliczeniach rocznych aż do końca 2027 roku. To, że władze zlikwidowały ulgę odsetkową spowodowało, że nikt od 2007 roku nie mógł już nabyć praw do niej.

Czytaj więcej

PITy 2015 program rozliczy twój kredyt

Rozliczenie kredytu jest możliwe wyłącznie poprzez rozliczenie ulgi na odsetki od rat spłacanego kredytu. Należy przy tym pamiętać, że ulga odsetkowa przysługuje tylko tym podatnikom, którzy zaciągnęli kredyt na cele mieszkaniowe – budowę lub rozbudowę domu, kupno domu lub mieszkania – w latach 2002-2006. Ponieważ jednak wycofana w 2007 roku ulga należy do tak zwanych praw nabytych, osoby, którym raz została przyznana, mogą ją rozliczać w swoich deklaracjach podatkowych aż do 2027 roku. A zatem ulgę odsetkową ujmą również pity 2015. Inna ważna informacja to ta, że ulga odsetkowa dotyczy wyłącznie odsetek od rat kredytu, a nie od samej kwoty kredytu. Oznacza to, że rozliczenie pit 2015 dla wspomnianej wyżej grupy podatników uwzględni dochód pomniejszony o kwotę odsetek. Wysokość tej kwoty można ustalić na podstawie ogólnej dopuszczalnej puli odliczeń na cele mieszkaniowe, ustalanej co roku przez ministra finansów. W roku 2014 nie mogła ona przekroczyć 325 990 złotych. Jednocześnie każdego roku zmienia się podstawa, od której odsetki można odliczyć jako ulgę odsetkową. Podstawa ta jest taka sama dla każdego podatnika objętego ulgą, a więc nie zależy od wysokości zaciągniętej przez niego pożyczki. Zależy natomiast od roku, w którym podatnik po raz pierwszy skorzystał z ulgi odsetkowej. Jeśli więc zaczęliśmy rozliczać ulgę odsetkową w 2003 roku, przykładowo nasze rozliczenie kredytu za 2014 rok dokona się od kwoty podstawy ustalonej na rok 2003. Oznacza to każdorazowe odliczanie odsetek od 189 000 złotych.

Czytaj więcej