RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Kto składa załącznik PIT/D i jak powinien go poprawnie wypełnić?

Przy rozliczaniu się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnicy składają do urzędów skarbowych odpowiednie druki podatkowe. Płacą na podstawie dokonanych w nich obliczeń, podatek roczny należny fiskusowi. Może on zostać obniżony, dzięki zastosowaniu licznych ulg i preferencji podatkowych. W takim przypadku konieczne jednak staje się wypełnienie odpowiednich załączników do głównej deklaracji podatkowej. Kto zatem będzie zobowiązany do tego, aby wypełnić i złożyć na ręce fiskusa załącznik PIT/D?

 

Do czego służy załącznik PIT/D?

Załącznik PIT/D to jeden z załączników do głównych deklaracji podatkowych PIT, który przeznaczony jest wyłącznie dla tych podatników, którzy rozliczają nabyte w poprzednich latach ulgi budowlane. Nie można zatem składać PIT/D jako rozliczenia rocznego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Załącznik nie może być wysłany samodzielnie do urzędu skarbowego, bez dołączonej do niego deklaracji podatkowej. Podatnik, który korzysta z ulg budowlanych na zasadach praw nabytych, będzie musiał dołączyć do głównej deklaracji rocznej załącznik PIT/D. Jeśli tego nie zrobi, będzie miał obowiązek skorygowania wcześniej złożonej deklaracji podatkowej PIT. Będzie to polegało na wypełnieniu załącznika PIT/D i na wysłaniu go do fiskusa łącznie z poprawnie wypełnioną deklaracją podatkową roczną.

Uwaga! Jeśli podatnik w poprzednich latach podatkowych nabył prawo do wykorzystania w rocznym rozliczeniu podatkowym ulgi odsetkowej, ale dopiero w roku bieżącym rozpoczął dokonywanie odliczeń z tego tytułu, prócz załącznika PIT/D musi także złożyć załącznik PIT-2k.

Dla kogo PIT/D?

Załącznik PIT/D powinni wypełnić podatnicy korzystający z nabytych w latach ubiegłych ulg budowlanych, którzy rozliczają się z fiskusem na jednym z druków:

  • PIT-37 - rozliczenie podatkowe roczne przeznaczone dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane progresywną, dwustopniową skalą podatkową - 18 i 32 procent,
  • PIT-36 - rozliczenie podatkowe roczne przeznaczone dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane progresywną, dwustopniową skalą podatkową - 18 i 32 procent,
  • PIT-28 - rozliczenie podatkowe roczne przeznaczone dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym.

Załącznika PIT/D nie będzie można złożyć łącznie z deklaracją dla podatników opodatkowanych podatkiem liniowo (druk PIT-36L) oraz dla podatników rozliczających się za pośrednictwem karty podatkowej (druk PIT-16A).

Małżonkowie mający prawo do rozliczania ulg budowlanych powinni przy składaniu wspólnej deklaracji podatkowej rocznie, złożyć tylko jeden załącznik PIT/D, podobnie jak w przypadku osobnego, indywidualnego rozliczenia podatkowego.

Jak wypełnić PIT/D?

Wiedząc już, że podatnik jest zobowiązany do wypełnienia załącznika PIT/D, jeśli chce skorzystać w swojej rocznej deklaracji podatkowej z ulgi budowlanej, powinien zawrzeć w nim wydatki z tytułu:

  • ulgi remontowej, o ile koszty te nie znalazły pokrycia odpowiednio w dochodzie, przychodu lub podatku za lata wcześniejsze;
  • ulgi odsetkowej, obowiązującej zarówno z tytułu spłaty odsetek od kredytu lub pożyczki, udzielonych podatnikowi w latach 2002-2006 na cele mieszkaniowe, jak i w przypadku odsetek od kredytu lub pożyczki refinansującej taki kredyt lub każdy kolejny kredyt refinansujący taki wydatek - do upływu terminu spłaty określonego w umowie kredytowej o kredyt mieszkaniowy, jaką bank zawarł z klientem przed dniem 1 stycznia 2007 roku, nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 roku;
  • kontynuowania systematycznego gromadzenia oszczędności, wyłącznie na jednym rachunku oszczędnościowo-kredytowym, w jednym banku, który prowadzi kasę mieszkaniową,
  • spłaty kredytu lub pożyczki z lat 1992-1993 na cele mieszkaniowe, otrzymanych z zakładu pracy.

Tematyka

Zobacz również

Na co zwraca uwagę fiskus przy sprawdzaniu edeklaracji PITy?

Istnieje możliwość złożenia rozliczeń podatkowych PIT drogą internetową, dzięki czemu nasze rozliczenie PIT trafia do fiskusa w kilka sekund, za pośrednictwem naszej poczty elektronicznej. Edeklaracje PITy są wygodne dla podatników, bowiem osoby posługujące się nimi mogą szybko i sprawnie rozliczyć się z Urzędem Skarbowym z tytułu uzyskanych w poprzednim roku podatkowym przychodów lub dochodów, opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Elektroniczne pity nie wymagają, aby podatnik osobiście odwiedził Urząd Skarbowy i stał w długich kolejkach w oczekiwaniu na sprawdzenie deklaracji podatkowej. Nie oznacza to jednak, że rozliczenie PIT złożone przez Internet nie podlega sprawdzeniu przez fiskusa. Na jakie kwestie fiskus zwraca przy tym uwagę najczęściej?

Czytaj więcej

PIT 37 a PIT 36 - jak wybrać odpowiedni dla siebie druk

Rozliczenie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej jest zdecydowanie najpopularniejszym rozliczeniem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce. Podatnicy rozliczający się w ten sposób swoje PITy wypełniają z wykorzystaniem druków PIT 37 lub PIT 36 i odprowadzają do Urzędu Skarbowego podatek dochodowy według stawki 18 lub 32%. Dla kogo odpowiednie będą poszczególne druki pit i w jakim terminie powinny one trafić do Urzędu Skarbowego?

Czytaj więcej

Łatwe wypełnianie deklaracji podatkowej - aktywne formularze w Programie PITy 2015

Jak żmudnym i czasochłonnym może być wypełnianie druków podatkowych, do jakich zalicza się rozliczenie roczne 2015, przekonał się z pewnością ten, kto zmuszony był kilka razy nanosić poprawki na swój druk PIT. A zdarza się, że „pechowcy” wypełniają swoje druki co najmniej po kilka razy. A to za sprawą braku możliwości skreśleń, czy korekt dokonywanych na papierowej wersji druku podatkowego. Jeśli popełnisz błąd, choćby to była zwykła literówka, czy też nieodpowiednia pojedyncza cyfra – wówczas, niestety Drogi Podatniku, czas przystąpić do kolejnego sporządzenia druku podatkowego rozliczenie roczne 2015 – od początku. Dlatego, że formularze PIT 2015 muszą być wolne od jakichkolwiek poprawek; skreśleń. Jeśli zlekceważysz te wytyczne Ministerstwa Finansów i wyślesz swój druk podatkowy z choćby jednym przekreśleniem, możesz się spodziewać wezwania w celu złożenia korekty swojego zeznania.

Czytaj więcej

Limit kosztów i odliczeń - Program PITy 2015 pomocny w rozliczeniu

Na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych Dz. U. z 2010 r. Nr 51, poz. 307 z późn. zm. - wyliczany jest limit odliczenia i limit kosztów, jakie można ująć w pity 2014. Program Pity 2015 pomoże w prawidłowym rozliczeniu twojej deklaracji podatkowej za bieżący rok podatkowy. Program ten jest dostępny bezpłatnie w Internecie dla każdego podatnika. Uwzględnia on aktualne limity odliczeń, dzięki czemu podatnik nie przekroczy nieumyślnie ich we własnym formularzu PIT.

Czytaj więcej

Najczęstsze błędy w rozliczeniu rocznym PIT, uniknij ich wypełniając programem FORMAT

błędy w pit i korekta zeznania„Nikt nie jest nieomylny” – to znane wszystkim powiedzenie z pewnością nie wystarczy surowemu urzędnikowi, jeśli będziemy mu się tłumaczyć z błędnie wypełnionego rozliczenia pitu za 2015r.

A o błąd w zeznaniu podatkowym nietrudno, bo pomyłka może nam się przytrafić na każdym kroku. Szczególnie wtedy, gdy formularz wypełniamy ręcznie, zamiast skorzystać z programu do rozliczania pitów - FORMAT.

Aktualna do pobrania wersja programu, pozwala uniknąć wszystkich błędów obliczeniowych i wyłapać większość błędów podatnika na poziomie wprowadzania danych do odpowiedniego formularza w programie.

Pobierz uaktualniony program z naszej strony i sprawdź o ile łatwiej będzie Ci wypełnić pit za 2015 rok.

Czytaj więcej