RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Którzy podatnicy zobowiązani są złożyć do urzędu skarbowego druk PIT-28/B?

Druki Pity, które przyjmuje Urząd Skarbowy przez cały rok oraz w „gorącym okresie” rozliczeń rocznych, są przeznaczone dla konkretnych grup przychodów i dochodów oraz konkretnych podatników. Którzy dokładnie podatnicy będą zobowiązani do złożenia formularza PIT-28B? Odpowiadamy…

 

Czym jest PIT-28/B?

Formularz PIT-28/B nie jest drukiem służącym do rocznego rozliczenia podatkowego, ale załącznikiem do deklaracji głównej. Stanowi on informację o przychodach podatnika - ryczałtowca. Pozwala na wykazanie przychodów podatnika stosującego zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów ewidencjonowanych, z działalności prowadzonej w formie spółki (spółek) osób fizycznych - cywilnej lub jawnej.

Drukiem tym nie posłużą się ci podatnicy, u których ryczałt od przychodów ewidencjonowanych opłacany jest od przychodów ze spółek osób fizycznych, gdy podatnik nie jest wspólnikiem. Formularz PIT-28/B jest składany jako załącznik do zeznania PIT-28, który służy do rozliczania przychodów ewidencjonowanych.

Przychody ewidencjonowane w PIT-28B

W załączniku PIT-28B należy wskazać:

  • udział podatnika w przychodach spółki, wynikający z umowy, w odniesieniu do każdego podatnika proporcjonalnie do jego prawa do udziału w zysku;
  • przychód całej spółki, na podstawie właściwie prowadzonej ewidencji przychodów spółki,
  • przychód całej spółki, w której podatnik posiada udział, z podziałem na odpowiednie stawki ryczałtu, które spółka powinna stosować przy ewidencjonowaniu przychodów w ewidencji przychodów;
  • przychód przypadający na podatnika;
  • sumę przychodów z poszczególnych spółek.

Załącznik PIT-28/B zawsze musi być składany łącznie z drukiem PIT-28, w którym podaje się łączną ilość załączników składanych z deklaracją główną.

Dla kogo PIT-28?

Deklaracja PIT-28 jest właściwa dla podatników rozliczających się z fiskusem na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Warunki formalne rozliczania się z Urzędem Skarbowym zostały zawarte w ustawie z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Dla metody ryczałtowej opodatkowania podstawą opodatkowania PIT jest przychód podatnika. Nie można określić przy tym jednej, uniwersalnej stawki opodatkowania przychodów ewidencjonowanych, jak to jest przy skali podatkowej i podatku liniowym.

Podatnicy stosujący taką formę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych naliczają należność podatkową dla fiskusa od przychodów pozyskanych w poprzednim roku podatkowym według określonej przez naczelnika Urzędu Skarbowego stawki. Od przychodu oblicza się podatek w wysokości zgodnej z przyjętą stawką. Obecnie w zastosowaniu znajdują się następujące stawki ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych:

  • 20% - np. dla działalności przedstawicieli wolnych zawodów,
  • 17% - przychody z działalności usługowej, w tym parkingowej, hotelarskiej, fotograficznej,
  • 8,5% - przychody działalności usługowej (w tym gastronomicznej),
  • 5,5% - przychody z prowadzenia działalności wytwórczej, budowlanej i transportowej,
  • 3% - przychody z działalności gastronomicznych, z wyjątkiem przychodów ze sprzedaży napojów o zawartości powyżej 1,5 proc. alkoholu, działalności usługowych w zakresie handlu itp.

W najmie prywatnym opodatkowanym ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych w zastosowaniu jest stawka 8,5 procent podatku.

Ustawa o ryczałcie ewidencjonowanym wskazuje w art. 6, że opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych pochodzące z tytułu prowadzenia przez nie pozarolniczej działalności gospodarczej, a bez znaczenia przy tym jest, czy działalność była prowadzona w formie spółki cywilnej osób fizycznych, czy w formie spółki jawnej osób fizycznych.


Tematyka

Zobacz również

Czy zryczałtowany podatek dochodowy odprowadza się na drukach PITy?

Podatek dochodowy opłaca się najczęściej na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jednakże, wyjątkiem od tej zasady jest zryczałtowany podatek dochodowy, jaki można opłacać przy uzyskiwaniu niektórych dochodów. Jakie zestawienie Pit należy złożyć, jeśli ma się obowiązek zapłaty podatku dochodowego ryczałtem? Czy istnieją specjalne druki PITy, w ramach których taki podatek się opłaca?

Czytaj więcej

Do kiedy trzeba podjąć decyzję o rozliczaniu ryczałtem? Zeznanie roczne z Programem Pity 2015

Dla osób prowadzących działalność gospodarczą do wyboru są cztery rodzaje opodatkowania ich przychodów, mianowicie skala podatkowa, podatek liniowy, karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany. Wybór ryczałtu jako formy rozliczenia z fiskusem musi być poprzedzony zgłoszeniem naczelnikowi Urzędu Skarbowego takiej formy opodatkowania. PIT 2015 w przypadku, gdy zastosowane jest opodatkowanie ryczałtem, wypełniany jest na druku PIT-28. Rozliczenie roczne 2015 jest wówczas dokonywane według jednej, ustalonej dla podatnika, stawki podatkowej. Program Pity 2015 pomoże w rozliczeniu ryczałtowców.

Czytaj więcej

Co możemy odliczyć programem PIT 2015 płacąc ryczałt?

Podatnik, który prowadzi działalność gospodarczą ma do wybrania kilka form opodatkowania: zasady ogólne, podatek liniowy, karta podatkowa i ryczałt ewidencjonowany. Z tej ostatniej formy mogą skorzystać osoby prowadzące działalność samodzielnie jak i w postaci spółki cywilnej. Podstawę opodatkowania jest tutaj przychód pomniejszony o składki na ubezpieczenie społeczne. Wysokość ryczałtu określa wykonywana działalność i może wynosić 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20% wszystkie wyszczególnione formy działalności określa ustawa. W przypadku ryczałtu rozliczenie roczne 2015 przebiega nieco inaczej. Podatnik ma mniej czasu na złożenie pit 2015, bo tylko do 31 stycznia 2016 roku. Biorąc pod uwagę fakt, że podatnicy mają problem z rozliczeniem w ciągu 4 miesięcy osoba na ryczałcie ma tego czasu trzy razy mniej. Stąd, aby cały proces przebiegał szybko i sprawnie warto sięgnąć po program PITy 2015. Dlaczego? Ponieważ podatnik może uniknąć wielu błędów, które trafiają się przy tradycyjnych rozliczeniach.

Czytaj więcej

Rozliczenie roczne 2015 firm opłacających zryczałtowany podatek dochodowy

Osoby prowadzące jednoosobowe firmy albo spółki i opłacające zryczałtowany podatek dochodowy na zrobienie rozliczenia PITza 2015 rok w programie do rozliczeń i złożenie rozliczenia PIT-28 za 2015 r. mają czas do 1 lutego 2016 r. Ustawowy termin na złożenie zeznania to 31 stycznia, jednak w tym roku wypada on w dzień wolny od pracy. W przypadku ryczałtowców podstawę opodatkowania stanowi przychód, którego nie pomniejsza się o koszty uzyskania przychodu. Wysokość ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych zależy od rodzaju wykonywanej działalności i wynosi: 20%, 17%, 8,5%, 5,5% lub 3%. Rodzaje działalności i stawki ryczałtu określa ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Czytaj więcej