RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Na co zwrócić uwagę przy wypełnianiu PIT-39

Przy sprzedaży nieruchomości zbywca uzyskuje kwotę stanowiącą przychód z tytułu dokonania takiej transakcji. W kontekście obowiązujących przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, przychód ten podlega opodatkowaniu podatkiem PIT. Tryb opodatkowania w Pit odpłatnego zbycia nieruchomości uzależniony jest od tego, kiedy owa nieruchomość została nabyta lub wybudowana przez podatnika. Określenie czasu, w którym nastąpiła budowa lub zakup nieruchomości wskazuje również, jakie formularze Pity powinny być wypełniane przez podatników. Jeśli przychód został pozyskany z tytułu zbycia nieruchomości nabytej lub wybudowanej w latach 2009-2012 podatnik musi rozliczyć transakcję na PIT-39. Jak poprawnie wypełnić taki druk podatkowy?

 

Dla kogo przeznaczony jest formularz PIT-39?

Aby poruszyć kwestię tego, jak poprawnie wypełnić formularz PIT-39 należy w pierwszej kolejności określić, którzy podatnicy powinni wybrać takie druki Pity na swoje rozliczenie podatkowe. PIT-39 będzie właściwą deklaracją podatkową dla podatników, którzy dokonali sprzedaży nieruchomości - nabytej lub wybudowanej w latach 2009-2012. Dokonanie transakcji odpłatnego zbycia nieruchomości wymaga generalnie rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w ramach druku PIT-39. W niektórych przypadkach podatnik nie odprowadza podatku dochodowego Pit, jeśli ma możliwość skorzystania z ulgi podatkowej.

PIT-39 nie będzie właściwym formularzem PIT, jeśli podatnik dokonał sprzedaży nieruchomości wybudowanej lub nabytej w latach 2007-2008. Dodatkowo, podatnik nie będzie wypełniał takiego Pit, jeśli sprzedaż nieruchomości realizowana była w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Nie jest to możliwe, bowiem taka sprzedaż dotyczy majątku firmowego i wymaga rozliczenia w ramach przychodów pochodzących z pozarolniczej działalności przedsiębiorcy.

Poprawne rozliczenie PIT-39

Rozliczenie roczne sporządzone na druku PIT-39 składa się we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. W PIT-39 wyszczególnia się informacje dotyczące finansowej strony transakcji zbytej nieruchomości mieszkalnej. Przychód ze sprzedaży nieruchomości nie podlega więc rozliczeniu w trybie natychmiastowym, od razu po dokonaniu transakcji, ale dopiero w kolejnym roku podatkowym w terminie rozliczenia podatkowego z fiskusem.

Kwotę uzyskaną w ramach transakcji zbycia nieruchomości, czyli przychód podatnika, powinien być wyszczególniony w PIT-39. Podstawą opodatkowania w takim formularzu Pit jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy wysokością przychodu ze zbycia nieruchomości oraz kosztami poniesionymi w związku z zawartą transakcją, w tym koszty zawarcia aktu notarialnego, ogłoszeń o sprzedaży, czy koszty pośrednictwa w sprzedaży nieruchomości. Odliczeniu od przychodu podlegają generalnie wszystkie koszty, jakie właściciel mieszkania poniósł w okresie posiadania nieruchomości.

Od oszacowanej podstawy opodatkowania wyliczany jest podatek dochodowy w zryczałtowanej formie, w wysokości 19% podstawy opodatkowania.

Deklaracji PIT-39 nigdy nie składa się w ciągu roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaży domu lub mieszkania. Dopiero w kolejnym roku podatkowym jest taka konieczność. Niemniej, podatnik uniknie opłacania podatku od nieruchomości przy jej sprzedaży, jeśli zbycia dokonał w ciągu 5 lat od jej nabycia lub wybudowania. Na tym bowiem polega ulga mieszkaniowa, z jakiej można w takim przypadku skorzystać.


Tematyka

Zobacz również

Do czego służy druk Pit39 ?

Rozliczenie podatkowe PIT musi być zawsze składane na odpowiednim druku podatkowym przez podatników. Muszą oni więc wiedzieć, dla kogo przeznaczony jest dany formularz na zeznanie roczne podatkowe. Jednym z kłopotliwych formularzy PIT jest druk Pit39. Nie jest on standardowym drukiem służącym na rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z fiskusem. Kto zatem wypełni PITy na takich drukach? Kiedy PIT-39 znajduje swoje zastosowanie i w jakim terminie powinien on trafić do Urzędu Skarbowego?

Czytaj więcej

Podatek od nieruchomości wynajętej przez małżeństwo

Wynajmując mieszkanie, podatnik uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Taki podatek od nieruchomości można opłacać na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wynajem nieruchomości traktowany jako najem prywatny, nie jest realizowany w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego też tylko te dwie metody opodatkowania będą dostępne dla podatników. Jak opłacać podatek od nieruchomości, jeśli jest ona wynajmowana przez małżeństwo? Czy PIT małżeństwa może wykazywać łączny podatek od nieruchomości? Jak rozlicza się pod względem podatkowym wynajem nieruchomości przez małżeństwo? Czy rozliczenie Pit małżonków będzie mogło zostać złożone na jednym druku PIT, jeśli najem prywatny zostanie opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Czytaj więcej

Nieruchomość nabyta w ramach zamiany a skutki podatkowe

Jedynym sposobem, aby stać się właścicielem nieruchomości, jest jej nabycie. Okazuje się jednak, że kupno nie jest jedynym sposobem nabywania nieruchomości. Można przestać być właścicielem mieszkania i wejść w posiadanie następnego, nie wydając na to ani grosza. Takie możliwości daje zamiana. Jednak przepisy podatkowe traktują zamianę analogicznie do transakcji gotówkowych. Pod koniec roku podatkowego trzeba ją również wykazać w rozliczeniu Pit.

Czytaj więcej

Najlepsze sposoby na bezbłędne rozliczenie roczne 2015, podatek dochodowy PIT 36, 37, 38, 39, 40

Na złożenie PIT-u jest wiele sposobów, przeczytaj o najpopularniejszych i najmniej zawodnych! Rozliczenia podatkowe PIT mają obowiązek złożyć wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli jakiekolwiek przychody w roku podatkowym. Nieprzekraczalny termin, jaki ich obowiązuje, to 30 kwietnia 2016 roku. Natomiast sposobów, w jaki to zrobią, jest co najmniej kilka. Jednym z najpopularniejszych sposobów składania rozliczenie za 2015 rok jest bezpośrednie, osobiste dostarczenie PIT-u do Urzędu Skarbowego, oczywiście w godzinach jego otwarcia. Ten sposób jest o tyle korzystny dla podatnika, że urzędnik, który przyjmie pit  za 2015 rok, od razu sprawdzi, czy formularz PIT jest poprawnie wypełniony. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń, podatnik będzie mógł natychmiast poprawić ewentualne błędy, omijając czasochłonną korespondencję pocztową z fiskusem. Do Urzędu Skarbowego warto przyjść z kopią zeznania rocznego, aby urzędnik przystawił na niej pieczątkę, która będzie stanowić dowód, że zeznanie podatkowe złożyliśmy na czas. Należy pamiętać, że kopię złożonego formularza PIT musimy archiwizować przez pięć lat. Właśnie tyle czasu ma Urząd Skarbowy na sprawdzenie rzetelności naszego zeznania podatkowego.

Czytaj więcej