RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Oddzielne PITy 37 małżonków

Ustawodawca podatkowy ustanowił dla niektórych grup podatników referencyjne metody rozliczania się z fiskusem. Na odliczeniach mogą skorzystać na przykład rodzice wychowujący wspólnie lub samotnie swoje pociechy, jak również małżonkowie, którzy co do zasady prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. W praktyce jednak oboje małżonkowie mogą rozliczać PITy 37  lub inne rodzaje deklaracji podatkowych razem nawet wtedy, gdy w rzeczywistości nie mieszkają wspólnie. W tego rodzaju fakty fiskus się nie zagłębia, tym bardziej, iż nie posiada narzędzi i uprawnień do sprawdzania tego, jaki styl życia prowadzą podatnicy.

 

Jednak istotne są poniższe kwestie:

  • małżeństwo musi trwać cały rok podatkowy, za który małżonkowie się rozliczają;
  • małżonkowie nie mogą znajdować się z stanie prawnie ustanowionej separacji, jednak co ciekawe – wspólne pity małżeństw są dozwolone w sytuacji, gdy trwa sprawa rozwodowa;
  • małżonkowie nie mogą mieć podpisanej intercyzy stanowiącej o rozdzielności majątkowej.

PIT37 małżonków, lub PIT-36 może być o wiele bardziej korzystny niż deklaracje składane oddzielnie. Mechanizm jest tutaj bardzo prosty. Pity małżeństw sumują dochody i dzielą je na dwie równe części, zupełnie tak, jakby mąż i żona zarabiali dokładnie tyle samo. Jeśli jedno z nich de facto zarabia znacznie więcej i przekracza próg podatkowy, wówczas to drugie niejako obniża średnią, dzięki czemu to pierwsze nie zapłaci wyższego podatku.

Wypełniając PITy 37 lub PIT-36, można liczyć na odpisy podatkowe, dzięki którym osoby rozliczające się mogą sporo zaoszczędzić. Jak już wspomniano, dotyczy to osób rozliczających się na zasadach ogólnych. Zasady te nie wykluczają małżeńskiego rozliczania pit, wręcz przeciwnie - łączny PIT37 małżonków wychodzi tu najkorzystniej.

Wiele kontrowersji wzbudza sprawa rozdzielności majątkowej, którą niektórzy podatnicy wprowadzają jeszcze przed zwarciem małżeństwa, inni z różnych przyczyn decydują się na taki krok podczas trwania małżeństwa. Formalności są tutaj bardzo proste: dokument jest ważny tylko i wyłącznie wtedy, gdy jest podpisany przez przyszłych małżonków lub po prostu małżonków w obecności notariusza. Dokument wchodzi w życie w dniu jego podpisania i jest ważny do momentu jego notarialnego rozwiązania, co musi spotkać się z wolą obu zainteresowanych osób. Jak wiadomo, podczas trwania rozdzielności majątkowej, podatnicy nie odpowiadają wspólnie za swoje wzajemne zobowiązania podatkowe – nie rozliczają się wspólnie, mogą zaciągać kredyty bez wiedzy współmałżonka itd. Ustawodawca nie wprowadził jednak obowiązku informowania Urzędu Skarbowego o spisanej rozdzielności majątkowej, takiego zgłoszenia nie robi także notariusz. Jeśli jednak podatnicy posiadający rozdzielność rozliczą się wspólnie, gdyż np. tak będzie dla nich korzystniej, mogą liczyć na poważne konsekwencje, jeśli sprawa ta wyjdzie na jaw.

Pity małżeństw, jak i deklaracje składane osobno, są traktowane przez fiskusa identycznie, ponieważ wszystkie są weryfikowane, i wszystkich dotyczy ten sam termin dostarczenia do urzędu (zasady ogólne co do rozliczeń PIT 2015 – najpóźniej do 30 kwietnia 2016 r., ryczałt ewidencjonowany – do 31 stycznia 2016 r.). W obu przypadkach podatnicy mają prawo składać korekty maksymalnie do pięciu lat od momentu złożenia zeznania.

Mimo iż pity składane w małżeństwie w sposób rozdzielny są z punku widzenia podatkowego niezbyt korzystne, to i tak statystycznie coraz więcej osób decyduje się na spisanie intercyzy majątkowej. Wydaje się, iż w tym temacie coraz dynamiczniej doganiamy tendencje, które mają miejsce w Europie Zachodniej. Oddzielne pity małżonków to pewnego rodzaju niezależność, a niektórzy podatnicy nie ukrywają, iż chodzi tu także o bezpieczeństwo, gdy jedno z nich prowadzi firmę i odpowiada całym swoim majątkiem przed sądami oraz organami skarbowymi.


Tematyka

Zobacz również

Spóźniłem się z PIT - i co teraz? PITy 2015 Program do punktualnych deklaracji podatkowych dla wszystkich osób fizycznych

Jednym z naszych obowiązków jako podatników, jest obowiązek corocznego rozliczenia się z fiskusem z naszych dochodów osiąganych w danym roku kalendarzowym. Na swoje coroczne rozliczenie pit 2015 każdy z nas ma termin wyznaczony przez Ministerstwo Finansów. Jest nim data 30 kwietnia 2016 roku. W przypadku, kiedy prowadzisz swoją działalność gospodarczą opartą na ryczałcie, obowiązuje Cię natomiast termin do 31 stycznia 2016 roku. W przypadku, kiedy nie zastosujesz się do wyżej wymienionych terminów składania druków PITy 2015, możesz liczyć się z tym, że spotka Cię z tego tytułu kara. W tym przypadku może to być kara grzywny rożnej wysokości. Oczywiście najlepszym wyjściem z tej trudnej sytuacji, jest jak najszybsze złożenie zeznania do fiskusa i dołączenie do niego stosownego wyjaśnienia. Koniecznie na piśmie.

Czytaj więcej

W Programie PITy 2015 - kompletny zestaw formularzy PIT do wydrukowania

Rozliczenie podatkowe 2015 każdy podatnik musi wypełnić i dostarczyć do Urzędu Skarbowego właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika, w wyznaczonym ustawą terminie. Bardzo istotne jest to, aby rozliczenie to zostało dokonane na odpowiednim druku. Formularze PIT 2015 mogą w sposób zdecydowany różnić się od tych, które były aktualne w rozliczeniu za poprzedni rok. Nie musimy szukać w sieci internetowej aktualnych druków. Wystarczy, że rozliczenie podatkowe 2015 sporządzimy za pośrednictwem darmowego programu komputerowego. Program PITy 2015 zawiera wszystkie aktualne formularze Pit 2015.

Czytaj więcej

W którym urzędzie skarbowym powinieneś złożyć PIT 2015

Rozpoczęła się kampania podatkowa i większość podatników zobowiązana jest rozliczyć się z fiskusem. Najwcześniej, bo już do 31 stycznia 2015 roku, swoje PITY muszą rozliczyć ryczałtowcy (formularz PIT-28). Później, bo do 30 kwietnia 2015 roku swoje rozliczenie roczne 2015 muszą złożyć osoby, które wypełniały formularz PIT-36, PIT-36L, PIT-37 lub PIT-38.

Czytaj więcej