RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Opodatkowanie i "ozusowanie" nagrody rzeczowej - wygrana nagroda a podatek pit 2015

Nagrody rzeczowe wywołują po stronie podatnika powstanie przychodu. Może to być albo przychód z pracy, jeśli nagroda rzeczowa jest przyznawana pracownikowi przez pracodawcę, np. za szczególne osiągnięcia w pracy, albo jako przychód z innych źródeł. Jeśli nagroda rzeczowa jest przyznawana przez pracodawcę pracownikowi w wyniku rozstrzygnięcia danego konkursu, będzie ona definiowana najczęściej jako przychód z pracy.  Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wskazuje, że wygrane rzeczowe w konkursach mogą być dla pracownika przychodem ze stosunku pracy.

 

W ramach przychodu ze stosunku pracy mieszczą się:

  • Świadczenia pieniężne,
  • Wartości pieniężne świadczeń w naturze,
  • Wartości pieniężne świadczeń i ich ekwiwalenty.

Przychodem pracownika będzie wynagrodzenie, jak i dodatki oraz nagrody. Dlatego też w świetle tego, roczne zeznanie pit 2015 pracownika powinno w takim przypadku uwzględniać nagrody rzeczowe i ich równowartość. Stanowią one podstawę do wyliczenia podatku PIT. Jednocześnie, od przychodu tego rodzaju muszą zostać odprowadzone składki na ubezpieczenia społeczne do ZUS. Podatek pit 2015 od nagrody rzeczowej można wyliczyć w Pity 2015 Programie.

Przychód z innych źródeł

W niektórych przypadkach ustawa o PIT przewiduje opodatkowanie dochodu pochodzącego z nagrody rzeczowej w formie zryczałtowanej. Taki ryczałt w wysokości 10% wygranej lub nagrody będzie opłacany w związku z wygranymi w konkursach, grach, zakładach wzajemnych oraz nagrodami związanymi ze sprzedażą premiową, uzyskanych w państwie członkowskim Unii Europejskiej lub innym państwie należącym do Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

Jedynie nagrody pochodzące z konkursów organizowanych przez środki masowego przekazu są zwolnione z opodatkowania PIT i składek na ubezpieczenia społeczne. 


Tematyka

Zobacz również

Czy sprzedaż nagrody rzeczowej trzeba opodatkować? Rozlicz swój podatek z bezpłatnym PITy 2015 Programem

Nagrody, zarówno rzeczowe jak i pieniężne, podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych, gdyż w świetle obowiązujących przepisów, stanowią dla podatnika dodatkowy dochód. Podatek od nagród ma formę 10-procentowego ryczałtu. Z jego pobór odpowiedzialny jest płatnik, czyli osoba, która wypłaca/przekazuje nagrodę. Ze względu na sposób poboru podatku, wartość nagrody nie musi być wykazywana w rocznym pit 2015. W przypadku nagród pieniężnych odprowadzenie podatku przez płatnika, nie stanowi żadnego problemu. Wartość nagrody jest pomniejszana o 10% i to właśnie ta kwota jest przekazywana osobie, która wygrała nagrodę. Sytuacja staje się trochę bardziej skomplikowana w przypadku nagród rzeczowych. W związku z tym, że nagrody rzeczowej nie da się umniejszyć o podatek, stosowane są dwie metody poboru podatku. Pierwszą z nich jest dołączanie do nagrody rzeczowej nagrody pieniężnej, będącej równowartością podatku. Drugie rozwiązanie jest zdecydowanie mniej korzystne dla podatnika, gdyż konieczność wpłaty 10% wartości nagrody zostaje przeniesiona na niego. W takiej sytuacji, aby otrzymać nagrodę, podatnik musi najpierw ponieść dodatkowe koszty, na które nie zawsze może sobie pozwolić.

Czytaj więcej

Czy niewielka wygrana w konkursie internetowym musi się znaleźć w rozliczeniu rocznym podatku w program pity 2015 ?

Czy osoba, która wygrała niewielką nagrodę w konkursie organizowanym w Internecie, musi płacić od niej podatek i wpisać ją w rozliczenie podatkowe 2015? Jeżeli wartość nagrody wygranej w konkursie nie przekracza 760 zł, a sam konkurs był ogłoszony w środkach masowego przekazu, zdobywca nagrody jest zwolniony od podatku dochodowego. Nie musi on także wliczać wygranej w rozliczenie pit gdy rozlicza go za pomocą programu do rozliczeń PIT. Pozostaje jednak pytanie, czy Internet w ogóle możemy zaliczyć do środków masowego przekazu?

Czytaj więcej

Rozliczenie podatkowe 2015 a wygrane nagrody, jak uwzględnić w PITy 2015 program do rozliczenia ?

Wygrane nagrody a rozliczenie podatkowe 2015 w programie do rozliczania pitów za 2015 rok. Praktycznie codziennie na każdym kroku spotykamy się z różnego rodzaju konkursami. Organizują je m.in. sieci handlowe, salony samochodowe, prasa, radio. Zapewne wiele osób bierze w nich udział wyłącznie dla rozrywki. Natomiast osoby, które wygrały cenne nagrody w tego rodzaju zabawach, często mają wątpliwości, czy takie wygrane należy wpisać w rozliczenie roczne pitu i czy zapłacić za nie podatek? Jak to często bywa w kwestiach podatkowych, odpowiedź wcale nie jest jednoznaczna. Rozliczenie podatkowe 2015 wymaga wliczenia części nagród do rozliczenia rocznego pit.

Czytaj więcej