RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Pierwszy wspólny PIT małżonków - podpowiadamy!

Preferencyjne rozliczenia podatkowe pozwalają na szybką i legalną optymalizację podatkową. Rozliczenie PIT można złożyć między innymi na zasadach przewidzianych dla osób pozostających w związkach małżeńskich, prawnie usankcjonowanych. Małżonkowie mają przywilej składania deklaracji PIT wspólnie, na jednym druku podatkowym. Ich rozliczenie roczne pozwoli zaoszczędzić i wypracować w wielu przypadkach pokaźny zwrot z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jeśli przygotowujesz się do złożenia pierwszego wspólnego PIT małżonków - przeczytaj nasz artykuł, a dowiesz się, jak zrobić to poprawnie.

 

Obowiązkowe warunki

Nie każde małżeństwo rozliczy się na jednym druku PIT z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Musi przy tym spełnić kilka ważnych warunków, aby z powodzeniem składać wspólny PIT i skorzystać z takiej atrakcyjnej preferencji w opodatkowaniu. Będąc od niedawna małżeństwem, niestety prawdopodobne jest, że z rozliczeniem wspólnym trzeba będzie jeszcze poczekać. Z preferencji korzystać będą wyłącznie ci małżonkowie, którzy pozostają w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok podatkowy, za który chcą się razem rozliczać, z wykorzystaniem jednego formularza deklaracji PIT. Jeśli więc przykładowo w marcu 2017 roku zawarło się związek małżeński, to za rok 2017 nie będzie można rozliczyć się wspólnie.

Ponadto trzeba być małżeństwem w świetle polskiego prawa, czyli musi być ono zawarte w urzędzie stanu cywilnego lub w kościele, ale tylko w formie ślub u konkordatowego. Związki partnerskie nie korzystają z preferencyjnych, wspólnych rozliczeń podatkowych.

Dla wspólnego rozliczenia rocznego oboje małżonkowie muszą być polskimi rezydentami podatkowymi, którzy są objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Muszą pozyskiwać w poprzednim roku podatkowym jakiekolwiek dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - uwzględniającej dwie stawki 18 i 32 proc. podatku. Z takich bowiem dochodów rozliczają się na jednym druku PIT. Nie ma przy tym znaczenia, czy pozyskiwali oni w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, czy też sami byli zobowiązani do obliczania i odprowadzania do urzędu skarbowego zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Kolejnym warunkiem wspólnego rozliczenia jest fakt, że małżonkowie mają wspólność majątkową małżeńską, czyli dysponują majątkiem wspólnym, z którego się rozliczają. Może być on zniesiony intercyzą, czyli notarialnym aktem o rozdzielności majątkowej. Bez wspólnego majątku nie można się wspólnie rozliczać z małżonkiem.  

Na czym polega wspólne rozliczenie?

Jeśli małżonkowie spełniają określone w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku od osób fizycznych warunki, mogą przystąpić do wspólnego rozliczenia rocznego, na jednym druku podatkowym. Musi być to formularz:

  • PIT-36 - przeznaczony dla osób, które w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały dochody opodatkowane skalą podatkową, ale bez pośrednictwa płatnika, lub
  • PIT-37 - przeznaczony dla osób, które w poprzednim roku podatkowym pozyskiwały dochody opodatkowane skalą podatkową, ale za pośrednictwem płatnika.

Jeśli mąż pozyskiwał dochody bez pośrednictwa płatnika, a żona dochody za pośrednictwem płatnika, wspólnie mogą rozliczyć się na druku PIT-36. Właściwy jest on również w sytuacji, gdy małżonkowie muszą doliczyć do swoich dochodów również dochody małoletnich dzieci, które kwalifikują się do rozliczenia z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

Wspólne rozliczenie roczne małżonków z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych polega na tym, że wykazujemy w jednej i tej samej deklaracji wysokość uzyskanych przychodów i kosztów podatkowych żony i męża, a także wysokość opłaconych zaliczek na PIT i składek na ubezpieczenia społeczne. Po uwzględnieniu w podstawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wszystkich ulg i odliczeń podatkowych oraz uwzględnieniu kwot wolnych od podatku dla każdego ze współmałżonków podatek zostanie wyliczony w podwójnej wysokości podatku obliczonego od połowy łącznych dochodów małżonków. Jeśli suma dochodów wynosi mniej niż 85 528 zł, podatek będzie liczony według stawki 18 proc. Nadwyżka dochodu opodatkowana będzie według stawki 32 proc.

Papierowe lub elektroniczne zeznanie małżonków

Rozliczenie małżonków może być złożone w formie papierowego druku - w takim przypadku należy wypełnić go i podpisać. Na rozliczeniu musi znaleźć się podpis żony i męża. Taką deklarację można zanieść osobiście do właściwego względem miejsca zamieszkania urzędu skarbowego lub wysłać pocztą - najlepszym wyborem będzie wysyłka deklaracji listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

Chcąc oszczędzić czas i przyspieszyć całe rozliczenie, warto jest zdecydować się na wysyłkę PIT małżonków przez internet, z wykorzystaniem e-deklaracji podatkowej. Program krok po kroku pokaże, jak wypełnić i wysłać rozliczenie, a do weryfikacji tożsamości podatników wystarczy wpisanie kwoty przychodu wykazanej w poprzednim roku podatkowym w deklaracji wspólnej, a jeśli takiej nie było to w deklaracji głównego podatnika wpisanego w rozliczenie wspólne małżonków.

Rozliczenie roczne małżonków na druku PIT-36 lub PIT-37 musi definitywnie trafić do urzędu skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.


Tematyka