RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Pit 37 druk i zwrot podatku. Dowiedz się kto i jak może go uzyskać.

Jako, że rozliczenie roczne 2015 już za pasem warto się zastanowić, jakie forma rozliczenia nam przysługuje, jaki druk wypełnić i najważniejsze czy należy nam się zwrot podatku i kiedy można go uzyskać? Podatki są obowiązkowymi świadczeniami pieniężnymi jakie podatnik płaci na rzecz państwa czy też jednostki samorządu terytorialnego. Zebrane przez państwo kwoty są wykorzystywane na potrzeby realizacji zadań publicznych. W Polsce mamy różne typy podatków, jednym z nich najbardziej znanym jest podatek dochodowy od osób fizycznych, czyli tak zwany druk PIT. Każdy z nas jakby tylko mógł, najchętniej unikałby wszelkich podatków, ale są wyjątkowe sytuacje, kiedy mamy szansę zwrot podatku. Dzieje się tak w przypadku kiedy mamy nadpłatę podatku, korzystamy z ulgi np. na Internet czy rehabilitacyjnej, lub pracowaliśmy legalnie za granicą. Każda osoba pracująca za granicą ma potrącane zaliczki na podatek dochodowy. Po zakończeniu roku podatkowego należy złożyć w odpowiednim Urzędzie Skarbowym deklaracje podatkowe w wyniku czego okazuje się czy należy nam się zwrot całości lub przynajmniej części z tych zaliczek. Polaków pracujących za granicą są miliony i nawet jeśli przebywają na Polskim terytorium bardzo krótki czas maja tutaj nieograniczony bądź tez ograniczony obowiązek podatkowy. Tak więc wynika z tego, że całość, bądź też część zagranicznych dochodów powinny rozliczać z polskim fiskusem.

 

Do rozliczenia odpowiednie pity druki możemy pobrać z urzędu skarbowego lub strony ministerstwa finansów. Możemy również skorzystać z rozliczenia online za pomocą programu pity 2015. Program ten udostępnia wszelki możliwe formularze jakie potrzebne są nam do rozliczenia wraz z załącznikami. Najczęściej składanym pitem w polskich urzędach skarbowych jest druk pit 37. Jest to druk przychodów ze źródeł innych niż działalność gospodarcza, opodatkowanych na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. W wersji elektronicznej programu pit 37 druk nie różni się zbytnio od tradycyjnej wersji, również ma trzy strony i 140 pól do wypełnienia. To czy dostaniemy zwrot podatku czy tez musimy go zapłacić widoczne jest na stronie trzeciej w części G, zatytułowanej „obliczenie zobowiązania podatkowego”. Z punktu widzenia podatnika najważniejsza dla niego jest pozycja nr 123. Jeżeli różnica pomiędzy sumą zaliczek pobranych przez płatników, a podatkiem należnym jest większa od zera oznacza to, ze mamy nadpłatę, a tym samym zwrot podatku z urzędu skarbowego.

W elektronicznej wersji pit 37 formularz wszystkie kwoty wylicza automatycznie, więc nie ma możliwości, aby się w jakikolwiek sposób pomylić. Wypełniając formularz należy zwrócić szczególną uwagę na pozycje, które nie są wymagane. Tam należy zostawić puste miejsca i nie wpisywać zera. Ważne jest też prawidłowe uzupełnienie dat w formacie DD-MM-RRRR. Nie musimy pamiętać dokładnych adresów właściwych nam urzędów skarbowych, gdyż program posiada corocznie aktualizowaną listę, z której możemy wybrać odpowiednią placówkę. Jeśli chcemy uzyskać zwrot podatku przez zastosowanie ulgi podatkowej wymagane załączniki są automatycznie dołączane do zeznania, po wpisaniu liczby załączników do odpowiednich pól. Gdy nie dołącza się załączników pole musi być puste, w tym przypadku zera nie wpisuje się.

Wypełniając pit 37 drogą Internetową mamy też pewność, że pit dotrze na czas, a co najważniejsze zostanie potraktowany przez fiskus znacznie szybciej niż jest to w przypadku tradycyjnych papierowych druków. A to oznacza, ze nasze pieniążki jakie nadpłaciliśmy zostaną nam zwrócone dużo szybciej.

Przeczytaj także:Strata w roku 2014 - roczne zeznanie podatkowe z Programem PITy 2014


Tematyka

Zobacz również

PIT-37, tabela G: gdy różnica między podatkiem należnym a sumą zaliczek pobranych wynosi zero, jaki zwrot podatku?

Podatnicy będący polskimi rezydentami podatkowymi mają obowiązek złożenia w odpowiednim terminie, przy użyciu właściwego formularza podatkowego PIT, swoje rozliczenie podatkowe do Urzędu Skarbowego. Większość z nich posłuży się przy tym formularzem PIT-37, który przeznaczony jest dla podatników uzyskujących dochody opodatkowane skalą podatkową, za pośrednictwem płatnika. W deklaracjach tych ważne miejsce zajmuje tabela G, w której wykazywana jest nadpłata lub dopłata podatku dochodowego. Kiedy następuje w praktyce zwrot podatku?

Czytaj więcej

Najszybszy zwrot podatku - deklaracja PIT przez internet

Podatnik wywiązując się ze swojego zobowiązania wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych ma możliwość złożenia rocznego rozliczenia podatkowego na trzy różne sposoby. Deklaracja PIT może zostać złożona osobiście, w Urzędzie Skarbowym właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika, w formie papierowej, albo też taki sam formularz PIT podatnik może wysłać fiskusowi listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Ostatnią możliwością jest wysłanie deklaracji w trybie online. Edeklaracja PIT 2015 pozwala na szybkie i wygodne rozliczenie podatkowe. Dodatkowo, deklaracja PIT przez internet pozwala na skrócenie okresu oczekiwania na zwrot podatku nadpłaconego w ciągu roku podatkowego. Fiskus otrzymuje bowiem sprawdzony pod względem formalnym formularz PIT w formie elektronicznej, co od razu jest dużym ułatwieniem dla urzędników. Nie muszą oni bowiem wprowadzać informacji podatkowych z formularza papierowego do systemu elektronicznego, zaoszczędzając dzięki temu sporo czasu.

Czytaj więcej

Szybki zwrot podatku rocznego w program pity 2015, jak to zrobić

Szybki zwrot podatku tylko przez Internet! Składanie zeznania podatkowego przez Internet oprócz wielu zalet, takich jak wygoda i oszczędność czasu, ma jeszcze jedną przewagę nad tradycyjnymi sposobami rozliczania się z fiskusem. Wybierając rozliczenie podatku przez Internet, podatnik otrzyma zwrot nadpłaconego podatku znacznie szybciej niż w przypadku osób, które składały zeznanie w formie papierowej.Przesłany przez podatnika e-PIT-37 jest zatwierdzany przez urząd skarbowy już następnego dnia. Dane z elektronicznych formularzy, w przeciwieństwie do papierowych, nie wymagają bowiem czasochłonnego wprowadzania do systemu przez urzędnika. E-deklaracje upraszczają pracę w urzędzie i przyśpieszają sprawdzanie zeznań. Szybciej zatwierdzone rozliczenia podatkowe PIT oznaczają więc szybszy zwrot nadpłaty podatku.

Czytaj więcej