RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


PIT 39 - co rozliczamy na tym formularzu, jak wypełniamy

Przychód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych może pochodzić z pracy wykonywanej przez podatnika, albo na przykład ze sprzedaży nieruchomości. Jeśli podatnik nie ma prawa do skorzystania z ulg podatkowych i zwolnienia z opłacania podatku od przychodu ze zbycia nieruchomości, będzie musiał rozliczyć taką sprzedaż składając odpowiedni formularz pit we właściwym względem jego miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym. Takim formularzem będzie rozliczenie PIT 39. Dla kogo właściwy będzie taki formularz pit i kiedy należy go złożyć w urzędzie? Jak wypełnić PIT-39?

 

Kto wypełnia formularz PIT-39?

Deklarację podatkową na druku PIT 39 wypełniają podatnicy, którzy dokonali sprzedaży nieruchomości, nabytej lub wybudowanej w latach 2009-2012. Dokonanie transakcji odpłatnego zbycia nieruchomości wymaga rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w ramach druku PIT 39, o ile podatnik nie ma prawa do skorzystania z ulgi w naliczaniu takiego podatku.

Rozliczenie roczne na druku PIT-39 składa się we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, umieszczając w nim informacje dotyczące zbytej nieruchomości mieszkalnej. W tym samym terminie podatnik musi uiścić należny fiskusowi podatek. Przychód ze sprzedaży nieruchomości nie podlega więc rozliczeniu w trybie natychmiastowym, od razu po dokonaniu transakcji, ale dopiero w kolejnym roku podatkowym w terminie rozliczenia podatkowego z fiskusem. PIT-39 nie będzie właściwym formularzem PIT, jeśli podatnik dokonał sprzedaży nieruchomości wybudowanej lub nabytej w latach 2007-2008.

PIT-39 nie będzie właściwym drukiem rozliczenia podatkowego, jeśli sprzedaż nieruchomości realizowana była w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Nie jest to możliwe, bowiem taka sprzedaż dotyczy majątku firmowego i wymaga rozliczenia w ramach przychodów pochodzących z pozarolniczej działalności przedsiębiorcy.

Jak wypełnić PIT-39?

Formularz pit 39 musi uwzględniać przychód ze sprzedaży nieruchomości. Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych w przypadku druków PIT-39 będzie dochód wynikający z przeprowadzanej transakcji zbycia, dlatego też podatnik powinien odrębnie ustalić wysokość przychodu ze zbycia mieszkania oraz koszty poniesione w związku z taką transakcją. Koszty ulegają odliczeniu od przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest przy tym wartość wyrażona w cenie określonej w umowie kupna-sprzedaży. Kosztem w takim przypadku są wydatki poniesione przez podatnika na:

  • Akt notarialny,
  • Ogłoszenia o sprzedaży mieszkania,
  • Koszty pośrednictwa w sprzedaży mieszkania.

Przychód ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w zryczałtowanej formie, w wysokości 19% podstawy opodatkowania. Odliczeniu od przychodu podlegają generalnie wszystkie koszty, jakie właściciel mieszkania poniósł w okresie posiadania nieruchomości.

Podatnik w deklaracji PIT-39 nie będzie mógł skorzystać z żadnych ulg i odliczeń podatkowych, ani z możliwości złożenia deklaracji w preferencyjny sposób. Formularz pit 39 nie może zostać złożony jako wspólna deklaracja współmałżonków, czy zeznanie podatkowe roczne osoby samotnie wychowującej dziecko.

Deklaracji PIT-39 nigdy nie składa się w ciągu roku podatkowego, w którym dokonano sprzedaż domu lub mieszkania. Dopiero w kolejnym roku podatkowym jest taka konieczność. Niemniej, podatnik uniknie opłacania podatku od nieruchomości przy jej sprzedaży, jeśli zbycia dokonał w ciągu 5 lat od jej nabycia lub wybudowania. Na tym bowiem polega ulga mieszkaniowa, z jakiej można w takim przypadku skorzystać. W przeciwnym wypadku, fiskusowi będzie należał się podatek dochodowy w wysokości 19% dochodu, czyli różnicy pomiędzy przychodem a kosztem zbycia nieruchomości.


Tematyka

Zobacz również

Do czego służy druk Pit39 ?

Rozliczenie podatkowe PIT musi być zawsze składane na odpowiednim druku podatkowym przez podatników. Muszą oni więc wiedzieć, dla kogo przeznaczony jest dany formularz na zeznanie roczne podatkowe. Jednym z kłopotliwych formularzy PIT jest druk Pit39. Nie jest on standardowym drukiem służącym na rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z fiskusem. Kto zatem wypełni PITy na takich drukach? Kiedy PIT-39 znajduje swoje zastosowanie i w jakim terminie powinien on trafić do Urzędu Skarbowego?

Czytaj więcej

PIT 39 - instrukcja, jak wypełnić

Polski rezydent podatkowy zobowiązany jest do rozliczenia się z polskim Urzędem Skarbowym z dochodów lub przychodów pozyskanych w poprzednim roku podatkowym, o ile ich źródła podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód do opodatkowania może być generowany przez sprzedaż nieruchomości w danym roku podatkowym. Jeśli podatnik nie miał prawa do skorzystania w takim przypadku z ulg podatkowych i zwolnienia z opłacania podatku od przychodu ze zbycia nieruchomości, będzie zobowiązany do rozliczenia przychodu powstałego ze sprzedaży nieruchomości na odpowiednim druku podatkowym. Takim drukiem będzie rozliczenie PIT-39. Jak wypełnić taki formularz podatkowy i w jakim terminie powinien on trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego, aby obowiązek podatkowy został zrealizowany, zaś podatnik nie narażał się na przykre konsekwencje ze strony fiskusa?

Czytaj więcej

Ze sprzedaży nieruchomości będącej majątkiem firmy mogę rozliczyć się na druku PIT39 ? - komplet formularzy w Programie PITy 2015.

Prowadzisz działalność gospodarczą i nie wiesz, jak odprowadzić podatek od sprzedaży nieruchomości, która jest składnikiem majątku twojego przedsiębiorstwa? Aby bezproblemowo rozliczyć się z urzędem skarbowym, musisz wiedzieć z jakiego formularza skorzystać i jak poprawnie wypełnić rozliczenie Pit 2015. Warto, abyś po przeczytaniu naszego artykułu skorzystał z Programu Pity 2015, który pozwoli ci w prosty sposób rozliczyć się z fiskusem. Kluczowe znaczenie w omawianej sytuacji ma to, z jaką nieruchomością mamy do czynienia. Musisz wiedzieć, że sprzedaż budynku lub lokalu mieszkalnego, który zajmujesz na prowadzenie działalności gospodarczej nie będzie generować przychodu z działalności gospodarczej. Jednak nie oznacza to, że taka sprzedaż w ogóle nie podlega opodatkowaniu. W tym wypadku będziesz musiał zapłacić podatek z tytułu uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Jeżeli zatem prowadzisz przedsiębiorstwo w mieszkaniu, które jest twoją własnością i chcesz je sprzedać, to nie zapłacisz podatku z tytułu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej. Inaczej będzie jednak, jeśli jako przedsiębiorca zechcesz sprzedać lokal użytkowy, np. warsztat czy halę produkcyjną.

Czytaj więcej