RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


PIT 39 - instrukcja, jak wypełnić

Polski rezydent podatkowy zobowiązany jest do rozliczenia się z polskim Urzędem Skarbowym z dochodów lub przychodów pozyskanych w poprzednim roku podatkowym, o ile ich źródła podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Przychód do opodatkowania może być generowany przez sprzedaż nieruchomości w danym roku podatkowym. Jeśli podatnik nie miał prawa do skorzystania w takim przypadku z ulg podatkowych i zwolnienia z opłacania podatku od przychodu ze zbycia nieruchomości, będzie zobowiązany do rozliczenia przychodu powstałego ze sprzedaży nieruchomości na odpowiednim druku podatkowym. Takim drukiem będzie rozliczenie PIT-39. Jak wypełnić taki formularz podatkowy i w jakim terminie powinien on trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego, aby obowiązek podatkowy został zrealizowany, zaś podatnik nie narażał się na przykre konsekwencje ze strony fiskusa?

 

Dla kogo przeznaczony jest PIT-39?

Deklaracja podatkowa na druku PIT-39 przeznaczona jest dla wszystkich podatników, którzy dokonali sprzedaży nieruchomości, nabytej lub wybudowanej w latach 2009-2012. Dokonanie transakcji odpłatnego zbycia nieruchomości wymaga rozliczenia się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, w ramach druku PIT 39. Formularz ten nie będzie jednak składany do Urzędu Skarbowego przez podatników, którzy będą mieli prawo do skorzystania z ulgi w naliczaniu podatku od odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnej.

Rozliczenie PIT-39 podatnika składane powinno być w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędzie Skarbowym.

Instrukcja wypełniania PIT-39

Przystępując do wypełniania druku PIT-39 podatnik powinien wiedzieć, jakie dochody powinien w nim umieścić. Druk służy do wykazania informacji dotyczących zbytej nieruchomości mieszkalnej, w szczególności danych o przychodzie i kosztach zbycia nieruchomości. Przychód ze sprzedaży nieruchomości nie podlega więc rozliczeniu w trybie natychmiastowym, od razu po dokonaniu transakcji, ale dopiero w kolejnym roku podatkowym w terminie rozliczenia podatkowego z fiskusem. PIT-39 nie będzie właściwym formularzem PIT, jeśli podatnik dokonał sprzedaży nieruchomości wybudowanej lub nabytej w latach 2007-2008. W terminie rozliczenia podatkowego należy nie tylko złożyć do Urzędu Skarbowego formularz PIT 39, ale jeszcze opłacić należny fiskusowi podatek.

Formularz PIT 39 musi uwzględniać przychód ze sprzedaży nieruchomości, ale podstawą opodatkowania takiej transakcji podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie dochód wynikający z przeprowadzanej transakcji zbycia. Z tego względu podatnik musi odrębnie ustalić wysokość przychodu ze zbycia nieruchomości oraz koszty poniesione w związku z przeprowadzeniem takiej transakcji.

Przychodem z odpłatnego zbycia nieruchomości jest przy tym wartość wyrażona w cenie określonej w umowie kupna-sprzedaży. Kosztem w takim przypadku są wydatki poniesione przez podatnika na:

  • akt notarialny,
  • ogłoszenia o sprzedaży mieszkania,
  • koszty pośrednictwa w sprzedaży mieszkania.

Przychód ze sprzedaży nieruchomości podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w zryczałtowanej formie, w wysokości 19% podstawy opodatkowania. Odliczeniu od przychodu podlegają generalnie wszystkie koszty, jakie właściciel mieszkania poniósł w okresie posiadania nieruchomości.

Podatnik w deklaracji PIT-39 nie będzie mógł skorzystać z żadnych ulg i odliczeń podatkowych, ani z możliwości złożenia deklaracji w preferencyjny sposób. Formularz PIT 39 nie może zostać złożony jako wspólna deklaracja współmałżonków, czy zeznanie podatkowe roczne osoby samotnie wychowującej dziecko.

PIT-39 nie będzie właściwym drukiem rozliczenia podatkowego, jeśli sprzedaż nieruchomości realizowana była w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej. Nie jest to możliwe, bowiem taka sprzedaż dotyczy majątku firmowego i wymaga rozliczenia w ramach przychodów pochodzących z pozarolniczej działalności przedsiębiorcy. 


Tematyka

Zobacz również

Do czego służy druk Pit39 ?

Rozliczenie podatkowe PIT musi być zawsze składane na odpowiednim druku podatkowym przez podatników. Muszą oni więc wiedzieć, dla kogo przeznaczony jest dany formularz na zeznanie roczne podatkowe. Jednym z kłopotliwych formularzy PIT jest druk Pit39. Nie jest on standardowym drukiem służącym na rozliczenie z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych z fiskusem. Kto zatem wypełni PITy na takich drukach? Kiedy PIT-39 znajduje swoje zastosowanie i w jakim terminie powinien on trafić do Urzędu Skarbowego?

Czytaj więcej

Przez Internet czy w Urzędzie? Roczny pit z Programem PITy 2015 do pobrania

Rozliczenie roczne 2015 podatnik może złożyć w Urzędzie Skarbowym, w okienku podawczym, albo skorzystać z usług poczty polskiej, lub wysłać pit przez Internet. Ta ostatnia możliwość nie jest jeszcze zbyt popularna wśród podatników, ale być może kolejny okres rozliczeń podatkowych spowoduje, że wielu z nas skorzysta z tej wygodnej możliwości dopełnienia swojego obowiązku podatkowego. W przesyłaniu pit przez Internet pomocny będzie program pity 2015.

Czytaj więcej

Najlepsze sposoby na bezbłędne rozliczenie roczne 2015, podatek dochodowy PIT 36, 37, 38, 39, 40

Na złożenie PIT-u jest wiele sposobów, przeczytaj o najpopularniejszych i najmniej zawodnych! Rozliczenia podatkowe PIT mają obowiązek złożyć wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli jakiekolwiek przychody w roku podatkowym. Nieprzekraczalny termin, jaki ich obowiązuje, to 30 kwietnia 2016 roku. Natomiast sposobów, w jaki to zrobią, jest co najmniej kilka. Jednym z najpopularniejszych sposobów składania rozliczenie za 2015 rok jest bezpośrednie, osobiste dostarczenie PIT-u do Urzędu Skarbowego, oczywiście w godzinach jego otwarcia. Ten sposób jest o tyle korzystny dla podatnika, że urzędnik, który przyjmie pit  za 2015 rok, od razu sprawdzi, czy formularz PIT jest poprawnie wypełniony. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń, podatnik będzie mógł natychmiast poprawić ewentualne błędy, omijając czasochłonną korespondencję pocztową z fiskusem. Do Urzędu Skarbowego warto przyjść z kopią zeznania rocznego, aby urzędnik przystawił na niej pieczątkę, która będzie stanowić dowód, że zeznanie podatkowe złożyliśmy na czas. Należy pamiętać, że kopię złożonego formularza PIT musimy archiwizować przez pięć lat. Właśnie tyle czasu ma Urząd Skarbowy na sprawdzenie rzetelności naszego zeznania podatkowego.

Czytaj więcej

Programem PITy 2015 przez internet 5 formularzy: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Bez posiadania tzw. podpisu elektronicznego przez Internet będziemy mogli wysłać następujące formularze pit: PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39, najwygodniej przy użyciu dostępnego na naszej stronie programu do rozliczeń - zapraszamy do pobierania!

Czytaj więcej