RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Pożyczanie pieniędzy od znajomych a uwzględnianie tego w rocznym Pit

Pożyczki od znajomych pozwalają na podreperowanie domowego budżetu i są nieocenioną pomocą w momencie, gdy musimy nagle przeprowadzić remont, albo zabraknie nam na przykład na wyprawkę dla dziecka do szkoły. Pożyczamy pieniądze na samochód, czy na zakup sprzętu elektronicznego. Nie ma w tym nic złego, o ile pożyczkobiorca wywiązuje się ze swojego zobowiązania wobec pożyczkodawcy. Czy jednak takie pożyczanie pieniędzy pomiędzy znajomych niesie za sobą pewne skutki skarbowe? Czy pożyczka od znajomych musi być wykazana w PIT pożyczkobiorcy lub pożyczkodawcy? Czy zestawienia PITy roczne takich osób będą musiały wyszczególniać szczegółowo kwotę pożyczki i ewentualnych pożyczek? Jak roczny Pit pożyczkobiorcy będzie wyglądał w takim przypadku?

 

Pożyczki od znajomych w przepisach podatkowych

Pożyczkobiorca pożycza pieniądze od znajomego zwykle na dużo korzystniejszych warunkach, niż w firmach pożyczkowych lub w bankach. W dobrym tonie jest oddanie pieniędzy z pożyczki terminowo, w umówionym czasie, wraz z odsetkami. Dla fiskusa taka dodatkowa kwota, jaką uzyska pożyczkodawca, będzie uznawana w świetle przepisów skarbowych jako przychód i będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób znajomych. Oznaczać to będzie, że nie sama pożyczka od znajomych, ale odsetki wpłacone na rzecz pożyczkodawcy będą musiały znaleźć swoje odzwierciedlenie w zestawieniach PITy roczne osób udzielających pożyczek.

Urzędnikom z Urzędu Skarbowego trudno jest wyśledzić wszystkie pożyczki gotówkowe udzielane i otrzymywane w gronie znajomych, niemniej, jeśli pożyczka udzielana jest w wysokiej kwocie, lepiej będzie ją zgłosić do fiskusa, aby uniknąć przykrych konsekwencji podatkowych, jeśli fakt udzielenia i uzyskania pożyczki zostanie wykryty w toku postępowania skarbowego. Zwłaszcza, jeśli pożyczka udzielana jest w formie bezgotówkowej, przelewem na konto znajomego, a później jest ona spłacana stopniowo przez pożyczkobiorcę, wraz  z odsetkami albo przelewana jednorazowo w trybie bezgotówkowym. Urząd Skarbowy ma możliwość sprawdzenia kont bankowych podatników i skontrolowania tego, od kogo pożyczamy pieniądze lub komu je oddajemy.

Jak pożyczać pieniądze między znajomymi zgodnie z prawem podatkowym?

Podatnicy w obawie przed koniecznością opłacenia podatku od pożyczki pomiędzy znajomymi, w ogóle nie zgłaszają jej fiskusowi, licząc na to, że nie zostanie ona wykryta przez urzędników. Niemniej, należy podkreślić, że nie każda pożyczka pieniężna udzielona pomiędzy znajomymi czy członkami rodziny będzie podlegała opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Zależy od tego, w jakiej wysokości jest udzielana pożyczka. Każdą pożyczkę pieniężną pomiędzy znajomymi należy zaewidencjonować i wykazać, wówczas fiskus nie będzie miał podstaw do nałożenia na podatników kary.

Przepisy skarbowe wskazują, jakie kwoty pożyczek pieniężnych nie podlegają opodatkowaniu. W zależności od tego, z jaką grupą podatkową mamy do czynienia, będzie to inna kwota graniczna:

  • 9.637 zł - jeżeli pożyczkobiorcą jest osoba zaliczona do I grupy podatkowej;
  • 7.276 zł - jeżeli pożyczkobiorcą jest osoba zaliczona do II grupy podatkowej;
  • 4.902 zł - jeżeli pożyczkobiorcą jest osoba zaliczona do III grupy podatkowej.

Takie kwoty wskazuje ustawa o podatku od spadków i darowizn. Określa ona, kto zaliczany jest do każdej z grup podatkowych w przypadku darowizn:

  • Do I grupy podatkowej zalicza się: małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, zięcia, synową, rodzeństwo, ojczyma, macochę i teściów.
  • Do II grupy podatkowej zalicza się: zstępnych rodzeństwa, rodzeństwo rodziców, zstępnych i małżonków pasierbów, małżonków rodzeństwa i rodzeństwo małżonków, małżonków rodzeństwa małżonków, małżonków innych zstępnych.
  • Do III grupy podatkowej zalicza się wszystkich pozostałych pożyczkobiorców, spokrewnionych lub nie z pożyczkodawcą.

Jeśli więc chodzi o pożyczki udzielane pomiędzy znajomymi, to takie pożyczki nie będą obłożone podatkiem dochodowym od osób fizycznych, jeśli wyniosą nie więcej niż 4902 zł od jednej osoby w ciągu 5 lat podatkowych. W takim wypadku należy jednak powiadomić Urząd Skarbowy o pożyczce i przekazać jej kwotę oficjalnie, np. za pośrednictwem przelewu bankowego. Konieczne będzie złożenie deklaracji PCC-3 i udokumentowanie otrzymania przez biorącego pożyczkę pieniężną na rachunek bankowy, rachunek w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub za pomocą przekazu pocztowego. Jeśli nie będziemy spełniać tych dwóch warunków - zgłoszenia pożyczki i potwierdzenia jej wysokości, wówczas będzie trzeba zapłacić podatek fiskusowi, niezależnie od wysokości pożyczki.


Tematyka

Zobacz również

Gdy pożyczka od brata przechodzi w formę darowizny - czy jest to możliwe i jak wpłynie na moje rozliczenie Pit

Pożyczenie pieniędzy na przykład od brata jest tańsze, szybsze i mniej ryzykowne (nie obawiamy się interwencji komornika w przypadku chwilowej niewypłacalności), niż zapożyczenie się w banku lub innej instytucji finansowej. Z kolei członkowie naszej rodziny zazwyczaj nie domagają się od nas deklaracji o zarobkach, wskazania żyrantów, czy wreszcie płacenia odsetek. Ale nawet pożyczka od brata może nakładać na nas obowiązek poinformowania Urzędu Skarbowego o otrzymaniu gotówki w tej właśnie formie. Czy jednak zawsze musimy dostarczać taką informację? I czy płacimy od takiej pożyczki – podatek? Oraz czy wykazujemy ten fakt w rozliczeniu Pit? W przypadku pożyczek od najbliższej rodziny — czyli osób należących do tak zwanej I grupy podatkowej (małżonka, zstępnych, wstępnych, pasierba, rodzeństwa, ojczyma i macochy) — mamy szansę w ogóle nie płacić podatku od otrzymanej kwoty. Obowiązuje tu jednak limit 9637 złotych. A zatem, jeżeli brat pożyczył nam na przykład 3000 złotych, nie zapłacimy podatku. Co więcej, pożyczek od najbliższej rodziny w kwocie nie przekraczającej 9637 złotych nie musimy nawet zgłaszać do Urzędu Skarbowego. Tym samym nie musimy ich wykazywać w naszych deklaracjach PITy.

Czytaj więcej

Czy istnieje możliwość ominięcia podatku od darowizny w rozliczeniu pit 2015?

Oczywiście nie każda darowizna może być objęta zwolnieniem z podatku, dlatego zanim popełnimy niedopatrzenie, lepiej przeczytajmy artykuł, by upewnić się, kiedy może przysługiwać nam takie zwolnienie, zaś kiedy powinniśmy koniecznie rozliczyć się z fiskusem z podatku od darowizny. Najbliższa rodzina obdarowanego może skorzystać ze zwolnienia podatkowego w przypadku otrzymania darowizny. Do najbliższej rodziny w przypadku ulgi podatkowej w podatku od spadku i darowizny wlicza się: małżonka, zstępnych, tj. dzieci, wnuki, prawnuki; wstępnych, tj. rodziców, dziadków, pradziadków, pasierba, rodzeństwo oraz ojczyma i macochę.

Czytaj więcej

Pożyczkodawca będący osobą fizyczną - rozliczenie z PITy 2015 Programem

Wydaje się, że przepisy podatkowe są niezwykle trudne, skomplikowane i nieoczywiste. A niezbyt jasna sytuacja podatkowa powoduje, że rozliczenie PIT 2015 konsultujemy z kompetentną osobą z biura rachunkowego lub udajemy się do urzędu skarbowego, aby wyjaśnić wątpliwe kwestie. Za każdym razem kiedy wypełniamy deklarację roczną dla fiskusa, jak np.: PITy 2015, wydaje się, że jest to kontekst nie do przejścia; mnóstwo obliczeń i kalkulacji. Na szczęście już od kilku lat z coraz większym sukcesem Program pity 2015 wkracza w życie podatników. Aplikację możesz pobrać za darmo ze strony internetowej; przekonasz się, że Twoje rozliczenie Pit2015 będzie łatwe, szybkie i bezbłędne. O tym, że program jest wart polecenia, świadczą rekomendacje Ministerstwa Finansów, Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, czy wreszcie kilku milionów podatników, którzy nie wyobrażają już sobie wypełniania pitów inaczej, niż z ww programem. Bez wychodzenia z domu możemy wypełnić każdy dostępny formularz: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT/B, D, 2K, O, Z, ZG, NIP-1 i NIP-3...

Czytaj więcej