RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Przy rozliczeniu PIT 2015 programem skorzystaj z ulgi nielimitowanej

Otrzymywanie prezentów od bliskich jest bardzo popularne. Mogą one mieć zarówno formę rzeczową, jak i pieniężną. Prezenty, niezależnie od tego, jaką mają postać, są traktowane przez prawo podatkowe jako darowizny. Sposób opodatkowania darowizn i spadków jest zależny od stopnia pokrewieństwa pomiędzy darczyńcą a obdarowanym. W bardzo wielu przypadkach, dla darowizn obowiązuje tzw. ulga nielimitowana, która umożliwia uniknięcie konieczności płacenia podatku. Trzeba jednak pamiętać, że czasem skorzystanie ze zwolnienia jest możliwe tylko po dopełnieniu określonych formalności, a nieprzestrzeganie procedury uprawniającej do zwolnienia może skutkować koniecznością zapłacenia podatku. Żadne działania nie muszą być wykonywane, jeżeli darowizna/prezent/spadek jest przekazywany przez małżonków posiadających wspólność majątkową, a także przez rodziców dziecku, pod warunkiem, że jest to w stosunku do dziecka świadczenie o charakterze alimentacyjnym.

 

Kwota darowizny nie ma żadnego wpływu na możliwość zwolnienia z podatku, a obowiązek powiadomienia urzędu skarbowego o dokonanej darowiźnie nie istnieje. Podatnicy mający obowiązek rozliczyć się z fiskusem, wypełniają rozliczenie roczne 2015 na normalnych zasadach. Otrzymana darowizna nie jest traktowana jako przychód z innego źródła i nie musi być wykazywana w formularzu PIT.

Dziedziczenie w rodzinie bez konieczności płacenia podatku jest możliwe także wtedy, gdy darowizna jest przekazywana na rzecz:

  • zstępnych,
  • wstępnych,
  • rodzeństwa,
  • małżonka, z którym nie posiada się wspólności majątkowej,
  • dziecka (świadczenia inne niż alimentacyjne).

Każdy z powyższych stopni powinowactwa pozwala na skorzystanie z ulgi nielimitowanej dla najbliższych. Trzeba jednak pamiętać, że jeżeli darowizna dokonana w ciągu pięciu lat, przekroczyła kwotę 9637 zł, warunkiem skorzystania z ulgi, jest powiadomienie o tym fakcie urzędu skarbowego. Zawiadomienie o otrzymaniu darowizny, musi zostać złożone a formularzu SD-Z2 (zgłoszenie o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych). Bardzo ważne jest przestrzeganie określonych w ustawie terminów. SD-Z2 musi wpłynąć do urzędu najpóźniej po miesiącu od momentu otrzymania darowizny. Jeżeli podatnik nie złoży powiadomienia, zostanie obciążony podatkiem od darowizn i spadków, którego nie wykaże wypełniając rozliczenie roczne w programie PIT 2015, gdyż do rozliczania podatku od darowizn i spadków wykorzystywany jest formularz SD-3.

W przypadku mniejszego stopnia powinowactwa, możliwość uniknięcia podatku od spadków i darowizn nie istnieje. Przekroczenie pięcioletniego limitu 9637 zł, powoduje powstanie obowiązku złożenia formularza podatkowego oraz odprowadzenia podatku w odpowiedniej wysokości. Płatność podatku staje się wymagalna po miesiącu od momentu otrzymania prezentu, darowizny lub spadku.

W przypadku podatku od darowizn i spadków, tak samo jak w przypadku podatku dochodowego od osób fizycznych, uchylanie się od uregulowania zobowiązania podatkowego, jest traktowane, jako wykroczenie skarbowe. Z tego powodu, zarówno wypełniając rozliczenie roczne 2015, jak i rozliczając podatek od darowizn i spadków, należy wykazać się należytą starannością, i wypełnić deklarację podatkową zgodnie ze stanem faktycznym. W przypadku wykrycia i udowodnienia przez urząd skarbowy nieprawidłowości w opłacaniu podatku, podatnik może zostać obciążony wysoką karą pieniężną.

Roczne zeznanie podatkowe warto wypełnić przy pomocy PIT 2015 programu. Rozliczenie się z fiskusem bez konieczności wychodzenia z domu jest nie tylko wygodne, ale również pozwala na znaczną oszczędność czasu. Podatnicy coraz chętniej korzystają z tej możliwości wypełnienia deklaracji rocznej, gdyż pozwala ona również na uniknięcie wielu błędów, które pojawiają się podczas uzupełniania formularzy PIT samodzielnie.


Tematyka

Zobacz również

Czy każdy rodzic jest uprawniony do skorzystania z ulgi na dziecko?

Wychowywanie i utrzymywanie dziecka jest podstawą do zastosowania w rozliczeniu rodzica ulgi na dziecko. Niemniej, nie są to jedyne warunki, jakie należy spełnić, aby rozliczenie roczne podatnika w sposób poprawny ujmowało ulgę rodzinną. Ulga na dziecko wymaga rozliczania się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej oraz wychowywania lub sprawowania opieki na dzieckiem co najmniej jeden dzień w ciągu roku podatkowego. Dodatkowo, musi to być dziecko niepełnoletnie lub pełnoletnie uczące się, bądź też dziecko niepełnosprawne, niezależnie od jego wieku. Jeśli podatnik chce zastosować ulgę rodzinną tylko na jedno dziecko, będzie też musiał w chwili obecnej spełnić kryterium dochodowe w PIT, tzn. jego dochód nie będzie mógł być wyższy od wyznaczonego ustawowo limitu. Jaki jest dokładny katalog warunków dla zastosowania w PIT ulgi na dziecko?

Czytaj więcej

Czy PIT drogą elektroniczną może uwzględniać jakąś ulgę podatkową?

W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku ustawodawca ujął zasady stosowania ulg podatkowych w rocznych rozliczeniach podatkowych. Preferencyjne PITy podatników stosujące ulgi podatkowe pozwalają na zoptymalizowanie wysokości podatku należnego fiskusowi z tytułu opodatkowania dochodów lub przychodów podatników podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Roczny Pit 2015 musi uwzględniać nowe zasady rozliczania niektórych ulg podatkowych. Ulga podatkowa na dziecko czy ulga internetowa przyznawana jest bowiem obecnie na innych zasadach, niż to dotychczas miało miejsce. Czy PIT drogą elektroniczną wysyłany do Urzędu Skarbowego również będzie mógł uwzględniać ulgi podatkowe, właściwe dla danych podatników?

Czytaj więcej

Czy abolicja podatkowa jest tym samym co ulga abolicyjna? Podatki a PITy 2015 Program

Generalnie pojęcie ulgi abolicyjnej, znanej z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ma niewiele wspólnego z pojęciem abolicji podatkowej. Warto wskazać najważniejsze różnice, które pozwolą na odróżnienie obu podanych terminów. Zapraszamy do przeczytania tego artykułu, w którym staramy się wyjaśnić pojęcie "abolicja podatkowa" oraz pojęcie "ulga abolicyjna".

Czytaj więcej