RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rodzaje formularzy podatkowych PITy 2015 - główne i załączniki

Z roku na rok podatnicy mają coraz mniej kłopotów z wypełnianiem zeznań dla fiskusa. Dzieje się tak dlatego, że formularze podatkowe posiadają wyczerpującą instrukcję wypełniania, a poza tym wiele osób decyduje się na to, by wypełniać  PITy 2015 drogą elektroniczną. Osoby, które miały takie możliwości i chęci, mogły zasięgnąć porady w biurze rachunkowym bądź skorzystać z opracowań dostępnych w internecie (gotowych bezpłatnych aplikacji komputerowych do rozliczeń rocznych typu PIT). PITy to przede wszystkim formularze główne, a te najbardziej powszechne, to PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28. Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych mogą skorzystać z ulg podatkowych. Aby móc odliczyć daną kwotę od podatku, trzeba spełnić dwa ogólne, formalne wymogi ustawodawcy podatkowego. Po pierwsze trzeba faktycznie być uprawnionym do skorzystania z preferencyjnych warunków, a po drugie należy wypełnić odpowiednie załączniki PIT. Najbardziej popularne formularze podatkowe, to druki pit o numerach 36, 37 oraz 28. Te dwa pierwsze wypełniają osoby, które  rozliczają się zasadach ogólnych.  Formularze główne PIT-36 wypełniają podatnicy, którzy czerpią przychody z tytułu umowy o pracę lub mają podpisane umowy zlecenia albo umowy o dzieło.

 

Jeśli dodatkowo w roku podatkowym, za który się rozliczamy, otrzymaliśmy wynagrodzenie z tytułu najmu (także rozliczanego na zasadach ogólnych w oparciu o stawkę 23%) lub otrzymaliśmy darowiznę, spadek, czerpaliśmy dochody z pracy za granicą, to jak najbardziej druk nr 36 będzie tym właściwym.

Podatnicy otrzymujący dochód tylko i wyłącznie od płatnika, czyli pracodawcy lub zleceniodawcy, są zobowiązani wypełnić formularz PIT-37. Zupełnie innym rozwiązaniem jest PIT-40. Tego rodzaju formularze główne wypełnia płatnik w imieniu swojego pracownika, tylko i wyłącznie na wyraźną prośbę tego ostatniego (pod warunkiem, że jest to proste indywidualne rozliczenie, nie razem z małżonkiem i nie z żadną szczególną preferencją podatkową, jak np.: ulga na dziecko).

PIT-28 dotyczy podatników rozliczających dochody na zasadzie podatku zryczałtowanego. W ten sposób mogą rozliczać się osoby prowadzące działalność gospodarczą albo osoby prywatne, które w zryczałtowanej formie regulują z fiskusem dochody np. z najmu mieszkania. Formularze podatkowe oparte o ryczałt muszą trafić do Urzędu Skarbowego najpóźniej do ostatniego dnia stycznia 2016, gdy rozliczamy się za rok ubiegły.

PITy 2015 w bardzo wielu przypadkach prócz głównego druku, posiadają także załączniki PIT. Najbardziej powszechnym jest druk PIT/O służący do rozliczenia rozmaitych odliczeń podatkowych. Szczególnie powszechne są odliczenia na dzieci, jest to tak zwana ulga prorodzinna, nazywana też rodzinną. Wielu podatników odliczało skrzętnie także ulgę na internet, która jest już praktycznie wygaszona, jak i ulgę za leki czy szerzej rozumianą ulgę rehabilitacyjną.

Wypełniając PITy 2015, zaczynamy od tego, iż wprowadzamy dane do odpowiednich załączników PIT, a dopiero w drugiej kolejności uzupełniamy formularze główne, gdyż druki podstawowe sumują podliczenia z wszelkich dodatkowych załączników. Jest to bardzo cenna i praktyczna uwaga formalna, która pomoże nowicjuszom w zakresie samodzielnego rozliczania rocznych deklaracji podatkowych efektywnie i wygodnie zabrać się za sporządzenie takiej właśnie deklaracji.

Wysyłając roczne zestawienia podatkowe do fiskusa - obojętne, czy zrobimy to za pośrednictwem tradycyjnej papierowej poczty czy poczty elektronicznej - pamiętajmy o archiwizowaniu wszelkich źródeł, z których korzystaliśmy do prawidłowego rozliczenia swoich dochodów i różnych ulg (szczególnie PIT-11, rachunki, faktury zakupowe), gdyż urzędnicy mają prawo do pięciu lat wstecz  przeprowadzić weryfikację poprawności otrzymanych od podatników zeznań rocznych PIT. W razie samodzielnego stwierdzenia pomyłki podatnikowi przysługuje prawo do złożenia korekty. Natomiast podkreślmy konieczność skrupulatnego przechowywania ww. zarchiwizowanych przez siebie źródeł, dla naszego własnego komfortu i bezpieczeństwa, bo powszechnie sporo się mówi o konieczności przechowywania potwierdzeń przekazania rocznego PIT fiskusowi (druk nadania listu poleconego, UPO albo stempel urzędnika skarbowego na kserokopii naszego zestawienia rocznego Pit), ale rzadko uwypukla się potrzebę właśnie archiwizowania różnych informacji zarobkowych etc., czy np. faktury na zakup leków, która jest potrzebna jako dokumentacja do ulgi rehabilitacyjnej. Mimo że takich faktur ani PIT-11 nie składamy do urzędu skarbowego, nie zapominajmy, iż fiskus ma prawo zażądać wglądu do tego typu dokumentów, a wtedy lepiej, byśmy ze spokojem otworzyli podręczną papierową teczkę czy plik w osobistym komputerze, wydobyli właściwy dokument, po czym bez przeszkód będziemy mogli go udostępnić urzędnikom do skontrolowania, i po krzyku.


Tematyka

Zobacz również

Do czego służy załącznik PIT/M

Podatnicy wypełniają swoje rozliczenia PITy na odpowiednich drukach podatkowych. Niemniej, prócz głównych deklaracji Pity w wielu przypadkach obligatoryjnie muszą wypełnić załączniki do rozliczenia głównego. Jednym z takich załączników jest załącznik PIT/M. Do czego służy i którzy podatnicy w praktyce będą zobowiązani do jego wypełnienia?

Czytaj więcej

PIT 37 i wszystkie możliwe załączniki do niego - informacje o najpopularniejszym formularzu PIT

Jednym z najbardziej popularnych i najczęściej wykorzystywanych rocznych formularzy podatkowych jest PIT 37. Formularz PIT tego rodzaju składają wszystkie osoby, które w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Pit-37 powinien trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Załączniki do pit37 wypełniają wyłącznie ci podatnicy, który w swoim rozliczeniu rocznym korzystają z ulg i odliczeń podatkowych, na podstawie ustawy o PIT. Jakie to będą załączniki?

Czytaj więcej

Formularze Pity główne i załączniki - czym się różnią

Podatnicy muszą składać formularze Pity chcąc wywiązać się z obowiązku podatkowego wobec fiskusa. Każdy podatnik wybiera takie PITy główne, które są zgodne z wybraną lub narzuconą im metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo, deklaracje główne mogą mieć odpowiednie PITy załączniki, które pozwalają między innymi na skorzystanie z ulg i preferencji podatkowych. Czym różnią się między sobą załączniki i PITy główne?

Czytaj więcej