Formularze PIT 2015 deklaracja PIT druki PITY 2015
Pobierz darmowy program do wypełniania pitów 2015 pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39 - PITy 2015 FORMAT

Rodzaje załączników PIT przy rozliczeniu programem PITy 2015

Druki PIT 2015 pdf nieaktywne, przeznaczone do wydruku i wypełnienia długopisem ręcznie

 

Aktywne druki PIT 2015 pdf do wypełnienia na komputerze i wydrukowania, automatycznie obliczające i weryfikujące wpisane kwoty

Bardzo często wraz właściwym formularzem podatkowym, podatnik ma obowiązek złożenia załączników. Program PITy 2015 umożliwia nie tylko wypełnienie formularzy podatkowych takich jak: PIT-16A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39, ale również wszystkich niezbędnych załączników. Wśród załączników, których złożenie może być wymagane wraz z rocznym zeznaniem podatkowym, można wymienić:

  • PIT/B,
  • PIT/D,
  • PIT-2K,
  • PIT/O,
  • PIT/M,
  • PIT/Z,
  • PIT/ZG.

Zanim wypełnimy rozliczenie roczne 2015, powinniśmy sprawdzić, jakie załączniki muszą zostać do niego dołączone. Brak wszystkich niezbędnych formularzy podatkowych, może spowodować konieczność złożenia korekty zeznania.

 

Załącznik PIT/B przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla podatników, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Jego złożenie może być wymagane w przypadku formularzy PIT-36 (podatek naliczany na zasadach ogólnych) i PIT-36L (podatek liniowy). W PIT/B należy wykazać wysokość dochodu bądź straty, który został osiągnięty przez przedsiębiorcę w trakcie danego roku podatkowego, w wyniku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Małżonkowie, którzy prowadzą firmę wspólnie i wypełniają jeden formularz PIT-36/PIT-36L, muszą w programie PITy 2015 wypełnić dwa oddzielne załączniki PIT/B.

Obowiązek wypełnienia załącznika PIT/D, mają jedynie te osoby, które na podstawie praw nabytych korzystają z obowiązujących w latach wcześniejszych ulg budowlanych (ulgi odsetkowej oraz ulgi na cele mieszkaniowe). PIT/D może zostać dołączony do formularza PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), PIT-36 lub PIT-37 (podatek naliczany na zasadach ogólnych). W przeciwieństwie do załącznika PIT/B, małżonkowie niezależnie od tego, czy składają rozliczenie roczne 2015 wspólnie czy oddzielnie, muszą dołączyć do zeznania tylko jeden PIT/D.

PIT-2K jest oświadczeniem o wysokości wydatków, które zostały poniesione przez podatnika na inwestycję, mającą na celu zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych. Złożenie załącznika PIT-2K jest konieczne do skorzystania z ulgi odsetkowej. Tak jak PIT/D, PIT-2K jest załącznikiem do formularzy: PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Dołącza się go do zeznania, tylko w pierwszym roku odliczania ulgi odsetkowej, a w latach kolejnych składa się PIT/D.

Załącznik PIT/O mają obowiązek złożyć wszyscy podatnicy korzystający z ulg oraz odliczeń zarówno od dochodu (darowizny, ulga rehabilitacyjna, ulga internetowa, ulga na nowe technologie, wpłaty na IKZE) i od podatku (ulga uczniowska, ulga na pomoc domową, ulga prorodzinna). Może być on składany zarówno z formularzem PIT-28, PIT-36 jak i PIT-37. Małżonkowie składający jedno rozliczenie roczne 2015 wypełniają jeden PIT/O, w przypadku składania oddzielnych deklaracji konieczne jest wypełnienie dwóch załączników.

Rodzice mający obowiązek rozliczenia się z fiskusem z dochodów osiągniętych przez swoje niepełnoletnie dzieci, muszą dołączyć do formularza PIT-36 załącznik PIT/M. Oba druki możemy w prosty sposób wypełnić, pobierając z Internetu program PITy 2015. W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, możliwe jest złożenie tylko jednego druku PIT/M.

PIT/Z dołączają do zeznania jedynie przedsiębiorcy, rozliczający się z urzędem skarbowym na formularzu PIT-36 lub PIT-36L, którzy korzystają z kredytu podatkowego. Kredyt tego typu, polega na odroczeniu konieczności zapłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku dochodowego. Niezależnie od wybranego sposobu rozliczenia małżonkowie muszą złożyć oddzielne załączniki PIT/Z.

Ostatnim załącznikiem, którego złożenie może być konieczne, jest PIT/ZG (dołączany do formularza PIT-36). Jest on przeznaczony tylko dla tych podatników, którzy w trakcie roku podatkowego osiągali dochody poza granicami kraju. Należy w nim wykazać wysokość dochodu z zagranicy oraz wysokość pobranych z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Wszystkie kwoty wpisane do PIT/ZG muszą zostać przeliczone na złote polskie.