RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rodzaje załączników PIT przy rozliczeniu programem PITy 2015

Bardzo często wraz właściwym formularzem podatkowym, podatnik ma obowiązek złożenia załączników. Program PITy 2015 umożliwia nie tylko wypełnienie formularzy podatkowych takich jak: PIT-16A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39, ale również wszystkich niezbędnych załączników.

 

Wśród załączników, których złożenie może być wymagane wraz z rocznym zeznaniem podatkowym, można wymienić:

  • PIT/B,
  • PIT/D,
  • PIT-2K,
  • PIT/O,
  • PIT/M,
  • PIT/Z,
  • PIT/ZG.

Zanim wypełnimy rozliczenie roczne 2015, powinniśmy sprawdzić, jakie załączniki muszą zostać do niego dołączone. Brak wszystkich niezbędnych formularzy podatkowych, może spowodować konieczność złożenia korekty zeznania.

Załącznik PIT/B przeznaczony jest tylko i wyłącznie dla podatników, którzy prowadzą własną działalność gospodarczą. Jego złożenie może być wymagane w przypadku formularzy PIT-36 (podatek naliczany na zasadach ogólnych) i PIT-36L (podatek liniowy). W PIT/B należy wykazać wysokość dochodu bądź straty, który został osiągnięty przez przedsiębiorcę w trakcie danego roku podatkowego, w wyniku prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej. Małżonkowie, którzy prowadzą firmę wspólnie i wypełniają jeden formularz PIT-36/PIT-36L, muszą w programie PITy 2015 wypełnić dwa oddzielne załączniki PIT/B.

Obowiązek wypełnienia załącznika PIT/D, mają jedynie te osoby, które na podstawie praw nabytych korzystają z obowiązujących w latach wcześniejszych ulg budowlanych (ulgi odsetkowej oraz ulgi na cele mieszkaniowe). PIT/D może zostać dołączony do formularza PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych), PIT-36 lub PIT-37 (podatek naliczany na zasadach ogólnych). W przeciwieństwie do załącznika PIT/B, małżonkowie niezależnie od tego, czy składają rozliczenie roczne 2015 wspólnie czy oddzielnie, muszą dołączyć do zeznania tylko jeden PIT/D.

PIT-2K jest oświadczeniem o wysokości wydatków, które zostały poniesione przez podatnika na inwestycję, mającą na celu zaspokojenie jego potrzeb mieszkaniowych. Złożenie załącznika PIT-2K jest konieczne do skorzystania z ulgi odsetkowej. Tak jak PIT/D, PIT-2K jest załącznikiem do formularzy: PIT-28, PIT-36 i PIT-37. Dołącza się go do zeznania, tylko w pierwszym roku odliczania ulgi odsetkowej, a w latach kolejnych składa się PIT/D.

Załącznik PIT/O mają obowiązek złożyć wszyscy podatnicy korzystający z ulg oraz odliczeń zarówno od dochodu (darowizny, ulga rehabilitacyjna, ulga internetowa, ulga na nowe technologie, wpłaty na IKZE) i od podatku (ulga uczniowska, ulga na pomoc domową, ulga prorodzinna). Może być on składany zarówno z formularzem PIT-28, PIT-36 jak i PIT-37. Małżonkowie składający jedno rozliczenie roczne 2015 wypełniają jeden PIT/O, w przypadku składania oddzielnych deklaracji konieczne jest wypełnienie dwóch załączników.

Rodzice mający obowiązek rozliczenia się z fiskusem z dochodów osiągniętych przez swoje niepełnoletnie dzieci, muszą dołączyć do formularza PIT-36 załącznik PIT/M. Oba druki możemy w prosty sposób wypełnić, pobierając z Internetu program PITy 2015. W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków, możliwe jest złożenie tylko jednego druku PIT/M.

PIT/Z dołączają do zeznania jedynie przedsiębiorcy, rozliczający się z urzędem skarbowym na formularzu PIT-36 lub PIT-36L, którzy korzystają z kredytu podatkowego. Kredyt tego typu, polega na odroczeniu konieczności zapłaty zaliczek na podatek dochodowy oraz podatku dochodowego. Niezależnie od wybranego sposobu rozliczenia małżonkowie muszą złożyć oddzielne załączniki PIT/Z.

Ostatnim załącznikiem, którego złożenie może być konieczne, jest PIT/ZG (dołączany do formularza PIT-36). Jest on przeznaczony tylko dla tych podatników, którzy w trakcie roku podatkowego osiągali dochody poza granicami kraju. Należy w nim wykazać wysokość dochodu z zagranicy oraz wysokość pobranych z tego tytułu zaliczek na podatek dochodowy. Wszystkie kwoty wpisane do PIT/ZG muszą zostać przeliczone na złote polskie.


Tematyka

Zobacz również

PIT 37 i wszystkie możliwe załączniki do niego - informacje o najpopularniejszym formularzu PIT

Jednym z najbardziej popularnych i najczęściej wykorzystywanych rocznych formularzy podatkowych jest PIT 37. Formularz PIT tego rodzaju składają wszystkie osoby, które w poprzednim roku podatkowym uzyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Pit-37 powinien trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, wraz ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Załączniki do pit37 wypełniają wyłącznie ci podatnicy, który w swoim rozliczeniu rocznym korzystają z ulg i odliczeń podatkowych, na podstawie ustawy o PIT. Jakie to będą załączniki?

Czytaj więcej

Formularze Pity główne i załączniki - czym się różnią

Podatnicy muszą składać formularze Pity chcąc wywiązać się z obowiązku podatkowego wobec fiskusa. Każdy podatnik wybiera takie PITy główne, które są zgodne z wybraną lub narzuconą im metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo, deklaracje główne mogą mieć odpowiednie PITy załączniki, które pozwalają między innymi na skorzystanie z ulg i preferencji podatkowych. Czym różnią się między sobą załączniki i PITy główne?

Czytaj więcej

Formularze podatkowe dostępne dla każdego w bezpłatnym Programie PITy 2015

Kiedy niebłagalnie zbliża się początek nowego roku, nieubłaganie zbliża się też termin naszego rozliczenia z urzędem skarbowym. A co za tym idzie i czas wypełniania formularzy podatkowych, na których sporządzamy rozliczenie roczne 2015. Do wyboru w chwili obecnej mamy dwie wersje druku pit 2015; formę papierową i jej opcję elektroniczną. O ile wersja elektroniczna daje nam nieograniczone możliwości poprawy, czy też zmiany naszego zeznania rocznego, o tyle papierowe odpowiedniki formularzy podatkowych w przypadku konieczności poprawek, przysporzą nam jedynie problemu. A to za sprawą konieczności ponownego przepisania naszego druku Pit 2015.

Czytaj więcej