RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rozliczanie dochodów kapitałowych w PITy 2015 Programie

Fiskus wymaga od podatników szczegółowych zeznań na temat zarobków pochodzących z różnych źródeł. Jeśli w roku podatkowym, za który się rozliczamy zarobiliśmy jakiś kapitał, to wypełniamy druk PIT-38. Według ustawodawcy - dochody kapitałowe powinny być rozumiane jako wpływy ze sprzedaży lub krótkoterminowego, płatnego pożyczenia papierów wartościowych. Kolejną grupą tak zwanych kapitałów - są udziały, akcje spółek posiadających osobowość prawną. Warto od razu wspomnieć, iż PITy 2015 Program - to wspaniały pomocnik niezależnie od tego, czy wypełniamy PIT-38, PIT-37, czy też inny. Nasze rozliczenie roczne 2015 winno być przedłożone fiskusowi do dnia 30 kwietnia 2016 roku. Jeśli uzyskaliśmy choćby minimalny zysk ze sprzedaży akcji spółki lub zarobiliśmy cokolwiek na giełdzie papierów wartościowych, to należy się nam zwrot nadpłaconego podatku. Jeśli gramy na giełdzie poprzez biuro maklerskie, to wypłaca nam ono wynagrodzenie pomniejszone już o podatek. Sami nie musimy odprowadzać do Urzędu Skarbowego podatku, ale nadwyżka trafi do nas już z pominięciem domu maklerskiego. W takim przypadku pit 2015 będzie oczywiście formularzem nr 38, na którym ujawnimy nasze faktyczne dochody kapitałowe. 

 

Pamiętajmy, iż jeśli mamy jakieś wątpliwości w kwestii wypełniania naszego zeznania podatkowego lub jeśli po prostu chcemy dopełnić rocznego zaznania szybko i sprawnie, powinniśmy odnaleźć w sieci internetowej PITy 2015 Program i zainstalować na dysku twardym swego komputera. W takiej sytuacji rozliczenie roczne 2015 może zaoszczędzić nam czas na zastanawianie nad prawidłowością samodzielnej deklaracji podatkowej oraz wielu nerwów i niepewności, co do prawidłowego wypełniania formularzy. Nasz pit 2015 wypełniany na aktywnych dokumentach PDF - będzie w ww programie na bieżąco sprawdzany. Wystarczy podać odpowiednie dane, wystarczy korzystać z informatora, a kreator poprowadzi nas zupełnie swobodnie po zagadnieniach związanych z naszymi podatkami, dochodami itd.

Dochody kapitałowe, to ciekawe zagadnienie, także pod względem przeliczania ewentualnych dochodów z waluty obcej na polskie złotówki. Program podpowie nam, iż należy w takim oto przypadku dokładnie sprawdzić datę wpływu gotówki na nasze konto bankowe, a następnie otworzyć powszechnie dostępną w Internecie historię kursów Narodowego Banku Polskiego. Teraz postępujemy według restrykcyjnych nakazów ustawodawcy, czyli przyjmujemy średni kurs NBP taki, jaki był aktualny dokładnie na dzień roboczy poprzedzający wpływ waluty obcej na konto podatnika, lub kiedy własnoręcznie pokwitował on odbiór gotówki.

Dzięki temu przepisowi prawa skarbowego - wiemy dokładnie, ile zarobiliśmy pieniędzy po przeliczeniu waluty obcej na naszą walutę rodzimą. Taką kwotę wpisujemy w odpowiednią rubrykę na naszym formularzu PIT-38. Pamiętajmy, iż wszelkie wpisywane przez nas dane muszą być zgodne z dowodami wpływów. W żadnym wypadku nie wolno nam wpisywać kwot orientacyjnych, wszelkie zadeklarowane wartości liczbowe muszą być zgodne ze stanem faktycznym tak, abyśmy byli w stanie udowodnić fiskusowi naszą prawdomówność.

Wypełnianie formularzy w Pity 2015 Programie jest niezwykle łatwe i użyteczne, należy wcześniej przygotować sobie jedynie wszystkie dokumenty, z jakich będziemy spisywać dane liczbowe.


Tematyka

Zobacz również

Zeznanie podatkowe PIT drogą internetową, czyli merytoryczna wartość e-deklaracji i łatwość wypełniania zobowiązania podatkowego

Za rok 2012 złożono ponad 3,5 mln e-deklaracji, czyli o 75% więcej niż za rok 2011. To efekt nie tylko kampanii promocyjnej Ministerstwa Finansów, ale również rezultat poprawy funkcjonalności systemu i wynik wprowadzenia ułatwień dla podatników. Nie bez znaczenia jest również fakt, że składając zeznanie podatkowe PIT drogą elektroniczną, możemy liczyć na szybszy zwrot nadpłaconego podatku. Dlaczego? Ponieważ dzięki platformie e-Deklaracje możliwe jest szybsza ewidencja i księgowanie złożonych deklaracji Pity. Wysłanie formularza przez Internet zmniejsza również ryzyko popełnienia błędu, a w razie pomyłki umożliwia szybką korektę.

Czytaj więcej

Rozliczenie straty z transakcji kapitałowych w PITy 2015 programie

Inwestując na rynku giełdowym, na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie można liczyć na wysokie zyski w krótkim czasie. Inwestorzy nie tylko kupują akcje, ale również obligacje i certyfikaty strukturyzowane, notowane na giełdzie. Są to transakcje kapitałowe, które mogą przynieść zyski, ale również inwestor może ponieść w wyniku takiej inwestycji stratę. Niektóre produkty strukturyzowane nie zapewniają pełnej ochrony kapitału, a jest ona jedynie warunkowa. Oznacza to, że kapitał zainwestowany przez inwestora w taki produkt będzie chroniony, ale tylko wówczas, gdy zaistnieją wskazane w umowie nabycia produktu, warunki rynkowe. Upraszczając, na inwestycjach w produkty strukturyzowane można również stracić. Taka strata, podobnie jak dochód uzyskiwany z transakcji kapitałowych, musi znaleźć swoje odzwierciedlenie w rozliczeniu rocznym. Transakcje kapitałowe generujące straty mogą stanowić podstawę odliczenia od dochodu w formularzu PIT.

Czytaj więcej

Zmiany w stawkach i zasadach rozliczeń PIT w 2015, zaktualizowany program pity na 2015

kalkulator PIT 2015 rozliczenie podatku – czy czekają nas zmiany? Zanim zdecydujemy się rozliczyć z fiskusem, wykorzystując na przykład program do rozliczenia pit, warto sprawdzić, czy nastąpiły jakieś zmiany w porównaniu do poprzednich lat.

Od początku 2015 r. rozliczamy się z fiskusem wedle dwóch, a nie jak wcześniej – trzech stawek PIT. Dotychczasowe 19, 30 i 40 procent zostały zastąpione przez 18 i 32 procent. Wyższy próg podatkowy (32 procent) dotyczy jednak wyłącznie osób, które w ubiegłym roku osiągnęły dochody na kwotę ponad 85 528 zł. Dla większości z nas taki dochód to tylko marzenie – pochwalić się nim może zaledwie co setny podatnik. Niezmieniona pozostaje kwota dochodu wolna od opodatkowania, która wynosi 3091 zł.

Czytaj więcej