RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rozliczenie formularza PIT-16A dla karty podatkowej w PITy 2015 programie

Karta podatkowa jest uproszczonym sposobem poboru podatku dochodowego od osób fizycznych. Od innych metod naliczania podatku różni ją to, że w celu określenia wysokości należnego podatku, nie jest ustalana podstawa opodatkowania. Prawo do wyboru karty podatkowej przysługuje osobom, które prowadzą własną działalność gospodarczą, a także niektórym spółkom cywilnym. Podatnicy korzystający z karty podatkowej mają obowiązek złożyć rozliczenie roczne 2015 tak samo jak osoby korzystające z innych form opodatkowania. Ostatecznym terminem złożenia zeznania jest 31 stycznia 2016 roku. Do rozliczenia z urzędem skarbowym należy wykorzystać PIT-16A druk, który można pobrać jako papierowy formularz w każdym urzędzie albo z Internetu w formie elektronicznej – albo wypełnić w programie PITy 2015.

 

W PIT-16A nie wykazuje się wysokości osiągniętego dochodu, a jedynie wysokość składek na ubezpieczenie zdrowotne, które podatnik opłacił w ciągu danego roku.

Aby móc płacić podatek w formie karty podatkowej, należy najpierw w terminie do 20 stycznia złożyć we właściwym urzędzie skarbowym wniosek na formularzu PIT-16. Po jego otrzymaniu urzędnik ustala wysokość podatku, jaką podatnik będzie opłacał w ciągu danego roku. Przy ustalaniu wysokości zobowiązania podatkowego brany jest pod uwagę nie tylko rodzaj działalności, ale również liczba zatrudnianych osób oraz miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Podatek należy zapłacić do siódmego dnia każdego miesiąca, przy czym jest to płatność za miesiąc ubiegły.

Rozliczenie roczne 2015 na formularzu PIT-16A można bez większych problemów wysłać w formie e-deklaracji. W tym celu należy pobrać z Internetu, wspomniany już wcześniej, program PITy 2015, który nie tylko przeprowadzi nas przez proces wypełniania zeznania, ale również umożliwi wysłanie wypełnionego formularza za pośrednictwem sieci internetowej.


Tematyka

Zobacz również

Ciekawe PITy 2015 - Karta podatkowa a etat

Podatnik uzyskujący dochody z pracy zawodowej, na etacie, wypełnia zeznania PITy 2015 na formularzu PIT-37. Takie deklaracje podatkowe PITy 2015 przeznaczone są dla podatników, którzy osiągali w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych według skali podatkowej. Należy powiedzieć, że rozliczenie roczne 2015 na druku PIT-37 umożliwia podatnikowi skorzystanie z licznych ulg i preferencji podatkowych.

Czytaj więcej

Aktualne formularze PIT w PITy 2015 programie

Niejednokrotnie zdarza się, że podatnicy zaskakiwani są zmianami w przepisach prawa. Pociągają one za sobą także zmiany w formularzach podatkowych. Przykładem może być zmiana dotycząca odejścia od używania Numerów Identyfikacji Podatkowej (NIP) przez osoby nieprowadzące działalności gospodarczej. Za sobą mamy także zmianę dotyczącą przekazywania 1% na rzecz organizacji pożytku publicznego, liczne zmiany co do korzystania z przysługujących nam ulg i odliczeń podatkowych, czy zmiany w przepisach dotyczących opodatkowania osób samotnie wychowujących dziecko, a to tylko niektóre z licznych przykładów. Można przyjąć, że każdego roku ordynacja podatkowa i pozostałe ustawy podatkowe ulegają zmianie, a co za tym idzie – zmieniają się także formularze do rozliczania, jakimi są PITy. Trudno sobie wyobrazić, aby każdy podatnik śledził wszystkie te zmiany, był na bieżąco z każdym przepisem podatkowym i miał świadomość, kiedy i w jaki sposób zmienią się w danym roku formularze. Z pewnością nie każdy wie, jakie zmiany czekają nas w związku z rozliczeniem PIT 2015.

Czytaj więcej