RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rozliczenie osób samotnie wychowujących dziecko za pomocą programu PITy 2015

Dla większości osób sama myśl o konieczności wypełniania formularzy dla fiskusa nie kojarzy się z czymś bardzo przyjemnym. Jest to oczywiście pewna uciążliwość, ale jednak nie przesadzajmy, fiskus nie nakazuje nam przychodzić do siebie zbyt często, przecież rozliczenie roczne 2015 wypełnia się tylko raz, a kolejny taki obowiązek czeka nas dokładnie za rok. W tym miejscu należy dodać, iż sporą dogodnością jest możliwość skorzystania z darmowego kreatora pit 2015, który w bardzo czytelny sposób podpowie nam, które dokumenty wypełniać, jak to zrobić by nie popełnić błędu. Podatnicy powinni być zainteresowani takim ułatwieniem.  PITy 2015 program oczywiście pomoże wypełnić formalności wszystkim tym, którzy chcą samodzielnie zrobić swoje zeznanie podatkowe, nie posiłkując się biurem rachunkowym. Program podpowie, iż stan cywilny ma znaczenie podczas wypełniania deklaracji podatkowych. Okazuje się, iż rozliczenie osób samotnie wychowujących dzieci nie jest skomplikowane, ale nie tyczy się tylko tego rodzica, który nie pozostaje w związku małżeńskim z drugim rodzicem dziecka.

 

Jeśli zdarzy się taka sytuacja, iż jedno z rodziców pozostaje w zakładzie karnym, albo ma częściowo odebrane prawa rodzicielskie, to drugi rodzic z punktu widzenia Urzędu Skarbowego samotnie wychowuje swojego potomka lub potomków niezależnie od tego, czy prawnie małżeństwo trwa, czy zostało zakończone.

Jak się okazuje rozliczenie pit 2015 nie musi być trudne, wszelkie niuanse prawne i skarbowe pomaga rozwikłać PITy 2015 program do rozliczania się z fiskusem, ten może zostać ściągnięty zupełnie za darmo z internetu na twardy dysk komputera podatnika. Pewne wątpliwości mieli na pewno małżonkowie będący w separacji. Teoretycznie jedno z nich wychowuje dziecko lub dzieci, ale małżeństwo trwa nadal, gdyż nie zakończyło się definitywnym rozwodem. Jak się okazuje, pit 2015 jako osoba samotnie wychowująca dziecko może w tej sytuacji wypełnić jedno ze współmałżonków będących w prawnej separacji. Nie przypadkowo użyto tu terminu „prawnej”, należy bowiem pamiętać, iż status cywilny małżeństwa, separacji, rozwodu musi być zatwierdzony przez właściwy organ państwowy. Nie może to być umowa między skonfliktowanymi małżonkami, którzy na przykład mieszkają osobno, gdyż w świetle prawa tacy podatnicy wspólnie wychowują dziecko lub dzieci, mimo że w praktyce może to wyglądać zupełnie inaczej. W takiej oto sytuacji, podatnik musi pamiętać, iż jego rozliczenie roczne 2014 jako osoby samotnie wychowującej dziecko nie ma podstaw prawnych i jest wadliwe.

Niezależnie od statusu rodzinnego, cywilnego podatnicy są zobowiązani do przedłożenia w Urzędzie Skarbowym najpóźniej do dnia 30 kwietnia 2016 roku swoje zeznanie roczne za rok 2015. Ustawodawca wyznaczył dzień 30 kwietnia każdego roku jako datę krańcową a jej przekroczenie grozi sankcjami karnymi. Chodzi tu w głównej mierze o kary finansowe. Jedynym odstępstwem od tego terminu może być fakt, iż dzień 30 kwietnia nie przypada w dzień roboczy, w takiej sytuacji ustawodawca ustanawia datę krańcową na pierwszy kolejny dzień roboczy.


Tematyka

Zobacz również

Czy w deklaracji PIT drogą elektroniczną można skorzystać z ulgi rodzinnej?

Wychowywanie dziecka wiąże się z koniecznością łożenia na jego utrzymanie. Biorąc to pod uwagę, rząd zdecydował się jakiś czas temu na wprowadzenie do rozliczeń podatkowych PIT ulgę prorodzinną. Taka ulga rodzinna miała stanowić poniekąd zachętę dla młodych rodzin do posiadania dziecka lub dzieci. Obecnie, deklaracja PIT rodziców może uwzględniać ulgę na dziecko, ale wyłącznie po spełnieniu założonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunków. PITy z ulgą prorodzinną złożą rodzice, których w ciągu roku podatkowego przynajmniej jeden dzień sprawowały opiekę lub wychowywały dziecko. Czy składając Pit drogą elektroniczną rodzice nadal będą mogli skorzystać z ulgi na dziecko? Jak tego dokonać?

Czytaj więcej

Czym dokładnie jest status samotnego rodzica i jakie preferencje podatkowe zapewnia?

Samotni rodzice muszą podołać obowiązkowi wychowania i utrzymania dziecka lub dzieci bez pomocy drugiej osoby. Z założenia, status samotnego rodzica właśnie na tym polega, że rodzic sam pracuje i utrzymuje dziecko z  własnych dochodów, bez wsparcia drugiego rodzica lub partnera czy partnerki. Dla takich podatników fiskus przygotował określone preferencje podatkowe. Rozliczenie roczne samotnych rodziców może być złożone na preferencyjnych warunkach, jako zestawienie PIT osoby samotnie wychowującej dziecko. Pity składane w taki sposób pozwalają na zoptymalizowanie wysokość opłacanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego. Jak w przepisach podatkowych definiowany jest status samotnego rodzica?

Czytaj więcej

Czy rozwód w trakcie roku podatkowego umożliwia mi rozliczenie PIT 2015 z dzieckiem?

Jeśli chodzi o wiek, zawsze możemy rozliczyć się wspólnie z dzieckiem małoletnim, czyli takim, które nie ukończyło 18 lat. Należy jednak pamiętać, że zawarcie przez dziecko małżeństwa przed 18 rokiem życia jest równoznaczne z osiągnięciem przez nie pełnoletniości. Oczywiście w takiej sytuacji nie może być mowy o wspólnym zestawieniu pit 2015 z rodzicem. Z kolei bez względu na wiek dziecka, możemy się z nim wspólnie rozliczać, jeśli przysługuje mu zasiłek pielęgnacyjny lub renta socjalna.

Czytaj więcej

Czy każda osoba rozwiedziona zachowuje prawo do rozliczenia Pit 2015 z dzieckiem

Jak podaje ustawodawca podatkowy, osobami korzystającymi z ulgi na dzieci (biologiczne bądź adopcyjne) są ich rodzice i/lub opiekunowi prawni. Organa skarbowe nie wnikają zaś w stan tak zwany cywilny, jaki istnieje pomiędzy rodzicami. Swoje rozliczenie Pit 2015 może złożyć ojciec lub matka, przyjmując sto procent limitu ulgi na dziecko (czyli 1112,04 zł. na jednego potomka). Oboje rodzice mogą także podzielić ten limit między siebie po równo lub też w odpowiednich proporcjach. Warunkiem jest tutaj fakt przebywania z dzieckiem, łożenia na jego utrzymanie, sprawowania rzeczywistej opieki.

Czytaj więcej