RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rozliczenie PIT metodą skali podatkowej - jaki formularz?

Najpopularniejszą, wręcz standardową formą rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, jest metoda skali podatkowej. Mowa tu o opodatkowaniu podatkiem PIT na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali - 18 i 32%. Skala podatkowa wymusza na podatnikach rozliczanie się z Urzędem Skarbowym na jednym z dwóch popularnych formularzy Pity - pit-36 i pit-37. Jaki formularz PIT powinni wybrać podatnicy i czym kierować się przy podejmowaniu takiej decyzji? Jak skonstruowane powinno być rozliczenie PIT przy opodatkowaniu skalą podatkową?

 

Skala podatkowa w teorii

Jedną z metod rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych jest zastosowanie dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Z możliwości rozliczania się corocznie na drukach PIT przy użyciu takiej metody korzystają zarówno osoby fizyczne, jak i przedsiębiorcy.

Opodatkowanie według skali podatkowej posiada dwa progi 18 i 32%, a podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód podatnika z poprzedniego roku, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Podatek naliczany jest zgodnie z zasadą:

  • 18% minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł dla dochodu do 85 528 zł,
  • 14 839, 02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł  dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Dochody podatnika mogą zostać pomniejszone o kwotę zmniejszającą podatek w wysokości 556,02 zł. Jeśli podatnik opodatkowany według skali podatkowej osiąga dochód w wysokości 3091 zł w ciągu roku podatkowego, nie będzie musiał dopełniać obowiązku zapłaty podatku.

W rozliczeniach Pity według skali podatkowej podatnicy mogą skorzystać z licznych ulg i preferencji podatkowych, między innymi mogą złożyć swój pit jako deklarację wspólną z małżonkiem lub deklarację osoby samotnie wychowującej dziecko.

Osoby rozliczające się za pośrednictwem skali podatkowej przy wypełnianiu swoich formularzy Pit muszą bazować na ewidencji przychodów i kosztów lub informacjach o wysokości osiągniętych w poprzednim roku podatkowym przychodów oraz poniesionych kosztów.

Jaki formularz PIT?

Przy pozyskiwaniu dochodów w poprzednim roku podatkowym opodatkowanych na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, podatnik może rozliczać się z fiskusem przy zastosowaniu formularza PIT-37 lub PIT-36. Wybór odpowiedniego druku na rozliczenie roczne PIT zależy od tego, czy przychody podatnika w poprzednim roku podatkowym były pozyskiwane przez niego samodzielnie, tj. bez pośrednictwa płatnika, czy też za jego pośrednictwem. W pierwszym przypadku znajduje zastosowanie druk pit 36. Jest on przeznaczony dla podatników, którzy w poprzednim roku samodzielnie opłacali i obliczali podatek lub zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych. Z kolei pit 37 przypisany jest generalnie do podatników, którzy uzyskiwali dochody opodatkowane skalą podatkową, ale za pośrednictwem płatnika, np. pracodawcy.

Druk podatkowy odpowiedni dla skali podatkowej można złożyć samodzielnie, z wykorzystaniem papierowego formularza zanosząc go osobiście do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika Urzędu Skarbowego albo wysyłając go listem poleconym. Można także posłużyć się w tym przypadku e-deklaracją podatkową. Bez względu na to, czy podatnik rozlicza się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych na formularzu PIT-36 czy PIT-37, musi on trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego.


Tematyka

Zobacz również

Czym się kierować przy wyborze odpowiedniego formularza PIT dla siebie?

Podatnicy rozliczają się z fiskusem z tytułu uzyskanych w poprzednim roku przychodów lub dochodów, objętych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wybór odpowiedniego formularza PIT powinien opierać się o to, z jakiego źródła pochodzą dochody bądź przychody podatnika z ubiegłego roku podatkowego. Problem pojawia się wtedy, gdy podatnik uzyskiwał dochody i przychody z kilku różnych źródeł, opodatkowanych w zupełnie odmienny sposób. Pamiętajmy, że różnice między drukami Pity nie są przypadkowe, bowiem w inny sposób rozlicza się na przykład dochody opodatkowane podatkiem liniowym, a inaczej przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Jak wybrać odpowiedni na swoje rozliczenie podatkowe formularz PIT?

Czytaj więcej

Pity 2015 program instalacja i wybór właściwego formularza PIT 2015

"PITy 2015 program" reklamowany jest jako niezwykle praktyczne narzędzie do rozliczania pitów, przy tym bardzo łatwe w obsłudze. Rzeczywiście, ten darmowy program posiada wiele zalet ujawniających się podczas użytkowania. Również instalacja tej aplikacji nie należy do zadań trudnych. Program do pobrania jest na stronie epity.pl lub pity2015program.pl. Należy kliknąć w ikonę z napisem „pobierz”, by uruchomić ściąganie aplikacji na własny komputer. Dobrze jest w tym czasie zamknąć okna wszystkich aplikacji, by nie blokowały instalacji. Kolejnym krokiem jest uruchomienie programu i wybór nowego formularza, aby przejść do tworzenia własnego zeznania podatkowego. Ponieważ program pozwala na zamknięcie niedokończonego formularza i powrót do edycji, w przyszłości będziemy mogli wybrać nowy formularz lub otworzyć poprzedni.

Czytaj więcej