RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Rozliczenie ulgi prorodzinnej - PITy 2015 program

Niemal każdy podatnik wychowujący przynajmniej jedno dziecko odlicza kwotę ulgi prorodzinnej od podatku. Dyskusyjne jest to, czy ulga rzeczywiście jest pomocna i czy podatnicy biorą pod uwagę jej istnienie przy zakładaniu lub powiększaniu rodziny. Pewne jest natomiast, że podatnicy z uwagą śledzą wprowadzane zmiany dotyczące limitów dochodów rodziców odliczających ulgę od podatku. Po ostatniej zmianie przepisów dotyczących ulgi prorodzinnej sądzono, że niewiele osób będzie mogło z niej skorzystać. Okazuje się jednak, że podniesiono próg dochodów, więc okazję do skorzystania z ulgi będzie mieć więcej podatników, niż na początku sądzono. Od 2014 roku, rodzice posiadający jedno dziecko, które razem osiągają roczne dochody wyższe niż 112 tysięcy złotych stracą do niej prawo. Natomiast w rodzinie z trójką i więcej dzieci, bez względu na osiągnięty dochód, ulga na trzecie dziecko wzrośnie o 50 procent, a na czwarte i każde kolejne o 100 procent. Z kolei dla rodziców wychowujących dwoje dzieci, bez względu na osiągnięty dochód, ulga nie ulegnie zmianie. Ulgą prorodzinną nie będą objęci rodzice wychowujący jedno dziecko, nie będący w związku małżeńskim, których dochód roczny przekroczy 56 tys. zł. Podwyżka w przypadku posiadania jednego dziecka nie jest jednak tak wysoka, jak mogłoby się wydawać ze ze względu na rosnącą inflację.

 

Jako podatnicy, kwotę ulgi prorodzinnej w rozliczeniu rocznym 2015 odliczamy od podatku, a końcowa kwota przysługującego nam odliczenia zależy od liczby posiadanych dzieci. Nie ma tu górnej granicy ilości posiadanych dzieci – możemy odliczyć tę ulgę tyle razy, ile latorośli posiadamy. Aby skorzystać z ulgi, należy wypełnić formularz PIT-0 oraz deklarację główną (np. PIT-37). Koniecznym jest podanie liczby dzieci i ich numerów PESEL w zeznaniu podatkowym. Warto wiedzieć, że ulga ta przysługuje nie tylko w związku z wychowywaniem małych dzieci, ale także tych pełnoletnich. Jeśli pełnoletnie dzieci zgodnie z odrębnymi przepisami otrzymywały zasiłek (dodatek) pielęgnacyjny lub rentę socjalną, to nie ma znaczenia ich wiek.

Natomiast w przypadku pełnoletnich dzieci uczących się, przysługuje ulga prorodzinna do ukończenia przez nie 25 roku życia, jeśli w danym roku podatkowym nie uzyskały dochodów lub lub ich dochód nie przekroczył kwoty ustalonej odrębnymi przepisami.

Jeśli korzystamy z ulgi prorodzinnej, jesteśmy zobowiązani do przedstawienia odpowiednich zaświadczeń niezbędnych do ustalenia naszego prawa do odliczenia, o ile zażądają tego od nas organy podatkowe lub organy kontroli skarbowej. Powinniśmy więc dysponować w szczególności odpisem aktu urodzenia dziecka, zaświadczeniem sądu rodzinnego o ustaleniu opiekuna prawnego dziecka, odpisem orzeczenia sądu o ustaleniu rodziny zastępczej lub zaświadczeniem o uczęszczaniu pełnoletniego dziecka do szkoły. Wymienionych dokumentów nie przekazujemy jednak łącznie z zeznaniem podatkowym. W danym roku podatkowym naszym obowiązkiem jest wpisać tylko ilość posiadanych dzieci na deklaracji. Dokumenty mamy obowiązek przekazać dopiero na żądanie organu kontrolującego.

Możemy proces odliczania ulgi prorodzinnej uczynić znacznie szybszym i prostszym. Wystarczy ściągnąć i zainstalować PITy 2015 program. Aplikacja jest całkowicie darmowa, a przy tym niezwykle użyteczna – pozwala na łatwe i bezproblemowe wypełnienie rozliczenia rocznego 2015. Aplikacja przypomni nam o wpisaniu naszych danych osobowych czy wypełnieniu niezbędnych rubryk w formularzu. PITy 2015 program ułatwi nam odliczenie każdej ulgi, nie tylko prorodzinnej. Po ukończeniu rozliczania możemy wydrukować formularz, podpisać go i zanieść do urzędu skarbowego. Możemy też uniknąć stania w długich kolejkach i rozliczenie wysłać za pośrednictwem internetu.


Tematyka

Zobacz również

Czy w deklaracji PIT drogą elektroniczną można skorzystać z ulgi rodzinnej?

Wychowywanie dziecka wiąże się z koniecznością łożenia na jego utrzymanie. Biorąc to pod uwagę, rząd zdecydował się jakiś czas temu na wprowadzenie do rozliczeń podatkowych PIT ulgę prorodzinną. Taka ulga rodzinna miała stanowić poniekąd zachętę dla młodych rodzin do posiadania dziecka lub dzieci. Obecnie, deklaracja PIT rodziców może uwzględniać ulgę na dziecko, ale wyłącznie po spełnieniu założonych w przepisach ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych, warunków. PITy z ulgą prorodzinną złożą rodzice, których w ciągu roku podatkowego przynajmniej jeden dzień sprawowały opiekę lub wychowywały dziecko. Czy składając Pit drogą elektroniczną rodzice nadal będą mogli skorzystać z ulgi na dziecko? Jak tego dokonać?

Czytaj więcej

Zmiany w uldze rodzinnej - zeznania Pity

Rozliczenie roczne z ulgą na dziecko składają w Urzędach Skarbowych w całej Polsce, jak również w trybie online podatnicy, którzy spełniają wymagania ustawowe. Ulga prorodzinna jest tym korzystniejsza, im więcej dzieci w rodzinie posiadają podatnicy. Jak powinny być wypełniane zeznania Pity z ulgą na dziecko, jeśli w 2015 roku zostały wprowadzone pewne zmiany w uldze rodzinnej?

Czytaj więcej

Ulga prorodzinna w rozliczeniu rocznym w darmowy PIT 2015 program do pitów

Rozlicz pit roczny w programie do rozliczania PITów wraz z ulgą na dzieci! Ulga prorodzinna jest jedną z najbardziej popularnych ulg podatkowych. W ubiegłym roku skorzystało z niej prawie 4 miliony podatników. Od rozliczenia PIT odpisali oni ponad 5,4 mld zł na ponad 6 milionów dzieci. Dzięki uldze na dzieci wpisanej w rozliczenie podatku można zyskać nawet kilka tysięcy złotych. W tym roku na podstawie ulgi można odliczyć maksymalnie 1112,04 zł za każde wychowywane dziecko. Przy dwójce dzieci rodzice mogą odpisać do 2224,08 zł, przy trójce - 3336,12 zł, itd.Ulga prorodzinna polega na odliczeniu stosownej kwoty na każde dziecko od podatku dochodowego po dokonaniu odliczeń z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.

Czytaj więcej