RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Sprzedaż nieruchomości - porady dot. druku PIT-39

Przy sprzedaży nieruchomości podatnik uzyskuje pewną pulę pieniędzy, stanowiącą jego przychód z całej transakcji. Podlega on zwykle opodatkowaniu, choć nie każde zbycie nieruchomości będzie obciążone podatkiem PIT. Jeśli podatnik nie będzie mógł jednak skorzystać ze zwolnienia podatkowego, wówczas musi wypełnić odpowiedni formularz podatkowy i rozliczyć się z podatku z fiskusem. Będzie to deklaracja PIT-39. Jak wypełnić formularz Pit 39 i w jakim terminie owy pit39 powinien trafić do właściwego względem miejsca zamieszkania podatnika urzędu skarbowego?

 

Rozliczenie podatkowe sprzedaży nieruchomości

Odpłatne zbycie nieruchomości generalnie generuje po stronie zbywcy przychód do opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Podatnik będący polskim rezydentem podatkowym osiągając taki przychód, musi rozliczyć się z niego na podstawie deklaracji PIT-39. Jest ona przeznaczona dokładnie dla podatników, którzy dokonali prywatnie sprzedaży nieruchomości nabytej lub wybudowanej w latach 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 i 2015. Pit39 znajduje zastosowanie w przypadku realizacji prywatnie praw związanych z nieruchomością.

PIT-39 składa się dopiero w kolejnym roku podatkowym po dokonaniu transakcji odpłatnego zbycia. Podatnik powinien wypełnić pit39, a następnie złożyć go w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, we właściwym względem miejsca zamieszkania podatnika urzędzie skarbowym. W terminie rozliczenia podatkowego formularz ten składa się na ręce fiskusa oraz opłaca należny mu podatek.

Rozliczenie roczne Pit 39 nie będzie składane w urzędzie skarbowym, jeśli podatnik dokonujący odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnej będzie miał jednocześnie prawo do skorzystania z właściwej ulgi podatkowej.

Jak wypełnić deklarację PIT-39?

Podatnik zobowiązany do rozliczenia odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnej na druku PIT-39, musi zawrzeć w odpowiednich rubrykach rozliczenia podatkowego szczegółowe dane, m.in. o wysokości uzyskanego przychodu, zgodnie z podpisaną u notariusza umową kupna-sprzedaży, jak i wysokość kosztów zbycia nieruchomości, np. prowizję za pomoc pośrednika nieruchomości. Podstawą rozliczenia podatkowego jest dochód podatnika, wynikający z przeprowadzonej transakcji zbycia. Czyli opodatkowaniu podlega różnica pomiędzy przychodem, a kosztem jego uzyskania.

Za przychód z odpłatnego zbycia nieruchomości mieszkalnej uznaje się wartość wyrażoną w pieniądzu w aktu notarialnym. Kosztem w takim przypadku są wydatki poniesione przez podatnika na:

  • akt notarialny,
  • ogłoszenia o sprzedaży mieszkania,
  • koszty pośrednictwa w sprzedaży mieszkania.

Odliczeniu od przychodu podlegają generalnie wszystkie koszty, jakie właściciel mieszkania poniósł w okresie posiadania nieruchomości. Dochód pozyskany ze sprzedaży nieruchomości mieszkalnej należy opodatkować podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w zryczałtowanej formie, w wysokości 19 proc. podstawy opodatkowania.

Deklaracja PIT-39 jest właściwa dla rozliczenia dochodu ze sprzedaży nieruchomości, ale nie można w niej ująć innych dochodów. Podatnik uzyskujący takie dochody musi oprócz Pit 39 złożyć w urzędzie skarbowym i inne rozliczenie, np. PIT-39 dla dochodów opodatkowanych skalą podatkową, pozyskanych za pośrednictwem płatnika. W pit 39 nie ma możliwości skorzystania z ulg i odliczeń podatkowych. PIT-39 nie będzie właściwym drukiem rozliczenia podatkowego, jeśli sprzedaż nieruchomości realizowana była w ramach prowadzonej przez podatnika działalności gospodarczej.

Możliwość zwolnienia podatkowego

W niektórych przypadkach pomimo faktu, że podatnik dokonał sprzedaży mieszkania czy domu, może uniknąć odprowadzenia do urzędu skarbowego 19 proc. podatku od nieruchomości. Istnieją bowiem zwolnienia z opodatkowania, z których można skorzystać. Podstawową formą zwolnienia od opłacania podatku od nieruchomości jest sytuacja, w której podatnik przez 5 pełnych lat był właścicielem danego budynku mieszkalnego. W ustawie o PIT wskazano, że zwolnienie to obejmuje osoby, które dokonały odpłatnego zbycia nieruchomości po upływie 5 lat od jej nabycia lub wybudowania. Wówczas nie trzeba opłacać podatku od nieruchomości i składać PIT-39 z tytułu jej odpłatnego zbycia.


Tematyka

Zobacz również

Podatek od nieruchomości wynajętej przez małżeństwo

Wynajmując mieszkanie, podatnik uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Taki podatek od nieruchomości można opłacać na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wynajem nieruchomości traktowany jako najem prywatny, nie jest realizowany w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego też tylko te dwie metody opodatkowania będą dostępne dla podatników. Jak opłacać podatek od nieruchomości, jeśli jest ona wynajmowana przez małżeństwo? Czy PIT małżeństwa może wykazywać łączny podatek od nieruchomości? Jak rozlicza się pod względem podatkowym wynajem nieruchomości przez małżeństwo? Czy rozliczenie Pit małżonków będzie mogło zostać złożone na jednym druku PIT, jeśli najem prywatny zostanie opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Czytaj więcej

Mój podatek roczny Pit 2015, gdy sprzedałem nieruchomość w roku 2015

Sprzedaż nieruchomości przez podatnika zwykle wiąże się z koniecznością opłacenia podatku dochodowego od osób fizycznych. Rozliczenie roczne 2015 będzie musiało wykazywać przychód ze zbycia nieruchomości, jeśli odpłatna jej sprzedaż nastąpiła przed upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym nastąpiło nabycie lub wybudowanie nieruchomości. Program PITy 2015 wskazuje, że podatek nie jest pobierany, jeśli odpłatne zbycie następuje w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Roczny Pit 2015 płaci się w przypadku uzyskania przez podatnika przychodu z odpłatnego zbycia: nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości, spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub użytkowego, prawa do domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej, prawa wieczystego użytkowania gruntów.

Czytaj więcej

Ze sprzedaży nieruchomości będącej majątkiem firmy mogę rozliczyć się na druku PIT39 ? - komplet formularzy w Programie PITy 2015.

Prowadzisz działalność gospodarczą i nie wiesz, jak odprowadzić podatek od sprzedaży nieruchomości, która jest składnikiem majątku twojego przedsiębiorstwa? Aby bezproblemowo rozliczyć się z urzędem skarbowym, musisz wiedzieć z jakiego formularza skorzystać i jak poprawnie wypełnić rozliczenie Pit 2015. Warto, abyś po przeczytaniu naszego artykułu skorzystał z Programu Pity 2015, który pozwoli ci w prosty sposób rozliczyć się z fiskusem. Kluczowe znaczenie w omawianej sytuacji ma to, z jaką nieruchomością mamy do czynienia. Musisz wiedzieć, że sprzedaż budynku lub lokalu mieszkalnego, który zajmujesz na prowadzenie działalności gospodarczej nie będzie generować przychodu z działalności gospodarczej. Jednak nie oznacza to, że taka sprzedaż w ogóle nie podlega opodatkowaniu. W tym wypadku będziesz musiał zapłacić podatek z tytułu uzyskania przychodu ze sprzedaży nieruchomości. Jeżeli zatem prowadzisz przedsiębiorstwo w mieszkaniu, które jest twoją własnością i chcesz je sprzedać, to nie zapłacisz podatku z tytułu uzyskania przychodu z działalności gospodarczej. Inaczej będzie jednak, jeśli jako przedsiębiorca zechcesz sprzedać lokal użytkowy, np. warsztat czy halę produkcyjną.

Czytaj więcej

Nieruchomość nabyta w ramach zamiany a skutki podatkowe

Jedynym sposobem, aby stać się właścicielem nieruchomości, jest jej nabycie. Okazuje się jednak, że kupno nie jest jedynym sposobem nabywania nieruchomości. Można przestać być właścicielem mieszkania i wejść w posiadanie następnego, nie wydając na to ani grosza. Takie możliwości daje zamiana. Jednak przepisy podatkowe traktują zamianę analogicznie do transakcji gotówkowych. Pod koniec roku podatkowego trzeba ją również wykazać w rozliczeniu Pit.

Czytaj więcej

Czy mogę zbyć nieruchomość jako towar w ramach działalności gospodarczej? Podatki w praktyce z PITy 2015 Programem

Jeśli jesteś przedsiębiorcą prowadzącym własną działalność gospodarczą, istnieją przypadki, w których składniki majątku, czy też nieruchomość, możesz wpisać w poczet środków trwałych. Jeśli posiadając nieruchomość wpisaną w poczet ewidencji środków trwałych, zdecydujesz się na jej sprzedaż, wówczas transakcja ta będzie traktowana jako przychód osiągnięty ze sprzedaży towaru w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej. Oczywiście pod warunkiem, że nieruchomość jako towar wykorzystywana była przez nas do prowadzenia działalności gospodarczej. Oczywiście, jak każdy przychód, tak i w tym przypadku, koniecznym jest jego opodatkowanie na drukach typu pity 2015. W tym przypadku pomocną może być aplikacja komputerowa pity 2015 program, z którą szybko i bezproblemowo rozliczysz przychód swojej firmy z tytułu zbycia nieruchomości traktowanej jako towar. Co istotne, program pity 2015 świetnie sprawdzi się nie tylko w przypadku sporządzenia druku rozliczenie pit 2015 od dochodów osiągniętych w ramach prowadzonej przez nas działalności gospodarczej, ale także w przypadku zeznania rocznego sporządzanego przez osobę fizyczną.

Czytaj więcej