Formularze PIT 2014 deklaracja PIT druki PITY 2014
Pobierz darmowy program do wypełniania pitów 2014 pit-36, pit-36l, pit-37, pit-38, pit-39 - PITy 2014 FORMAT

Strata w roku 2014 - roczne zeznanie podatkowe z Programem PITy 2014

Druki PIT 2014 pdf nieaktywne, przeznaczone do wydruku i wypełnienia długopisem ręcznie

 

Aktywne druki PIT 2014 pdf do wypełnienia na komputerze i wydrukowania, automatycznie obliczające i weryfikujące wpisane kwoty

Ryzykiem związanym z prowadzeniem działalności gospodarczej jest poniesienie straty w danym roku podatkowym. Strata podatkowa podlega rozliczeniu w ramach pity 2014. Warto przy tym powiedzieć, że pomocny przy jej prawidłowym ujęciu w rozliczeniu rocznym z fiskusem - będzie pity 2014 program. Wskaże on, w jakim miejscu rozliczenie PIT 2014 ma wykazywać stratę z prowadzonej działalności gospodarczej i w jakiej wartości.

 

Obowiązek podatkowy 

Każdorazowo - gdy podatnik osiąga dochód - bez względu na źródło jego pochodzenia, powinien rozliczyć go z Urzędem Skarbowym. Pity 2014 Program będzie ku temu najlepszym rozwiązaniem. Pozwoli on na poprawne ujęcie wszystkich dochodów i kosztów podatnika, jak i na rozliczenie straty. Roczne zeznanie podatkowe PITy 2014 zrealizowane przy użyciu darmowego programu komputerowego staje się bardzo proste.

Podatnik w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej może ponieść stratę, ponieważ jego koszty będą wyższe od uzyskanego przychodu. W takiej sytuacji nie płaci on podatku, zaś dochód w latach następnych pomniejsza o wysokość poniesionej wcześniej straty.

Generalnie pity 2014 ujmują stratę podatkową w formie odliczenia od dochodu, choć można wskazać przypadki, w których podatnik odliczy stratę od uzyskanych w toku prowadzonej działalności gospodarczej przychodów. Dzieje się tak na przykład wówczas, gdy działalność podatnika, z której poniósł stratę, jest opodatkowana ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.

Tylko do 50% wartości

Nadrzędną zasadą przy rozliczaniu straty podatkowej z roku 2014 jest to, że nie można w jednym rozliczeniu ująć więcej niż 50% wartości straty. Z kolei, stratę podatkową można w całości rozliczyć w ciągu 5 następujących po sobie latach. Rozliczenie Pit 2012 może więc uwzględniać tylko część straty podatkowej, nigdy jej całą wartość. Warto też powiedzieć, że starta z działalności może zostać odliczona od dochodu powstałego z tego samego źródła. W myśl tej reguły, strata z działalności gospodarczej będzie odliczona wyłącznie od dochodu osiągniętego z tej samej działalności. Podatnik nie może odliczyć straty pochodzącej z jego przedsiębiorstwa od dochodów na przykład z wynajmowania mieszkania.

Reguła odliczania jedynie 50% wartości straty podatkowej w danym roku nie znajduje zastosowania w przypadku strat powstałych z odpłatnego zbycia rzeczy i praw majątkowych oraz ze źródeł przychodów, z których dochody są zwolnione z podatku.

Przekroczenie 5-letniego terminu

Minimalnie strata podatkowa podatnika może zostać rozliczona w ciągu dwóch kolejnych lat  podatkowych. Rozliczenie pit 2014 może odliczać od dochodów podatnika po 50% wartości straty. Maksymalnie jednak można odliczać straty podatkowe w ciągu 5 lat. Jeśli podatnik w tym czasie nie zdoła odliczyć od dochodu całej straty, gdyż na przykład jego dochody z danego źródła będą zbyt niskie, pozostała po 5 latach część straty nie będzie już mogła zostać odliczona.