RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Terminy rozliczeń z fiskusem dla różnych form opodatkowania

Podatnik będący polskim rezydentem podatkowym ma obowiązek rozliczenia się z polskim fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. W tym celu powinien on wypełnić i złożyć w Urzędzie Skarbowym odpowiedni druk rozliczenia rocznego PIT. Do najpopularniejszych formularzy podatkowych zalicza się PIT-37 oraz PIT-36. Oba przeznaczone są na rozliczenia osób pozyskujących w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Takie druki PIT powinny trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Nie dla wszystkich rozliczeń rocznych obowiązuje ten sam termin graniczny złożenia odpowiednich dokumentów na ręce fiskusa. Bywa i tak, że rozliczenia należy dokonać do końca stycznia kolejnego roku podatkowego. Jeśli podatnik spóźni się ze swoim zeznaniem podatkowym i przekroczy terminy wskazane w ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych, musi liczyć się z negatywnymi konsekwencjami.

 

Terminy składania rozliczeń rocznych za rok 2015

Rozliczenia roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych za rok podatkowy 2015 należy złożyć w terminach wskazanych ustawą o podatku dochodowym od osób fizycznych z 26 lipca 1991 roku. Warto pamiętać, że niezłożenie rozliczenia rocznego w terminie będzie skutkowało nałożeniem na podatnika pewnych kar finansowych, między innymi odsetek od zaległości podatkowej. O terminach rozliczenia podatkowego - terminie złożenia PIT oraz zapłacie podatku dochodowego należnego fiskusowi - decyduje wybrana metoda opodatkowania dochodów lub przychodów za pomocą podatku dochodowego od osób fizycznych, ale nie tylko. Od 2014 roku istotne dla terminów składania rozliczeń podatkowych, a właściwie informacji podatkowych jest to, w jakim trybie są one składane podatnikom i do Urzędu Skarbowego - na papierowym druku czy też w postaci e-deklaracji podatkowej.  

W Polsce obowiązują następujące terminy ustawowe rozliczeń podatkowych z fiskusem z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych:

  • Do 31 stycznia 2016 r.  dla druków: PIT-16A (karta podatkowa), PIT-19A (rozliczenie osób duchownych), PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).
  • Do 28 lutego 2016 r. dla druków: PIT-40 (roczne zeznanie PIT za pracownika), PIT-40A (rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę).
  • Do 30 kwietnia 2016 r. dla druków: PIT-36 (formularz właściwy dla działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej), PIT-36L (podatek liniowy), PIT-37 (zeznanie podatkowe dla osób fizycznych, uzyskujących dochód opodatkowany na zasadach ogólnych, za pośrednictwem płatnika), PIT-38 (dochody kapitałowe, z giełdy), PIT-39 (dochody z tytułu nieruchomości).

Dodatkowo warto zaznaczyć, że terminy 31 stycznia 2016 roku oraz 28 lutego 2016 roku jeśli przypadły na dni wolne od pracy, wtedy termin graniczny na złożenie rozliczenia rocznego podatnika zostanie wydłużony na kolejny dzień roboczy. Odpowiednio będzie to np.: 2 lutego 2016 roku czy 2 marca 2016 roku. Natomiast zdecydowana większość podatników, którzy opodatkowują swoje dochody według progresywnej, dwustopniowej skali podatkowej - według stawek 18 i 32%, złożą rozliczenia roczne PIT-36 i PIT-37 w terminie do 30 kwietnia 2016 roku.

Elektroniczne informacje podatkowe

Informacje podatkowe są wysyłane w dwóch egzemplarzach - do podatnika i do Urzędu Skarbowego, a ich autorem powinien być płatnik lub biuro rachunkowe obsługujące płatnika. Od 2014 roku obowiązują nowe terminy rozliczeń podatkowych i składania w Urzędach Skarbowych odpowiednich druków PIT. Inne terminy przesyłania deklaracji podatkowych do podatnika i urzędu obowiązują przy rozliczeniach papierowych, a inne przy drukach elektronicznych na formularzach:

  • PIT-4R - w formie papierowej i elektronicznej do 2 lutego 2016 roku,
  • PIT-11- w formie papierowej przekazywanej do US do 2 lutego 2016 roku, w formie elektronicznej przekazywanej do US oraz w formie papierowej lub elektronicznej przekazywanej podatnikowi - do 2 marca 2016 roku,
  • PIT-R - w formie papierowej przekazywanej do US do 2 lutego 2016 roku, w formie elektronicznej przekazywanej do US oraz w formie papierowej lub elektronicznej przekazywanej podatnikowi - do 2 marca 2016 roku,
  • PIT-8AR - w formie papierowej i elektronicznej przekazywanej do US do 2 lutego 2016,
  • PIT-8C - w formie papierowej przekazywanej do US do 2 lutego 2016 roku, w formie elektronicznej przekazywanej do US oraz w formie papierowej lub elektronicznej przekazywanej podatnikowi - do 2 marca 2016 roku,
  • Informacje IFT - w formie papierowej przekazywanej do US do 2 lutego 2016 roku, w formie elektronicznej przekazywanej do US oraz w formie papierowej lub elektronicznej przekazywanej podatnikowi - do 2 marca 2016 roku.

Zobacz również

Pospieszmy się - powoli umyka termin dla zeznań PITy

Polscy rezydenci podatkowi, objęci nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, powinni rozliczyć się z sumy swoich dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym, w kraju i poza jego granicami, składając w Urzędzie Skarbowym odpowiednie zeznania PITy. Jaki jest termin dla zeznań PITy na ich złożenie na ręce fiskusa? Co grozi podatnikowi, który swoje zestawienie Pit złoży po terminie wskazanym w ustawie o PIT?

Czytaj więcej

Rozliczenie podatkowe w PIT 2015 program a zapłata podatku w późniejszym terminie ?

Z Twojego rozliczenia podatkowego za 2015 rok podatnika okazało się, że konieczna jest dopłata podatku?
Czy należy ją uiścić jednocześnie ze złożeniem zeznania w urzędzie skarbowym? A może złożyć rozliczenie PIT za 2015r. w styczniu, a podatek wpłacić na konto urzędu skarbowego dopiero 30 kwietnia? Na te i inne pytania postaramy się odpowiedzięc w poniższym artykule. Z przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wynika, że nie ma obowiązku jednoczesnego wykonania obu czynności, tzn. złożenia rozliczenia rocznego za ubiegły rok i zapłaty podatku. Czyli można to zrobić w różnych terminach. Należy jedynie pamiętać, aby zarówno z jednym jak i drugim obowiązkiem zdążyć przed końcem kwietnia. Równie ważne jest to, że podatek wynikający z wypełnionego w pit-a trzeba uregulować bez względu na jego wysokość. Nie można czuć się zwolnionym z tego obowiązku, nawet jeśli do zapłaty jest kilka czy kilkanaście złotych. Choć prawdą jest, że niezapłacenie "groszowego" podatku nie zawsze musi skutkować interwencjami urzędników skarbowych i wezwaniem do zapłaty. Po prostu niekoniecznie muszą być zainteresowani wyegzekwowaniem należnego podatku. Zresztą, zgodnie z Ordynacją podatkową, urząd skarbowy może z własnej inicjatywy umorzyć niewielki dług.

Czytaj więcej

Czynny żal a kara za nieterminowe rozliczenie - pobierz pity 2015 program już dziś

Pobierz nasz program do rozliczeń PIT już dziś, aby uniknąć wyrażania czynnego żalu w celu uniknięcia kary za nieterminowe rozliczenie podatkowe za 2015 rok! Termin składania rozliczenia rocznego mija 30 kwietnia 2016 r. Kto się spóźni, będzie podlegał karze za wykroczenie skarbowe. Kary można jednak uniknąć. Nawet jeżeli rozliczenie zostanie wysłane jedynie o kilka dni za późno, powinniśmy jak najszybciej wywiązać się z tego obowiązku. Mimo że rozliczenie roczne PIT złożone po terminie jest ważne, a urząd nie ma prawa odmówić jego przyjęcia, podatnik powinien liczyć się z konsekwencjami karnymi skarbowymi. Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego skarbowego podatnik, który nie składa w terminie organowi podatkowemu rozliczenia PIT, podlega karze grzywny za wykroczenie skarbowe, pobierz zatem nasz darmowy program do rozliczeń PIT już dziś.

Czytaj więcej

Nie złożyłeś rozliczenia PIT w terminie? Ściągnij PIT 2015 program!

Rozliczenie podatkowe za 2015 rok mają obowiązek złożyć wszyscy podatnicy, którzy osiągnęli jakiekolwiek przychody w roku podatkowym, nawet jeżeli w efekcie końcowym uzyskali stratę lub wyszli idealnie na zero. W przypadku niezłożenia rozliczenia rocznego w terminie uniknięcie odpowiedzialności karnej skarbowej nie zawsze będzie dla podatnika najkorzystniejsze. Z tego właśnie powodu warto składać rozliczenie  pit za 2015r. najlepiej wypełnione w programie do rozliczeń pit w wyznaczonym terminie.

Czytaj więcej