RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Ulga remontowa w PIT 2015 na druku Pit 37?

Ulgi podatkowe w rocznych rozliczeniach podatkowych umożliwiają obniżenie zobowiązania podatkowego wobec fiskusa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. Jedną z takich ulg jest ulga remontowa, która występuje w formularzach PIT na zasadach praw nabytych. Oznacza to, że taka ulga remontowa w PIT 2013 może zostać zastosowana, o ile podatnik wcześniej nabył do niej prawo. Nie wszystkie formularze PITy umożliwiają zastosowanie ulg i odliczeń podatkowych. Najczęściej jest to możliwe, jeśli podatnik składa w Urzędzie Skarbowym druk Pit 37. Jest to formularz podatkowy przeznaczony dla podatników, którzy w poprzednim roku podatkowym pozyskiwali dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej 18 i 32%. Czy w takich drukach podatkowych można korzystać z ulgi remontowej? A jeśli tak, to na jakich zasadach?

 

Dawne ulgi podatkowe w bieżących PIT

Kilka czy kilkanaście lat temu prawo podatkowe w Polsce miało zupełnie inny kształt niż obecnie. Przede wszystkim podatnicy odczuwają takie różnice, jeśli chodzi o zasady zastosowania ulg i odliczeń podatkowych. Ulga remontowa, nazywana również ulgą remontowo-budowlaną, to jedna z ulg podatkowych z jakich można korzystać na zasadach praw nabytych. Formularze PITy podatników mogą uwzględniać taką ulgę podatkową jedynie wówczas, gdy podatnik nabył prawa do niej w okresie obowiązywania takiej ulgi. Obecnie na próżno można szukać w aktualnych przepisach ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku warunków korzystania z ulgi remontowej, tak więc osoby, które aktualnie ponoszą koszty remontowe nie będą mogły z niej skorzystać,

Warunki zastosowania ulgi remontowej w PIT

Ulga remontowa była niegdyś częścią tzw. dużej ulgi budowlanej, zakładającej możliwość odliczenia w rocznych rozliczeniach podatkowych wydatków poniesionych w związku z remontem. Została ona zlikwidowana z dniem 1 stycznia 2002 roku. Po tym terminie w przepisach podatkowych obowiązywała ulga remontowo-modernizacyjna, pozwalająca na odliczenie w formularzach podatkowych wydatków na remont bądź modernizację budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego. Ulga remontowa podlegała odliczeniu od podatku dochodowego wyliczonego w rocznej deklaracji podatkowej, należnego fiskusowi. Było to jednak możliwe wyłącznie wówczas, gdy podatnik rozliczał się z fiskusem na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej. Ulga na remont polegała na tym, że odliczeniu w rocznym zeznaniu PIT podatnika podlegały wydatki z tytułu remontu i modernizacji do limitu 19% poniesionych wydatków. Odliczenie nie mogło być jednocześnie wyższe niż:

  • 3% ogólnego limitu, czyli 3% kwoty 189 tys. zł, jeśli wydatki dotyczyły budynków mieszkalnych lub wpłat na wyodrębniony fundusz remontowy wspólnoty mieszkaniowej – 5670 zł,
  • 2,5% ogólnego limitu, jeśli wydatki dotyczyły lokali mieszkalnych – 4725 zł.

Jeśli podatnik miał prawo do skorzystania z ulgi remontowej z obu tytułów uprawniających do ulgi, wówczas jej łączna kwota nie mogła być wyższa niż 5670 zł. Mogła ona ulec podwyższeniu, jeśli podatnik dokonywał remontu lub modernizacji instalacji gazowej, urządzeń gazowych oraz urządzeń eksplozymetrycznych. Jeśli taka sytuacja miała miejsce, ulga na remont podlegała podwyższeniu o 0,5% ogólnego limitu, co daje wyższe o 945 zł odliczenie.

Odliczenie ulgi remontowej w rozliczeniach za rok 2015

Ulga remontowa w PIT 2013 może być nadal odliczana, o ile podatnicy uzyskali do niej prawo w latach 2003-2005, kiedy ulga remontowa obowiązywała w polskich przepisach podatkowych. Jeśli w wyżej wymienionym okresie czasu podatnicy ponieśli wydatki w wysokości co najmniej 567 zł na remont lub modernizację własnego lub wynajętego lokalu bądź budynku, oraz jeśli w zeznaniach za 2005 r. na te odliczenia nie wystarczyło im podatku dla dokonania odliczenia, wówczas ulga na remont może być wykorzystywana także w kolejnych latach. Ulgę ujmuje się w formularzu PIT/D. Ważne jest, że ulga na remont może być zastosowana jedynie w drukach PIT 37 lub PIT 36.


Tematyka

Zobacz również

Co zawiera katalog ulg przewidzianych na rozliczenie roczne 2015

Rozliczenie roczne 2015 podatnika, w przypadku rozliczania się z dochodów na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, może uwzględniać aktualne ulgi podatkowe. Dodatkowo druki PIT 2015 mogą również wskazywać na zastosowanie ulg, które obecnie nie są już wskazywane w katalogu ulg w ustawie o PIT, ale podatnik wykorzystuje je na zasadach praw nabytych. Generalnie, katalog ulg podatkowych został w  tym roku poszerzony o prawo odliczenia od dochodu zapłaconej w danym roku składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Program pity 2015 wskaże, jak skorzystać z każdej istniejącej obecnie ulgi podatkowej.

Czytaj więcej

Czy alimenty mogą być darowizną? PITy 2015 Program niezbędny przy rozliczeniu rocznym 2015

Alimenty są często mylone z darowizną. Należy jednak pamiętać, że alimenty i darowizny są regulowane przez odrębne przepisy podatkowe i nie istnieje między nimi powiązanie. Alimenty podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych i są przez prawo podatkowe traktowane jako przychody z innych źródeł. Z podatku są zwolnione alimenty wypłacane dzieciom, które nie ukończyły dwudziestu pięciu lat, oraz dzieciom otrzymującym rentę/zasiłek, niezależnie od tego, w jakim są wieku. Jeżeli obowiązek alimentacyjny występuje w stosunku do innej osoby, alimenty podlegają zwolnieniu jedynie do kwoty 700 zł miesięcznie. Od nadwyżki ponad ten limit, należy zapłacić podatek, który w pity 2015 programie jest naliczany na zasadach ogólnych. Darowizny nie podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym, lecz podatkiem od darowizn i spadków. Właśnie z tego powodu alimenty nie mogą być darowizną.

Czytaj więcej

Ulga meldunkowa w PIT 2015.

nieruchomość Czas kiedy będziemy zobligowani do złożenia naszych zeznań podatkowych w wybranych urzędach skarbowych zbliża się wielkimi krokami. Obowiązkiem podatkowym objęte są wszystkie osoby, które w tym roku uzyskiwały jakiekolwiek przychody. Rozliczenie roczne za 2015 rok  może być dokonywane na różne sposoby. Coraz rzadziej jednak podatnicy skłaniają się ku tradycyjnym metodom, polegającym na osobistym znoszeniu formularzy pit do urzędów skarbowych, a zamiast tego wykorzystują program do rozliczania pit. Ta prosta w obsłudze aplikacja komputerowa pozwala szybko i bezproblemowo dokonać rozliczenia. Program pozwala również na uniknięcie najbardziej powszechnych błędów, które często zdarzają się podczas ręcznego wypełniania pitów, co w konsekwencji może prowadzić do konieczności wystawienia korekty.Rozliczenie pit to nie tylko możliwość wykazania swoich dochodów, ale także skorzystanie z różnego rodzaju ulg oraz odliczeń, które sprawiają, że nasze stawki opodatkowania stają się bardziej przejrzyste i mają preferencyjny charakter (np. ulga internetowa czy ulga rehabilitacyjna).

Czytaj więcej