RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Weryfikacja danych podatnika PIT: NIP czy PESEL?

Wypełniając roczne rozliczenie podatkowe PIT podatnicy muszą wypełnić poprawnie wszystkie pola formularza przeznaczone do wypełnienia dla nich. Pozostałe, oznaczone w odpowiedni sposób pola formularza PIT wypełnia Urząd Skarbowy, do którego składają deklarację roczną. Na górze każdego formularza podatkowego, na pierwszej stronie, znajduje się miejsce na wpisanie numeru identyfikacji podatkowej. Wielu podatników ma problem, czy w miejscu tym powinni podać swój numer NIP, nadany przez Urząd Skarbowy, czy powinni raczej posłużyć się numerem PESEL? Jakie zasady obowiązują przy tym polskich podatników objętych nieograniczonym obowiązkiem podatkowym na terenie Rzeczypospolitej Polskiej?

 

NIP czy PESEL

W rozliczeniu rocznym PIT podatnik powinien wpisać prawidłowy numer identyfikacji podatkowej podatnika. Numer ten wskazany jest w ustawie o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników. Numerem PESEL powinni posługiwać się podatnicy:

  • Objęci rejestrem PESEL,
  • Nieprowadzący działalności gospodarczej,
  • Niebędący zarejestrowanymi podatnikami VAT,
  • Niebędący płatnikami podatków,
  • Niebędący płatnikami składek ZUS.

Jeśli więc podatnik uzyskiwał w poprzednim roku podatkowym dochody z działalności gospodarczej i był zarejestrowany jako podatnik VAT, na pewno w formularzu podatkowym rocznym, przy okazji rozliczania się z fiskusem z tytułu podatku dochodowym od osób fizycznych, musi wpisać swój numer NIP. Musi go mieć, bowiem jest on nadawany łącznie z numerem REGON przy rejestrowania działalności gospodarczej w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

W jakich formularzach podatkowych wpisuje się NIP a w jakim PESEL?

W formularzach PIT przeznaczonych dla przedsiębiorców podatnik powinien z reguły wpisać w pole numeru identyfikacji podatkowej swój numer NIP. Będzie to konieczne w takich formularzach podatkowych jak:

  • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
  • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
  • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
  • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej.

O ile wszystkie powyższe formularze podatkowe są wypełniane przez przedsiębiorców, wpisują oni numer NIP w druk podatkowy. Niemniej, np. PIT-36 czy PIT-28 może być też składany przez osobę fizyczną niebędącą podatnikiem VAT, ani nie prowadzącą pozarolniczej działalności gospodarczej. PIT-36 składają m.in. osoby fizyczne, które zobowiązane są do rozliczenia na jednym druku podatkowym dochodów uzyskanych w poprzednim roku podatkowym przez małoletnie dziecko. Z kolei, PIT-28 będzie też właściwy dla podatników osób fizycznych prowadzących najem prywatny, z którego przychody opodatkowane będą ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. W takich przypadkach w druku podatkowym podaje się numer PESEL. Bezwzględnie będzie go trzeba podać przy okazji wypełniania deklaracji PIT-37, przeznaczonej dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej. PIT-37 bowiem wypełniają wyłącznie osoby fizyczne, które nie mają zarejestrowanej na własne nazwisko działalności gospodarczej. 


Tematyka

Zobacz również

Na co zwrócić uwagę podczas wypełniania e-Deklaracji?

Możliwość wysyłania PIT przez Internet jest wygodną opcją dla podatników, którzy nie muszą stać w długich kolejkach w Urzędach Skarbowych w okresie rozliczenia podatkowego. Zwykle pod koniec kwietnia w Urzędach ustawiały się bardzo długie kolejki do złożenia deklaracji podatkowej, w których niekiedy trzeba było stać nawet po kilka godzin, aby skutecznie złożyć poprawne rozliczenie podatkowe. Dziś to programy komputerowe mogą sprawdzić czy nasza e-Deklaracja jest formalnie poprawna. Także przez Internet można wysłać fiskusowi swoje rozliczenie podatkowe, wraz z wymaganymi załącznikami. Trzeba jednak pamiętać o kilku ważnych sprawach, aby wysłana e-Deklaracja nie wymagała później korekty i żeby podatnik nie był do niej wzywany przez Urząd Skarbowy.

Czytaj więcej

Okolicznościowe usługi fotograficzne (śluby, wesela, chrzty) a rozliczenie roczne z Urzędem Skarbowym

Jeśli fotografowanie, to nasze hobby i mamy talent do robienia zdjęć, być może ktoś z rodziny poprosi nas o uwiecznienie na zdjęciach ważnej dla niego uroczystości. Być może zaproponuje nam zapłatę. Może się zdarzyć również tak, że sami spróbujemy zarabiać w ten sposób i zaczniemy oferować swoje usługi jako fotograf na komuniach, ślubach czy przyjęciach. Musimy jednak pamiętać, że zrodzi to konsekwencje podatkowe. Wyobraźmy sobie sytuację, w której ktoś prosi fotografa-amatora o sesję zdjęciową przed ślubem. Nie stać go na wynajęcie profesjonalnej ekipy, a wiedząc o trudnej kondycji finansowej znajomego, chce mu zapłacić za czas poświęcony na robienie zdjęć i za koncepcję całej sesji. Ani fotograf, ani osoba zamawiająca zdjęcia nie prowadzą firmy. Czy powinny zawrzeć umowę cywilno-prawną (na przykład umowę-zlecenie lub umowę o dzieło)? Kto w takiej sytuacji powinien zapłacić zaliczkę na podatek dochodowy? Czy autorzy zdjęć  wykazują dochód tego typu w swoich zeznaniach PITy? Ponieważ w Kodeksie cywilnym nie istnieją zapisy wyłączające jakąkolwiek grupę spośród osób mogących zawierać umowy cywilno-prawne, Ministerstwo Finansów uznaje, że ustawodawca dopuszcza możliwość zawierania takich umów również przez osoby fizyczne, które nie prowadzą działalności gospodarczej.

Czytaj więcej

Mój poprzedni pit zawierał błędy - najnowszy Program PITy 2015 do bezbłędnego rozliczenia rocznego 2015

Kiedy wypełniamy nasze rozliczenie roczne, zawsze towarzyszy nam jedna myśl: oby nasz pit 2015 został wypełniony przez nas poprawnie. Bo któż z nas lubi być wzywanym przez urząd w celu składania wyjaśnień z tytułu niefortunnych omyłek? Konieczność poprawy naszego druku, jakim jest rozliczenie roczne 2015, to z pewnością kwestia, jakiej każdy z nas pragnie uniknąć. Kiedy wypełniamy druk PIT, zazwyczaj, jeśli okazało się, że czeka na nas dość spory zwrot podatku, nie możemy się wprost doczekać, kiedy nareszcie nasza należność zostanie przelana na konto. Tymczasem w sytuacji, kiedy druk Pit 2015 został sporządzony błędnie, opóźni się też ten, jakże upragniony przez nas, moment. Cóż zatem zrobić, aby ustrzec się konieczności korekty zeznania? I co począć, aby nasza korekta była wypełniona poprawnie – kiedy już do niej dojdzie? Jest na to kilka sposobów...

Czytaj więcej

PIT 2015 kiedy pracodawca może nas wyręczyć, jak program pity 2015 oszczędzi czas ?

Kiedy pracodawca może nas wyręczyć w złożeniu zeznania PIT? Jeśli w 2015 roku uzyskałeś dochód  u jednego pracodawcy, możesz go poprosić, aby złożył za ciebie rozliczenia podatkowe (pit). Wybierając taką formę rozliczenia się z fiskusem podatnik może mocno ułatwić sobie życie, jednak niewiele osób w ogóle wie o takiej możliwości. Ten sposób rozliczenia jest szczególnie wygodny dla tych podatników, którzy nie korzystają z żadnych ulg podatkowych oraz nie rozliczają się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem.

Czytaj więcej