RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Wspólne rozliczenie małżonków w programie PITy 2015, to łatwe!

Jedną z preferencji podatkowych jaką gwarantuje polskie prawo podatkowe jest możliwość wspólnego opodatkowania swoich dochodów przez małżonków. Wspólne rozliczenie małżonków to korzystna opcja rozliczenia. Jednak, aby z niej skorzystać trzeba spełnić kilka ważnych warunków. Wspólne rozliczenie roczne 2015 polega na tym, że małżonkowie wypełniają jeden formularz PIT 2015, który zawiera dane osobowe obojga małżonków. Cała procedura wypełniania przebiega tak samo jak w przypadku innych rozliczeń. Poza tym małżonkowie mogą osobno korzystać z ulg i odliczeń. A podatek płacą jako podwójną jego kwotę ustaloną od połowy łącznej kwoty ich dochodów. Wspólne rozliczenie z pewnością ułatwi program PIT 2015. Jest to niezwykle łatwa i przydatna aplikacja, która pomaga wszystkim składającym pity 2015 rozliczyć się poprawnie i terminowo. Co trzeba zrobić, aby skorzystać z tego narzędzia?

 

Program pobieramy z właściwej strony www, albo ze stron Ministerstwa Finansów. Trzeba zwrócić uwagę na aktualność programu ponieważ co roku jest on aktualizowany i dostosowywany do zmieniających się przepisów. Jeśli w poprzednim roku podatkowym formularze wypełniane były w programie we wcześniejszej jego wersji, to w tym roku aplikacja nie będzie już aktualna i koniecznie jest pobranie programu PIT 2015. Jest on zupełnie darmowy co znaczy, że każdy bez wyjątku może z niego skorzystać i zaoszczędzić na usłudze księgowej lub biura rachunkowego od kilkudziesięciu do nawet kilkuset złotych.

Do instalacji wymagany jest komputer z oprogramowaniem Windows (2000, XP, Vista lub 7) oraz Adobe Reader w wersji co najmniej 8.1.4. Cały proces pobierania i instalacji trwa kilka sekund.

W czym może okazać się pomocny program PIT 2015 podczas rozliczenia małżonków? Praktycznie we wszystkim. Podatnika interesuje tylko wpisanie dennych swoich i współmałżonka w odpowiednie kolumny i rubryki formularza. Cały proces odbywa się automatycznie, więc nie ma możliwości dokonania jakiejkolwiek pomyłki. A nawet jeśli zdarzy się, że w rubryce zostanie wpisane coś niepoprawnie, dana komórka podświetla się na kolor czerwony sygnalizując o błędzie. Jeśli rubryki podświetlają się na zielono to znaczy, że wszystko jest w porządku.

Z programem PIT 2015 można wypełnić wszystkie rodzaje pitów: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 i PIT-39. Nie każdy z nich można rozliczyć wspólnie. Najczęściej składanym jest formularz pit 37.

Aby rozliczenie roczne 2015 złożyć wspólnie z małżonkiem trzeba spełnić kilka warunków. Pierwszy i najważniejszy to zawarty związek małżeński, który musi trwać przez cały poprzedni rok podatkowy. Poza tym pomiędzy małżonkami musi trwać wspólność majątkowa. Jest możliwe rozliczenie małżonków po śmierci jednego z nich jeśli ich małżeństwo zostało zawarte przed rozpoczęciem danego roku podatkowego, a małżonek zmarł dopiero w jego trakcie. Akceptuje się także takie sytuacje, kiedy małżonek umiera po upływie roku podatkowego, ale przed złożeniem zeznania, ponieważ nie zmienia to faktu, że małżeństwo trwało cały wymagany okres podatkowy. Ostatnim z warunków jest, że oboje małżonków nie mogą osiągać dochodów opodatkowanych na zasadach szczególnych.

Wszelkie niezbędne informacje na temat działania programu PIT 2015, jak i wspólnego rozliczenia przez małżonków pitów 2015 można znaleźć w zakładce pomoc jaka jest wbudowana w aplikację. Warto już dziś pobrać program i zapoznać się z jego możliwościami.


Tematyka

Zobacz również

Podatek od nieruchomości wynajętej przez małżeństwo

Wynajmując mieszkanie, podatnik uzyskuje dochód podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Taki podatek od nieruchomości można opłacać na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej lub w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Wynajem nieruchomości traktowany jako najem prywatny, nie jest realizowany w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej, dlatego też tylko te dwie metody opodatkowania będą dostępne dla podatników. Jak opłacać podatek od nieruchomości, jeśli jest ona wynajmowana przez małżeństwo? Czy PIT małżeństwa może wykazywać łączny podatek od nieruchomości? Jak rozlicza się pod względem podatkowym wynajem nieruchomości przez małżeństwo? Czy rozliczenie Pit małżonków będzie mogło zostać złożone na jednym druku PIT, jeśli najem prywatny zostanie opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych?

Czytaj więcej

Kiedy małżeństwa mają trudniej - Pity 2015 program ułatwiający wspólne rozliczenia z fiskusem

Warunkiem skorzystania ze wspólnej deklaracji podatkowej współmałżonków jest między innymi pozostawanie w związku małżeńskim przez cały poprzedni rok podatkowy. Jeśli więc małżeństwo zostało zwarte 2 stycznia 2015 roku, rozliczenie roczne 2015 współmałżonków będzie musiało zostać dokonane odrębnie względem siebie. Jedna deklaracja podatkowa PIT 2015 będzie mogła zostać złożona, jeśli pomiędzy małżonkami panuje wspólność majątkowa i rozliczają się oni na zasadach ogólnych, według skali podatkowej.

Czytaj więcej

Opodatkowanie małżeństwa w ujęciu Programu PITy 2015

Podatnicy będący w związku małżeńskim, mogą wspólnie rozliczyć się z urzędem skarbowym z osiągniętych w trakcie roku podatkowego dochodów. Należy pamiętać, że aby móc złożyć jedno rozliczenie roczne 2015, trzeba posiadać tzw. wspólność majątkową. Wspólność występuje wtedy, gdy wszystkie przedmioty majątkowe, które zostały nabyte przez któregokolwiek z małżonków po zawarciu małżeństwa, stają się automatycznie własnością obu osób. Wspólny pit 2015  mogą złożyć zarówno podatnicy rozliczający się na formularzu PIT-36 jak i PIT-37. Niestety z możliwości łącznego opodatkowania zostały wyłączone dochody kapitałowe, wykazywane w PIT-38, dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych (PIT-39) oraz dochody, od których naliczany jest podatek liniowy (PIT-36L). Dodatkowo, jeżeli któryś z małżonków korzysta z preferencyjnych form opodatkowania – ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28) lub karty podatkowej (PIT-16A) –  nie może rozliczyć się wspólnie nawet z tych dochodów, które wykazywane są w PIT-36 lub PIT-37.

Czytaj więcej