RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Wszystkie druki PIT - rozliczenie roczne w pytaniach i odpowiedziach na temat formularzy

Wybór odpowiedniego formularza podatkowego na potrzeby dokonania poprawnego rozliczenia z tytułu dochodów lub przychodów opodatkowanych podatkiem dochodowym od osób fizycznych, może nastręczać wielu problemów podatnikom. Różne druki PIT są przeznaczone dla konkretnych grup obywateli opodatkowanych podatkiem dochodowym. Postaramy się odpowiedzieć na pytania na temat formularzy Pity, aby ułatwić podatnikom całą procedurę rozliczenia podatkowego z Urzędem Skarbowym.

 

Jak wybrać formularz PIT?

Kierując się wybraną lub narzuconą podatnikowi metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych można wybrać bezbłędnie deklarację podatkową i druki PIT, jakie powinien on wypełnić.

Najczęściej podatnicy w Polsce korzystają z metody opodatkowania skalą podatkową. Jest to opodatkowanie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%. Skala podatkowa jest właściwą metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dla pracowników etatowych, czy wszystkich tych podatników, którzy uzyskują dochody za pośrednictwem płatnika. Wypełniają oni w takiej sytuacji druki PIT-37 jako rozliczenie roczne. Przedsiębiorcy opodatkowani skalą podatkową powinni zaś posiłkować się formularzem PIT-36.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą mogą opodatkować swoje dochody lub przychody na cztery różne sposoby:

  • Skalą podatkową,
  • Podatkiem liniowym,
  • Ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • Karta podatkowa.

Metoda opodatkowania podatkiem liniowym polega na zastosowaniu jednolitej stawki podatkowej w wysokości 19 proc. od ogółu dochodów podatnika, bez względu na ich wysokość. Rozliczenie roczne składane jest zaś na druku PIT-36L.

Można wykorzystywać także opodatkowanie ryczałtowe. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych polega na tym, że podstawą opodatkowania PIT jest przychód, czyli bez pomniejszania go o koszty uzyskania. Podatnik nie może więc odjąć od przychodów wydatków poniesionych w związku z ich uzyskaniem. Niekiedy będzie to bardzo korzystne, jeśli koszty z działalności gospodarczej są niewielkie oraz stawka ryczałtu ewidencjonowanego jest korzystniejsza od stawki skali podatkowej. Deklaracja podatkowa wypełniona powinna zostać przez podatnika na druku PIT-28.

Karta podatkowa polega zaś na opodatkowaniu podatnika w taki sposób, że wysokość dochodów nie ma tu znaczenia. Podatek płaci się w jednakowej wysokości ustalonej dla podatnika i rodzaju prowadzonej przez niego działalności przez naczelnika Urzędu Skarbowego. Właściwym formularzem PIT dla karty podatkowej będzie PIT-16A.

Co jest podstawą opodatkowania podatkiem PIT?

W poszczególnych metodach opodatkowania przychodów lub dochodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych, inna może być podstawa naliczania podatku dochodowego należnego od podatnika na rzecz fiskusa. Otóż, przy skali podatkowej oraz przy podatku liniowym podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych jest dochód, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania w danym roku podatkowym.

Opodatkowanie PIT skalą podatkową wymaga ponadto, aby podatek dochodowy został określony według jednej z dwóch stawek podatkowych:

  • 18% dochodu minus kwota zmniejszająca podatek 556,02 zł, dla dochodu do 85 528 zł,
  • 14 839, 02 zł + 32% nadwyżki ponad 85 528 zł dla dochodu powyżej pierwszego progu skali podatkowej.

Z kolei, opodatkowanie podatkiem liniowym powoduje, że bez względu na wysokość dochodów podatnika, zawsze są one opodatkowane 19 proc. stawką podatku dochodowego od osób fizycznych.

U ryczałtowców podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych będzie przychód bez pomniejszania go o koszty uzyskania.

Jakie są terminy składania zeznań podatkowych?

Druki PIT polskich podatników powinny trafić do Urzędu Skarbowego w następujących terminach:

  • Do 31 stycznia 2013 r. dla druków: PIT-16A (karta podatkowa), PIT-19A (rozliczenie osób duchownych), PIT-28 (ryczałt od przychodów ewidencjonowanych).
  • Do 28 lutego 2013 r. dla druków: PIT-40 (roczne zeznanie PIT za pracownika), PIT-40A (rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę).
  • Do 30 kwietnia 2013 r. dla druków: PIT-36 (formularz właściwy dla działalności gospodarczej opodatkowanej według skali podatkowej), PIT-36L (podatek liniowy), PIT-37 (zeznanie podatkowe dla osób fizycznych, uzyskujących dochód opodatkowany na zasadach ogólnych, za pośrednictwem płatnika), PIT-38 (dochody kapitałowe, z giełdy), PIT-39 (dochody z tytułu nieruchomości).

Tematyka