RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Wybieramy odpowiednie formularze podatkowe - rozliczenia roczne PITy 2015

Przystępując do rozliczenia rocznego z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, podatnik w pierwszej kolejności musi wiedzieć, z jakich źródeł uzyskiwał w poprzednim roku podatkowym swoje przychody i czy wszystkie podlegają one opodatkowaniu podatkiem PIT. Formularze podatkowe, jakie aktualnie są dostępne w celu rozliczenia rocznego, są przystosowane do rozliczania konkretnych źródeł przychodów. Nie można na takim samym druku dokonać rozliczenia np. dochodów opodatkowanych skalą podatkową i dochodów opodatkowanych na zasadach ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Rozliczenia roczne PITy powinny być składane na formularzach właściwych dla danej metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych oraz dla danego źródła przychodu. Jakie formularze podatkowe będą właściwe dla poszczególnych grup podatników?

 

Forma opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych

Bardzo ważne dla wyboru odpowiedniego formularza podatkowego na rozliczenia roczne PITy jest wskazanie, w jaki sposób nasze ubiegłoroczne przychody lub dochody były opodatkowane. Generalnie wyróżnia się cztery metody opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych, a mianowicie:

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32%,
 • Opodatkowanie podatkiem liniowym według stawki 19%, bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów,
 • Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • Opodatkowanie na podstawie karty podatkowej.

Ryczałtowe formy opodatkowania przychodów dotyczą nie tylko działalności gospodarczej, ale i najmu prywatnego, czy pozyskiwania dochodów kapitałowych, z czego nie każdy podatnik będzie sobie zdawał sprawę. Z tego też względu osoby uzyskujące w poprzednim roku podatkowym przychody opodatkowane ryczałtem niekoniecznie będą rozliczać się na tym samym druku podatkowym. Z podobną sytuacją będziemy mieli do czynienia, jeśli podatnicy pozyskiwali w poprzednim roku podatkowym dochody opodatkowane skalą podatkową. Wymienia się dla nich dwa różne formularze podatkowe – PIT-37 oraz PIT-36.

Najważniejsze formularze podatkowe

Przy wyborze odpowiedniego druku podatkowego dla rozliczenia rocznego PITy, podatnicy powinni brać pod uwagę tylko aktualne formularze, dostępne w Urzędach Skarbowych w całej Polsce w formie papierowej, lub na stronach internetowych Urzędu Skarbowego czy Ministerstwa Finansów. Również programy służące do tworzenia e-deklaracji podatkowych posługują się aktualnymi formularzami podatkowymi. Rozliczenia roczne PITy są przeznaczone dla konkretnych grup podatników, którzy rozliczają się według przyjętych metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wyróżnia się druki:

 • PIT-37 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
 • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
 • PIT-19A przeznaczony na rozliczenie osób duchownych),
 • PIT-40  przeznaczony na roczne zeznanie PIT za pracownika,
 • PIT-40A przeznaczony na rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę,
 • PIT-38 przeznaczony na rozliczenie dochodów kapitałowych i dochodów pochodzących z giełdy,
 • PIT-39 przeznaczony na rozliczenie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości.

Zdecydowanie najczęściej podatnicy składają swoje roczne rozliczenia podatkowe PITy na formularzach PIT-36 lub PIT-37. Są to formularze właściwe dla dochodów opodatkowanych skalą podatkową, 18 i 32%. Oba powinny trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Umożliwiają one preferencyjne rozliczenie podatkowe oraz zastosowanie w drukach PIT licznych ulg i odliczeń podatkowych, dokonywanych zarówno od podatku, jak i od dochodu podatnika, wykazanego w rocznym rozliczeniu podatkowym. 


Tematyka

Zobacz również

Rodzaje formularzy podatkowych PITy 2015 - główne i załączniki

Z roku na rok podatnicy mają coraz mniej kłopotów z wypełnianiem zeznań dla fiskusa. Dzieje się tak dlatego, że formularze podatkowe posiadają wyczerpującą instrukcję wypełniania, a poza tym wiele osób decyduje się na to, by wypełniać  PITy 2015 drogą elektroniczną. Osoby, które miały takie możliwości i chęci, mogły zasięgnąć porady w biurze rachunkowym bądź skorzystać z opracowań dostępnych w internecie (gotowych bezpłatnych aplikacji komputerowych do rozliczeń rocznych typu PIT). PITy to przede wszystkim formularze główne, a te najbardziej powszechne, to PIT-36, PIT-37 oraz PIT-28. Podatnicy rozliczający się na zasadach ogólnych mogą skorzystać z ulg podatkowych. Aby móc odliczyć daną kwotę od podatku, trzeba spełnić dwa ogólne, formalne wymogi ustawodawcy podatkowego. Po pierwsze trzeba faktycznie być uprawnionym do skorzystania z preferencyjnych warunków, a po drugie należy wypełnić odpowiednie załączniki PIT. Najbardziej popularne formularze podatkowe, to druki pit o numerach 36, 37 oraz 28. Te dwa pierwsze wypełniają osoby, które  rozliczają się zasadach ogólnych.  Formularze główne PIT-36 wypełniają podatnicy, którzy czerpią przychody z tytułu umowy o pracę lub mają podpisane umowy zlecenia albo umowy o dzieło.

Czytaj więcej

Do czego służy załącznik PIT/M

Podatnicy wypełniają swoje rozliczenia PITy na odpowiednich drukach podatkowych. Niemniej, prócz głównych deklaracji Pity w wielu przypadkach obligatoryjnie muszą wypełnić załączniki do rozliczenia głównego. Jednym z takich załączników jest załącznik PIT/M. Do czego służy i którzy podatnicy w praktyce będą zobowiązani do jego wypełnienia?

Czytaj więcej

Formularze Pity główne i załączniki - czym się różnią

Podatnicy muszą składać formularze Pity chcąc wywiązać się z obowiązku podatkowego wobec fiskusa. Każdy podatnik wybiera takie PITy główne, które są zgodne z wybraną lub narzuconą im metodą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo, deklaracje główne mogą mieć odpowiednie PITy załączniki, które pozwalają między innymi na skorzystanie z ulg i preferencji podatkowych. Czym różnią się między sobą załączniki i PITy główne?

Czytaj więcej

Rodzaje załączników PIT przy rozliczeniu programem PITy 2015

Bardzo często wraz właściwym formularzem podatkowym, podatnik ma obowiązek złożenia załączników. Program PITy 2015 umożliwia nie tylko wypełnienie formularzy podatkowych takich jak: PIT-16A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38 oraz PIT-39, ale również wszystkich niezbędnych załączników.

Czytaj więcej