RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Wybierz dobry formularz PIT - rozliczenie roczne 2015

Wybór właściwego rocznego rozliczenia podatkowego jest kluczowy dla podatników przy składaniu formularzy rocznych PITy 2015 w Urzędzie Skarbowym. Jeśli formularz PIT wypełniony przez podatnika okaże się niewłaściwy dla źródła i metody opodatkowania dochodów czy przychodów, rozliczenie roczne 2015 będzie złożone w Urzędzie Skarbowym nieskutecznie. Dlatego też należy zadbać o to, aby już na etapie wybierania druku PIT wybrać właściwy formularz. Jak tego dokonać?

 

Metoda opodatkowania i źródła przychodów

Formularz PIT należy dobrać dla podatnika lub podatników pod kątem źródła uzyskiwanych przez nich w poprzednim roku podatkowym przychodów i do metody opodatkowania tych przychodów podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Generalnie, wyróżnia się cztery metody opodatkowania podatkiem PIT:

 • Opodatkowanie na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej 18 i 32%,
 • Opodatkowanie podatkiem liniowym według stawki 19%, bez względu na wysokość uzyskiwanych dochodów,
 • Opodatkowanie ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
 • Opodatkowanie na podstawie karty podatkowej.

Niemniej, pozyskując np. dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, niekoniecznie wszyscy podatnicy będą rozliczani się na tych samych drukach podatkowych.

Najważniejsze formularze podatkowe

Istnieje co najmniej kilka najważniejszych druków podatkowych, pozwalających na rozliczenie się z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych. PITy 2015 są przeznaczone dla konkretnych grup podatników, którzy rozliczają się według przyjętych metod opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wyróżnia się druki:

 • PIT-37 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody za pośrednictwem płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-36 przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody bez pośrednictwa płatnika, opodatkowane na zasadach ogólnych, według skali podatkowej,
 • PIT-28 przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych,
 • PIT-36L przeznaczony jest dla podatników osiągających dochody opodatkowane według podatku liniowego,
 • PIT-16A przeznaczony dla podatników rozliczających się na podstawie karty podatkowej,
 • PIT-19A przeznaczony na rozliczenie osób duchownych),
 • PIT-40  przeznaczony na roczne zeznanie PIT za pracownika,
 • PIT-40A przeznaczony na rozliczenie podatkowe dokonane przez ZUS za świadczeniobiorcę,
 • PIT-38 przeznaczony na rozliczenie dochodów kapitałowych i dochodów pochodzących z giełdy,
 • PIT-39 przeznaczony na rozliczenie dochodów z tytułu zbycia nieruchomości.

Jak wybrać odpowiedni formularz podatkowy?

Wielu podatników miewa problemy z tym, aby wybrać właściwy druk rozliczenia podatkowego. Niemniej, jeśli druki PITy 2015 wypełnia się za pośrednictwem programu komputerowego do składania eDeklaracji, program na podstawie wskazań podatnika wybierze dla niego właściwy druk na rozliczenie roczne. Najczęściej podatnicy w Polsce posługują się drukami PIT-36 i PIT-37. Pierwszy z nich będzie właściwy na opodatkowanie przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej, najmu prywatnego czy działalności wykonywanej osobiście. Firma może rozliczać się także na innych zasadach, niż za pośrednictwem skali podatkowej, co naturalnie należy brać pod uwagę przy wyborze właściwego druku rozliczenia rocznego PITy 2015. Podatnicy pozyskujący dochody z tytułu pracy na etacie, ze służbowego stosunku pracy, pracy nakładczej, pracy na podstawie umów cywilnoprawnych, ze stypendiów, rent czy emerytur rozliczą się zaś z fiskusem na podstawie druków PIT-37. Oba druki należy złożyć w Urzędzie Skarbowym w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego. Można się nimi posłużyć rozliczając się łącznie ze współmałżonkiem czy jako osoba samotnie wychowująca dziecko.

W przypadku innych rozliczeń podatkowych należy sprawdzić, jaki jest graniczny termin przesłania lub złożenia deklaracji rocznej. Programy komputerowe nie tylko pozwalają na wybór formularza podatkowego i jego wypełnienie, ale również na przesłanie do fiskusa w formie elektronicznej rozliczenia rocznego.


Tematyka

Zobacz również

Czym się kierować przy wyborze odpowiedniego formularza PIT dla siebie?

Podatnicy rozliczają się z fiskusem z tytułu uzyskanych w poprzednim roku przychodów lub dochodów, objętych opodatkowaniem podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Wybór odpowiedniego formularza PIT powinien opierać się o to, z jakiego źródła pochodzą dochody bądź przychody podatnika z ubiegłego roku podatkowego. Problem pojawia się wtedy, gdy podatnik uzyskiwał dochody i przychody z kilku różnych źródeł, opodatkowanych w zupełnie odmienny sposób. Pamiętajmy, że różnice między drukami Pity nie są przypadkowe, bowiem w inny sposób rozlicza się na przykład dochody opodatkowane podatkiem liniowym, a inaczej przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Jak wybrać odpowiedni na swoje rozliczenie podatkowe formularz PIT?

Czytaj więcej

Program Pity 2015 pomocny w wyborze formy rozliczenia z fiskusem

Wraz z nadejściem nowego roku, zbliża się również termin rozliczenia z fiskusem. Jeśli jeszcze o tym nie myślałaś, czas powoli przygotować się do corocznego rozliczenia się z fiskusem na druku pit 2015. Termin 30 kwietnia, to termin, który znają wszyscy podatnicy, którzy w roku podatkowym uzyskiwali dochody, niezależnie od źródła ich pochodzenia. Jest to bowiem nieprzekraczany termin składania druku podatkowego, rozliczenie roczne 2015, do urzędu skarbowego. Co ważne, w zależności od rodzaju dochodu, jaki uzyskaliśmy w ubiegłym roku, różny będzie druk podatkowy pity 2015, na którym przyjdzie nam się rozliczyć. Jeśli rodzaj formularza podatkowego, na którym zobligowany jesteś wypełnić swój druk pit 2012 jest dla Ciebie czarną magią, jeśli nie orientujesz w aktualnych drukach podatkowych, a także nie znasz najnowszych wytycznych odnośnie rozliczeń z fiskusem, koniecznie postaraj się o pomoc w tym zakresie.

Czytaj więcej

Pity 2015 program instalacja i wybór właściwego formularza PIT 2015

"PITy 2015 program" reklamowany jest jako niezwykle praktyczne narzędzie do rozliczania pitów, przy tym bardzo łatwe w obsłudze. Rzeczywiście, ten darmowy program posiada wiele zalet ujawniających się podczas użytkowania. Również instalacja tej aplikacji nie należy do zadań trudnych. Program do pobrania jest na stronie epity.pl lub pity2015program.pl. Należy kliknąć w ikonę z napisem „pobierz”, by uruchomić ściąganie aplikacji na własny komputer. Dobrze jest w tym czasie zamknąć okna wszystkich aplikacji, by nie blokowały instalacji. Kolejnym krokiem jest uruchomienie programu i wybór nowego formularza, aby przejść do tworzenia własnego zeznania podatkowego. Ponieważ program pozwala na zamknięcie niedokończonego formularza i powrót do edycji, w przyszłości będziemy mogli wybrać nowy formularz lub otworzyć poprzedni.

Czytaj więcej