RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Wynajmuję mieszkanie i podniesiono mi czynsz - czy wpłynie to na moją roczną deklarację PIT?

Do urzędu skarbowego musimy przekazać informację o wysokości naszych dochodów, obliczanych poprzez odjęcie od przychodu – kosztów uzyskania tego przychodu. Służą temu składane pod koniec każdego roku podatkowego zestawienia Pity. Nie wykazujemy w nich natomiast naszych wydatków związanych z życiem codziennym, na przykład opłat za przedszkole dziecka czy kwot wydanych na żywność. Poza sferą zainteresowania urzędu skarbowego zazwyczaj pozostają również nasze wydatki związane z eksploatacją mieszkania. Jest jednak jeden wyjątek – jedna sytuacja, w której płacony przez nas czynsz (a także zmiany w jego wysokości) będzie wpływać na roczną deklarację PIT. Mamy z nią do czynienia, gdy w wynajmowanym mieszkaniu prowadzimy działalność gospodarczą. Ale tylko pod warunkiem, że czynsz może być uznany za koszt uzyskania przychodu. Kiedy ma to miejsce? Decyduje o tym ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych.

 

Zgodnie z art. 22 ust. 1 wydatek może być zaliczony do kosztów uzyskania przychodu, o ile:

  • Wydatek nie znajduje się na liście kosztów nie uznawanych za koszty uzyskania przychodu (ujętej w art. 23 ust. 1)
  • Istnieje związek przyczynowy między wydatkiem a przychodem
  • Został należycie udokumentowany

Warunki te muszą być spełnione łącznie. Najtrudniejszy do wykazania wydaje się związek między czynszem a przychodem z działalności. Jednak dla urzędów skarbowych wystarczającym uzasadnieniem dla uznania czynszu za koszt działalności jest fakt prowadzenia firmy w prywatnym mieszkaniu, a właściwie w jego części. Warto przy tym wiedzieć, że nie każdy rodzaj działalności może być zarejestrowany jako działalność wykonywana w mieszkaniu wykorzystywanym równocześnie do celów mieszkaniowych. Działalność w mieszkaniu może zarejestrować przedsiębiorca, od którego rodzaj świadczonych usług nie będzie wymagał wykonywania ich w siedzibie klienta. Połączenie przestrzeni mieszkaniowej z biurową mogą zatem wybrać m. in.:

  • Księgowi
  • Tłumacze
  • Architekci
  • Graficy komputerowi
  • Programiści
  • Dziennikarze

Działalność w domu mogą zarejestrować również drobni rzemieślnicy, których zawód nie wymaga wykonywania pracy u klienta. Oczywiście firmę w miejscu zamieszkania mogą zarejestrować również glazurnicy czy hydraulicy, jednak ze względu na charakter działalności (prace budowlano-remontowe w siedzibie klienta) nie będą mogli zaliczyć opłat za mieszkanie do kosztów tej działalności.

Przedsiębiorcy uprawnieni do prowadzenia działalności w domu z reguły wydzielają na potrzeby firmy jakąś część powierzchni mieszkania. Najczęściej jest to jeden z pokoi, ale gdy nie jest to możliwe, do zadań związanych z działalnością przeznaczają określony procent powierzchni mieszkania. Powinni o tym pamiętać, zaliczając czynsz w koszty działalności. Oznacza to bowiem, że nie mogą ująć w kosztach działalności całej kwoty czynszu, lecz tylko jej część przypadającą na procent powierzchni mieszkania wydzielony na cele działalności. Dochodzimy tu do kwestii należytego udokumentowania kosztów. Podstawą uzasadnienia kosztów będzie dokument zawierający kwotę wszystkich kosztów poniesionych w związku z eksploatacją mieszkania (tak zwana książeczka czynszowa). Ale nie wystarczy ona jako uzasadnienie kosztów ujętych w deklaracji PIT. Należy do niej dołączyć dodatkowy dokument, tak zwany dowód wewnętrzny zawierający konkretną kwotę do zaksięgowania, czyli procent od pełnej kwoty opłat.

Pamiętajmy przy tym o przedstawieniu w dokumentacji stanu faktycznego. Urząd skarbowy ma bowiem prawo zakwestionować koszty niezgodne ze zdrowym rozsądkiem. Będzie tak na przykład w przypadku przeznaczenia na działalność związaną z tłumaczeniem tekstów – 80% powierzchni mieszkania.

Opisane dotychczas reguły zaliczania kwoty czynszu w koszty prowadzenia działalności pozostają takie same niezależnie od tego, czy firma jest prowadzona we własnym mieszkaniu przedsiębiorcy, czy też w mieszkaniu przez niego wynajmowanym. Nawet jeśli na książeczce opłat czynszowych widnieje nazwisko osoby, od której przedsiębiorca wynajmuje mieszkanie, można na podstawie dowodów wewnętrznych wykazać, że to on ponosi koszty eksploatacji mieszkania. Trudniej będzie natomiast zaliczyć do kosztów opłaty z tytułu najmu, chyba że zostaną one wyszczególnione w umowie zawartej z właścicielem mieszkania. Wówczas przedsiębiorcy zyskują możliwość wykazywania również tych kwot w zestawieniach Pity.

Chcąc prowadzić działalność w wynajętym mieszkaniu, powinniśmy nie tylko powiadomić o tym właściciela, ale również sporządzić aneks do umowy najmu. Właściciel z kolei musi zgłosić do urzędu gminy fakt zarejestrowania firmy w mieszkaniu. Niestety, oznacza to dla niego konieczność zapłacenia wyższego podatku od nieruchomości – w przypadku firmy jest on nawet kilkanaście lub kilkadziesiąt razy wyższy niż w przypadku mieszkania, w którym nie ma działalności.  


Tematyka

Zobacz również

Dochody niani w rozliczeniu PIT 2015

Jeszcze kilka lat temu zdecydowana większość opiekunek do dzieci w Polsce pracowała w tzw. szarej strefie, uzyskując dochody wyłącznie w gotówce, nieopodatkowane. Nianie nie mogły liczyć na zabezpieczenie społeczne z ZUS, ponieważ nie były zarejestrowane jako osoby ubezpieczone. Obecnie jest inaczej, bowiem nianię rodzice mogą wygodnie i prosto zatrudnić na podstawie tzw. umowy uaktywniającej. Niemniej, w takim przypadku dochody niani są opodatkowane podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Jakie rozliczenie PIT 2013 powinna złożyć niania w Urzędzie Skarbowym? Czy zeznania pity za rok 2013 opiekunek do dziecka będą tożsame z tymi składanymi przez pracowników etatowych czy zleceniobiorców?

Czytaj więcej

Dlaczego PITy 2015 Program jest aplikacją przyjemną w obsłudze?

Coroczne dopełnienie obowiązku rozliczenia swoich przychodów z fiskusem nie zalicza się do przyjemnych. Należy przy wykorzystaniu właściwego formularza PIT 2015 rozliczyć przychody ze wszystkich źródeł, z których uzyskiwaliśmy je w danym roku podatkowym, stanowiącym podstawę rozliczenia. Warto powiedzieć, że rozliczenie roczne 2015 może ujmować liczne ulgi i odliczenia, o ile podatnik ma prawo do ich zastosowania. Dzięki nim można pomniejszyć należny fiskusowi podatek.

Czytaj więcej

Czy dochody z wynajmu muszą być opodatkowane tylko w jeden sposób? Rozliczenie się z najmu na PIT 2015 (formularze).

Podatnicy mogą uzyskiwać dochody z tytułu wynajmu lokalu mieszkalnego, podlegające opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. Dodatkowo, należy przy tym powiedzieć, że taka działalność może być prowadzona prywatnie i wówczas mamy do czynienia z wynajmem prywatnym, albo w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W obu tych przypadkach zastosowanie znajdują różne formy opodatkowania dochodów pochodzących z wynajmu lokalu mieszkalnego, dlatego też różne będą formularze PITy 2015, przeznaczane przez podatników na roczne rozliczenie z fiskusem ze swoich dochodów. Pity 2015 Program pomoże w dokonaniu prawidłowego ich rozliczenia.

Czytaj więcej