RozliczamPIT

Sprawdzone i pewne sposoby rozliczenia PIT


Z jakich ulg możemy skorzystać, rozliczając się na PIT-37

Podatnicy rozliczający się z fiskusem z tytułu dochodów opodatkowanych na zasadach ogólnych, według dwustopniowej skali podatkowej, składają Pity na formularzach PIT-36 lub PIT-37. Ten ostatni druk przeznaczony jest dla podatników pozyskujących w poprzednim roku podatkowym dochody za pośrednictwem płatnika, np. pracodawcy. Druk PIT-37 można złożyć jako preferencyjne rozliczenie, łącznie ze współmałżonkiem lub jako rozliczenie osoby samotnie wychowującej dziecko. Dodatkowo, podatnik rozliczający się z wykorzystaniem tego formularza PIT może skorzystać z licznych ulg i odliczeń podatkowych, jeśli spełnia warunki wymienione w ustawie z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jakie to będą ulgi?

 

Podstawy rozliczenia

Rozliczenie PIT-37 przeznaczone jest dla podatników pozyskujących dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, według dwustopniowej, progresywnej skali podatkowej - 18 i 32%, a dochody te pozyskiwali za pośrednictwem płatnika. Zeznanie to powinno trafić do Urzędu Skarbowego w terminie do 30 kwietnia kolejnego roku podatkowego, w formie tradycyjnej - papierowej, lub w postaci e-deklaracji podatkowej, przesłanej do urzędu e-mailem. PIT-37 podatnicy składają do właściwego względem ich miejsca zamieszkania Urzędu Skarbowego. Takie rozliczenie roczne z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych będzie właściwe dla podatników będących:

 • Pracownikami, w tym zleceniobiorcami czy wykonawcami umów o dzieło,
 • Emerytami,
 • Rencistami,
 • Stypendystami,
 • Świadczeniobiorcami w ZUS, Urzędzie Pracy czy w instytucjach zabezpieczenia socjalnego.

Z jakich ulg można skorzystać rozliczając się na druku PIT-37?

Formularz PIT-37 jest drukiem podatkowym umożliwiającym podatnikom skorzystanie z licznych ulg podatkowych. Dzięki temu mogą oni obniżać podstawę opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych lub sam podatek należny fiskusowi. Należy przy tym zaznaczyć, że podstawą opodatkowania w formularzach Pity tego rodzaju jest dochód podatnika, czyli różnica pomiędzy przychodem a kosztem jego uzyskania. Podatnicy składający preferencyjny formularz PIT-37 mogą skorzystać z ulg podatkowych:

 • Ulgi na dziecko,
 • Ulgi na Internet,
 • Ulgi na nowe technologie,
 • Ulgi rehabilitacyjnej, w tym ulgi na leki,
 • Na darowizny,
 • Ulgi odsetkowej,
 • Ulgi meldunkowej lub mieszkaniowej, itp.

Aby skorzystać z poszczególnych ulg, podatnik nie tylko musi składać rozliczenie roczne na formularzu przewidującym zastosowanie ulg, ale również musi spełniać odpowiednie warunki ustawowe. Dzięki ulgom podatkowym w PIT-37 można doprowadzić do sytuacji, w której należność podatkowa na rzecz fiskusa zostanie zredukowana do zera, albo będzie ujemna. W tym drugim przypadku fiskus będzie zobowiązany do dokonania zwrotu podatkowego na naszą rzecz.

Oprócz wspominanych powyżej ulg podatkowych, podatnik wypełniając rozliczenie PIT-37 samodzielnie lub łącznie ze współmałżonkiem, może skorzystać z odliczenia kwoty wolnej od podatku w wysokości 3091 zł.

Każdy podatnik, wypełniając preferencyjny PIT-37, ma możliwość odpisania w nim 1% podatku na rzecz organizacji pożytku publicznego. Ten 1% podatku i tak nie jest zwracany podatnikowi, więc nic nie traci w praktyce na jego przekazaniu na szczytny cel. Ulga podatkowa obejmująca 1% podatku podatnika ma na celu wspomożenie działalności wybranej organizacji pożytku publicznego. 


Tematyka

Zobacz również

Czym dokładnie jest status samotnego rodzica i jakie preferencje podatkowe zapewnia?

Samotni rodzice muszą podołać obowiązkowi wychowania i utrzymania dziecka lub dzieci bez pomocy drugiej osoby. Z założenia, status samotnego rodzica właśnie na tym polega, że rodzic sam pracuje i utrzymuje dziecko z  własnych dochodów, bez wsparcia drugiego rodzica lub partnera czy partnerki. Dla takich podatników fiskus przygotował określone preferencje podatkowe. Rozliczenie roczne samotnych rodziców może być złożone na preferencyjnych warunkach, jako zestawienie PIT osoby samotnie wychowującej dziecko. Pity składane w taki sposób pozwalają na zoptymalizowanie wysokość opłacanego do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego. Jak w przepisach podatkowych definiowany jest status samotnego rodzica?

Czytaj więcej

Co zawiera katalog ulg przewidzianych na rozliczenie roczne 2015

Rozliczenie roczne 2015 podatnika, w przypadku rozliczania się z dochodów na zasadach ogólnych, według skali podatkowej, może uwzględniać aktualne ulgi podatkowe. Dodatkowo druki PIT 2015 mogą również wskazywać na zastosowanie ulg, które obecnie nie są już wskazywane w katalogu ulg w ustawie o PIT, ale podatnik wykorzystuje je na zasadach praw nabytych. Generalnie, katalog ulg podatkowych został w  tym roku poszerzony o prawo odliczenia od dochodu zapłaconej w danym roku składki na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Program pity 2015 wskaże, jak skorzystać z każdej istniejącej obecnie ulgi podatkowej.

Czytaj więcej

Preferencyjne opodatkowanie małżonków po rozwodzie z PITy 2015 Programem

Warunkiem zastosowania preferencyjnej zasady rozliczenia łącznie ze swoim współmałżonkiem jest pozostawanie przez cały rok podatkowy, za który dokonywane jest rozliczenie roczne 2015, w związku małżeńskim. Ponadto, pomiędzy małżonkami musi panować wspólność podatkowa. Dzięki spełnieniu tychże warunków, małżonkowie składają jedną deklarację PIT 2015 w Urzędzie Skarbowym, w której wskazują łączną wysokość swoich dochodów w danym roku podatkowym. Płacą podatek od połowy tej kwoty – według skali podatkowej. Łączne rozliczenie roczne 2015 można przeprowadzić za pośrednictwem PITy 2015 Programu. Etapowo przeprowadza on użytkownika przez wszystkie rubryki formularza Pit 2015, wskazując jednocześnie, co koniecznie powinno się w nich znaleźć. Najbardziej korzystne, wspólne rozliczenie podatkowe będzie dla tych małżeństw, gdzie jedno z małżonków ma niskie albo zerowe dochody w roku podatkowym, natomiast drugie – osiąga dochody, które muszą być opodatkowane według drugiego progu skali podatkowej, wynoszącego 32%. Dzięki temu podatnicy uzyskują od fiskusa zwrot nadpłaconego podatku. Z uwagi na powyższe, wiele małżeństw decyduje się na rozliczenie podatkowe łącznie, z zastosowaniem preferencji podatkowej.

Czytaj więcej

Chcesz skorzystać z odliczenia składek ZUS od dochodu? Pomoże w tym program PITy 2015

Każdy z nas, chcąc odliczyć od dochodu składki zusowskie, powinien zapoznać się z procedurą ich odliczania oraz z ważnymi informacjami o tym, jakie składki takiemu odliczeniu nie podlegają. Powinniśmy wiedzieć, że odliczeniu od dochodu podlegają składki, które zostały określone w ustawie o systemie ubezpieczeń społecznych, czyli składki emerytalne, rentowe, składki chorobowe oraz wypadkowe podatnika a także osób z nim współpracujących. Z kolei od podatku odliczamy składkę zdrowotną, która podlega odliczeniu w pierwszej kolejności – przed innymi odliczeniami od podatku. Odliczenie składek zusowskich przysługuje tym podatnikom, którzy rozliczają się na formularzach PIT-28, PIT-36, PIT-36L oraz PIT-37, o ile ich składki nie zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodów lub odliczone od dochodów czy przychodów w innym zeznaniu. Jako podatnicy, przy wypełnianiu pit 2015 musimy pamiętać, że odliczeniu nie podlegają składki, których podstawę wymiaru stanowi dochód zwolniony od podatku na podstawie ustawy oraz te składki, których podstawę wymiaru stanowi dochód, od którego na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Czytaj więcej